dnes je 30.10.2020

Nejnovější

Přínosy projektů, jejich plánování a vyhodnoceníGarance

27.10.2020, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Projekt není samospasitelný, vždy je jen prostředkem k dosažení cílů. Tyto cíle můžeme vyjádřit jeho přínosy. Přínos může spočívat ve vyšší kvalitě života obyvatel, zlepšení životního prostředí, zvýšení kvality vzdělávání, v úsporách nákladů nebo vyšších…

Financování projektů obce ze soukromých zdrojůGarance

27.10.2020, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obce mohou využít na financování komerčních projektů, u nichž je jistota dostatečných příjmů v budoucnu využít bankovního úvěru. Příkladem takových projektů mohou být nové bytové domy, kde budou byty pronajímány, revitalizace zanedbané průmyslové zóny, kde…

Obrat pro účely DPH ve vztahu k obcímGarance

27.10.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řada zejména malých a menších obcí stále častěji řeší problém, zda se nestávají povinně plátci DPH. Základní situací, kdy k tomuto dochází, je překročení obratu, a jeho správné stanovení, resp. správné stanovení jeho výše, je pro toto posouzení klíčové.…

Pohřebiště na pozemcích zapsaných s jiným využitím v katastru nemovitostíGarance

27.10.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Katastrální mapa má zpravidla digitální formu a je vedena prostředky informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Katastrální mapa vyhotovená podle dřívějších právních předpisů může být do obnovy operátu vedena na plastové fólii. Provozovatelé nebo…

Financování projektů obce z vlastních zdrojů (z rozpočtu obce)Garance

27.10.2020, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obce mohou využít k financování projektů čistě vlastní zdroje. Jedná se o zdroje vlastního rozpočtu, který tvoří především sdílené daně (dle rozpočtového určení daní), příjmy z obecního majetku (pronájmy), místní poplatky a jiné.

Ostatní zdroje financování projektů obce - dotace, úvěry aj.Garance

27.10.2020, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Využití externích zdrojů financování jakými jsou státní a evropské dotace, bankovní úvěry může výrazně ulehčit obecnímu rozpočtu. Lze tím získat čas a projekty realizovat dříve než by to bylo možné čistě z vlastních zdrojů. Nevýhodou může být účelovost a další…

Jiné formy financování a realizace projektůGarance

27.10.2020, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvláštním druhem financování je tzv. PPP - Public private partnership, jehož podstata je ve sdružení prostředků veřejného sektoru (zde obce) a soukromého investora nebo více investorů k realizaci společného projektu. Sdružením lze dosáhnout synergie a vyřešení…

Řízení rizik projektuGarance

27.10.2020, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při přípravě i realizaci projektu mohou nastat rizika, která jeho realizaci mohou zcela znemožnit, prodražit nebo oddálit datum jeho dokončení. Je úkolem projektového týmu tato rizika sledovat a průběžně vyhodnocovat. Projektový tým by měl znát své kompetence…

Příklady úspěšných projektů měst a obcíGarance

27.10.2020, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace od poskytovatelů dotací (národních či evropských) jsou úzce zaměřené svou účelovostí, vždy směřují do určité oblasti (např. školství, bydlení, životní prostředí). Zde je ukázka projektů realizovaných úspěšně obcemi v různých oblastech v minulých letech…

Financování projektů obce z národních zdrojůGarance

27.10.2020, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká republika prostřednictvím jednotlivých ministerstev nebo státních fondů vyhlašuje programy financované plně ze státního rozpočtu. Tyto dotační tituly včetně jejich rozpočtu schvaluje vláda a Poslanecká sněmovna na příslušný rozpočtový rok prostřednictvím…

více článků
Nejčtenější

Vláda schválila zvýšení platů státních zaměstnanců i zavedení sedmiprocentní digitální daně

22.11.2019, Zdroj: Vláda ČR

Platy zaměstnanců ve veřejné sféře vzrostou plošně o 1500 Kč. Ti nejhůře placení jako kuchařky, knihovníci nebo uvaděčky v divadle si polepší ještě více.

Obec jako zřizovatel škol

23.4.2012, PaedDr. Hana Sedláčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obec jako zřizovatel školTermín zřizovatel bezprostředně souvisí s každou organizací. Zřizovatel je tím, kdo dává impuls a vytváří podmínky pro její vznik a stanoví zásady a pravidla jejího fungování. Školy a školská zařízení může zřizovat také kraj, obec a dobrovolný svazek obcí.

Vláda aktuálně: COVID-19 v České republice

27.10.2020, Zdroj: Vláda

Od středy 28. října bude na území České republiky platit až na přesně stanovené výjimky zákaz vycházení v nočních hodinách. Až na výjimky bude zakázán nedělní prodej a obchody budou muset každý den zavírat už ve 20 hodin. Tato a další zpřísnění opatření…

Souhlas s trvalým pobytem

11.8.2014, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Musí obec mít písemný souhlas majitele nemovitosti (např. bytovky), pokud přihlašuje nájemníka k trvalému pobytu? Nájemník má uzavřenou nájemní smlouvu s majitelem. Mgr. Adriana Kvítková, Požadavky na ohlášení změny místa trvalého pobytu nalezneme v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných ...

Jak správně dezinfikovat společné prostory?

8.10.2020, Zdroj: Verlat Dashöfer, Česká asociace úklidu a čištění

Podle CDC US (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických) je proti koronaviru účinný desinfekční roztok s “bělidlem” (např. SAVO, ale pozor je agresivní, způsobuje korozi) nebo alkoholové roztoky s nejméně 70% alkoholu. A samozřejmě i…

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 423/2020 Sb. novela některých vyhlášek v oblasti školství (vyšlo dne: 22.10.2020 v částce č. 170)
  • 424/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 21.10.2020 v částce č. 171)
  • 425/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 21.10.2020 v částce č. 171)
  • 426/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 21.10.2020 v částce č. 171)
  • 427/2020 Sb. novela usn. č. 425/2020 Sb. (vyšlo dne: 22.10.2020 v částce č. 172)
  • 429/2020 Sb. o změně krizového opatření (vyšlo dne: 23.10.2020 v částce č. 174)
  • 430/2020 Sb. novela některých nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky (vyšlo dne: 30.10.2020 v částce č. 175)
  • 431/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.10.2020 v částce č. 176)
  • 432/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.10.2020 v částce č. 176)
  • 433/2020 Sb. o údajích vedených v katalogu cloud computingu (vyšlo dne: 30.10.2020 v částce č. 177)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka
DOPORUČUJEME
Konference BOZP
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
30.10.2020 - úhrada srážkové daně FO

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 29.10.2020
 1 EUR27,37 CZK (+0,03)
 1 USD23,38 CZK (+0,28)
 1 GBP30,26 CZK (+0,13)
 100 RUB29,4 CZK (-0,78)
 100 JPY22,42 CZK (+0,32)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
Last Minute Semináře