dnes je 19.10.2019
Nejnovější

Ústavní soud zrušil zdanění církevních restitucí

16.10.2019, Zdroj: Ústavní soud ČR

Dle odůvodnění Ústavního soudu zákonodárce dodatečným snížením finanční náhrady za křivdy způsobené zločinným komunistickým režimem porušil principy právní jistoty, důvěry v právo a jeho předvídatelnost a ochrany nabytých práv, jakožto stěžejní principy…

Zpráva o průběžné evidenci průkazů energetické náročnosti budov

16.10.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zpráva vychází z energetických auditů, energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budov, zpráv o kontrolách kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie a zpráv o kontrolách klimatizačních systémů.

Metoda BIMGarance

15.10.2019, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Building Information Modeling nebo Building Information Management, zkráceně BIM (český ekvivalent “informační modelování staveb“) představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. V rámci systému BIM vzniká…

Investor a implementace BIMGarance

15.10.2019, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Investor bývá stranou, u které celý proces realizace stavebního záměru vzniká. Od něj pochází iniciace, požadavky, specifikace. Také může vznést požadavek na zpracování zamýšleného projektu metodou BIM. Mezi požadavky investora bývá často možnost sledovat co…

Metoda BIM v provozní fázi projektuGarance

15.10.2019, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úspory nákladů ve fázi správy a údržby provozované stavby byly jedním z hlavních důvodů, proč se o metodě BIM začalo v širších souvislostech mluvit a proč BIM začaly využívat a vyhodnocovat první organizace.

MŽP spustilo unikátní program na podporu iniciativy Sázíme budoucnost

14.10.2019, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Získat dotaci, zasadit stromy a zapojit se tak do celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost, může prakticky každý, navíc s podporou až 250 tisíc korun. K dispozici je celkem 100 milionů, které ministerstvo vyčlenilo z rozpočtu Státního fondu životního prostředí…

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2018

14.10.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Obce včetně jimi zřizovaných příspěvkových organizací vykázaly ke konci roku 2018 celkový dluh ve výši 68,6 mld. Kč. Proti předchozímu roku se jedná o pokles o 0,6 %, přičemž v absolutním vyjádření se dluh snížil o 0,4 mld. Kč.

Přemístění urny bez svolení nájemce hrobového místa

14.10.2019, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poraďte mi prosím ohledně urny mé zesnulé sestry. Její urna byla vložena do okénka, kde byl můj otec a zůstala zde po tři roky. Nyní jsme jako rodina nechali zhotovit urnový pomník se záměrem uložit otce a sestru zde. S tím ovšem nesouhlasí dcery mé sestry, ...

Osvobození obcí od správních poplatků

14.10.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Osvobození územních samosprávných celků a příspěvkových organizací. Placení místního poplatku za komunální odpad při změně hranic obcí.

Úřad nemůže městům a obcím ukládat pokuty, jen nápravná opatření a uhrazení nákladů řízení

14.10.2019, Zdroj: ÚOOÚ

Dalšími častými chybami je provádění zpracování osobních údajů, aniž by k němu správce měl tzv. právní důvod, podcenění zabezpečení osobních údajů nebo naopak zužující chápání problematiky GDPR pouze na nezbytnost jejich zabezpečení.

více článků
Nejčtenější

Vzor - Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemeneGarance

20.1.2015, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

František Plekanec, nar. 24. listopadu 1927, trvale bytem Nádražní 52, Brno, PSČ 602 00 (v rozsahu darovací smlouvy dále jen jako „ Dárce ”, v rozsahu smlouvy o zřízení věcného břemene dále jen jako „Oprávněný z věcného břemene ” na straně ...

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Zvyšování nájemného a inflační doložkaGarance

24.9.2019, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava zvyšování nájemného je obsažena v § 2248 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „NOZ”) Ustanovení § 2248 NOZ, stanoví, že pronajímatel a nájemce se mohou dohodnout na případném zvyšování (popř. i snižování) nájemného. V případě, že si…

Vzor - Platový výměrGarance

6.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec:..................................................... Datum narození:.................................................. Bytem:................................................................ Pracovní zařazení:................ ...

Neúplná a blanketní odvoláníArchiv

10.6.2011, JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika odvolání, která nesplňují všechny náležitosti předvídané správní řádem, resp. neobsahují odvolací důvody (a jsou takzvaně blanketní) bývá předmětem řady polemik a objevují se zde rozporuplné názory na to, jak k těmto odvoláním přistupovat.…

Nadřízený správní orgánGarance

10.11.2017, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve veřejné správě se často uplatňuje hierarchické organizační uspořádání. Věcná příslušnost úřadů pak v sobě obsahuje i prvek instanční příslušnosti vedoucí k určení nadřízeného správního orgánu. Nadřízený správní orgán je autoritou, která zabezpečuje řádný…

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 253/2019 Sb. o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (vyšlo dne: 4.10.2019 v částce č. 109)
  • 255/2019 Sb. mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých (vyšlo dne: 9.10.2019 v částce č. 110)
  • 256/2019 Sb. mění zákon č. 112/2016 Sb. a zákon č. 235/2004 Sb. (vyšlo dne: 9.10.2019 v částce č. 111)
  • 257/2019 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 9.10.2019 v částce č. 112)
  • 258/2019 Sb. o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 9.10.2019 v částce č. 112)
  • 259/2019 Sb. o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí (vyšlo dne: 14.10.2019 v částce č. 113)
  • 262/2019 Sb. novela zák. č. 378/2007 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 18.10.2019 v částce č. 115)
  • 263/2019 Sb. novela zák. č. 128/2000 Sb., č. 129/2000 Sb. a č. 131/2000 Sb. (vyšlo dne: 18.10.2019 v částce č. 115)
  • 264/2019 Sb. novela zák. op. Senátu č. 340/2013 Sb. (vyšlo dne: 18.10.2019 v částce č. 115)
  • 265/2019 Sb. novela vyhl. provádějících volební zákony (vyšlo dne: 18.10.2019 v částce č. 115)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Veřejné zakázky pro mírně pokročilé

13.11.2019, Praha, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Na tomto školení se seznámíte s aktuální legislativou a změnami v oblasti veřejných zakázek ke dni konání semináře. Probrány budou problematické okruhy a lektor upozorní na věci, ve kterých se nejčastěji chybuje a na co si dát pozor.

Autorské a licenční právo z pohledu zadavatele zakázek

4.12.2019, Praha, Mgr. Petra Dolejšová

Seminář (workshop) je interaktivní, lektorka vše učí na praktických příkladech.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
21.10.2019 - podání přehledu zaměstnavatele o platbě a o výši pojistného příslušné zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení za září

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 18.10.2019
 1 EUR25,66 CZK (-0,01)
 1 USD23,03 CZK (-0,08)
 1 GBP29,69 CZK (+0,15)
 100 RUB35,99 CZK (-0,09)
 100 JPY21,21 CZK (-0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
Last Minute Semináře