dnes je 20.6.2019
Nejnovější

Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo PrahuGarance

19.6.2019, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Výzva podporuje: a) provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb. , o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu, b) vybudování/transformaci a ...

Podpory Státního fondu rozvoje bydleníGarance

19.6.2019, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Pořízení sociálního nebo smíšeného domu formou výstavby, stavebních úprav objektu určeného k jiným účelům než k bydlení, stavebních úprav objektu nezpůsobilého k bydlení či formou modernizace nevyužívaného ...

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práceArchiv

19.6.2019, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Cílem výzvy je vytvoření možnosti kontinuálního financování pro zařízení péče o děti, dosud financované z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Podmínky výzvy i dostupná alokace jsou nastaveny s ...

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (19/06/2019)Garance

19.6.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY (strukturální fondy, národní dotace) Operační program Zaměstnanost Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz Dílčí programy: Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu ...

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruchGarance

19.6.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí (fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 6. Rozvoj měst a venkova, cestovní ruch Podpory Státního fondu ...

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele, sociální politikaGarance

19.6.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí (fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 8. Zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele ...

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

11.6.2019, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů v oblasti měst a obcí, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 27. 5. 2019 do 6. 6. 2019!

Náhrada mzdy člena okrskové volební komise

10.6.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Podle § 62 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, má člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši…

Hospodaření příspěvkových organizací v případech praxe

10.6.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Hospodaření příspěvkových organizací. Zveřejňování dokumentů příspěvkovou organizací. Náklady příspěvkové organizace hrazené zřizovatelem Dotaz: Má PO povinnost požadovat po svém zřizovateli úplatu za přenechání (pronájem) ve výši odpovídající ceně obvyklé ...

Některým obcím přišly podezřelé faktury

10.6.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Obce obdržely podezřelé faktury Asociace školských zařízení. Kraj připravuje projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách“.

více článků
Nejčtenější

Zásadní změny v odměňování členů zastupitelstev obcí od roku 2018Garance

2.5.2017, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2018, kdy nabývá účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb.,…

Vzor 6: Vzor projevu - vítání občánkůGarance

29.1.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhnout vzor Vážení rodiče, vítáme Vás všechny v tuto slavnostní chvíli v nejkrásnějších prostorách naší radnice. A spolu s Vámi vítám Vaše nejdražší, nové občany naší obce (města). Před několika lety to byli právě Vaši rodiče, kteří tu takto ...

Nadřízený správní orgánGarance

10.11.2017, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve veřejné správě se často uplatňuje hierarchické organizační uspořádání. Věcná příslušnost úřadů pak v sobě obsahuje i prvek instanční příslušnosti vedoucí k určení nadřízeného správního orgánu. Nadřízený správní orgán je autoritou, která zabezpečuje řádný…

Neúplná a blanketní odvoláníArchiv

10.6.2011, JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika odvolání, která nesplňují všechny náležitosti předvídané správní řádem, resp. neobsahují odvolací důvody (a jsou takzvaně blanketní) bývá předmětem řady polemik a objevují se zde rozporuplné názory na to, jak k těmto odvoláním přistupovat.…

Odchodné členů zastupitelstev obcí od roku 2018Garance

29.8.2017, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. ledna 2018 budou stávající odměny při skončení funkčního období nahrazeny tzv. odchodným. Uvedenou změnu vyvolal zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,…

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem (vyšlo dne: 24.5.2019 v částce č. 56)
  • 132/2019 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019 (vyšlo dne: 28.5.2019 v částce č. 57)
  • 134/2019 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce (vyšlo dne: 30.5.2019 v částce č. 58)
  • 135/2019 Sb. novela zák. č. 114/1995 Sb. a č. 634/2004 Sb. (vyšlo dne: 4.6.2019 v částce č. 59)
  • 142/2019 Sb. o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města (vyšlo dne: 4.6.2019 v částce č. 60)
  • 143/2019 Sb. novela nař. vl. č. 278/2008 Sb. (vyšlo dne: 13.6.2019 v částce č. 61)
  • 144/2019 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse (vyšlo dne: 13.6.2019 v částce č. 61)
  • 145/2019 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce (vyšlo dne: 13.6.2019 v částce č. 61)
  • 146/2019 Sb. novela nař. vl. č. 481/2012 Sb. (vyšlo dne: 19.6.2019 v částce č. 62)
  • 147/2019 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. června 2019 (vyšlo dne: 19.6.2019 v částce č. 62)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

DPH 2019 v praxi - příklady, příklady, příklady...

27.6.2019, Praha, Olga Holubová

Účastníci si pomocí praktických příkladů procvičí uplatňování DPH v aktuálním znění, důraz bude kladen na obtížná či nejednoznačná ustanovení zákona. Mnohé příklady budou zaměřeny i na ustanovení, jejichž novelizace je v legislativním procesu, aby se posluchači mohli na budoucí změny snáze připravit. Podle aktuálního vývoje budou zařazeny i poslední příspěvky projednávané na Koordinačním výboru MF a KDP ČR a nejnovější judikatura. Bude ponechán dostatečný prostor pro dotazy a konzultace. Prosíme, aby si posluchači s sebou přinesli zákon o DPH.

Cestovní náhrady 2019

14.10.2019, Praha, Jaroslava Pfeilerová

Oblíbená lektorka seznámí posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Motivace a odměňování zaměstnanců

17.10.2019, Praha, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.

Cílem kurzu je seznámit se s hlavními zásadami, metodami a praktickými nástroji účinné motivace zaměstnanců a upozornit na nejčastější chyby, kterých se organizace i vedoucí při motivaci a odměňování zaměstnanců dopouštějí. Metodou semináře je výklad, ilustrace praktických příkladů, moderovaná diskuse a výměna zkušeností.

Převodní (transferové) ceny II

21.11.2019, Praha, Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům detailnější praktické dovednosti pro nastavení a výpočet převodních cen. Seminář bude zaměřen na specifické otázky týkající se mimo jiné stanovení základu daně stálé provozovny či správného vypracování dokumentace k transferovým cenám. V rámci semináře bude provedena vzorová srovnávací analýza v databázi AMADEUS. Seminář bude zakončen rozsáhlou případovou studií shrnující závěry školení.

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
20.6.2019 - podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně a o výši pojistného příslušné správě sociálního zabezpečení za květen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 18.6.2019
 1 EUR25,61 CZK (+0,06)
 1 USD22,8 CZK (+0,05)
 1 GBP28,53 CZK (-0,12)
 100 RUB35,63 CZK (+0,21)
 100 JPY21,06 CZK (+0,13)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní