dnes je 25.2.2021

Nejnovější

Stravování zaměstnanců obceGarance

23.2.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti se zavedení tzv. stravovacího paušálu, tedy peněžního příspěvku na stravování poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci se objevila zejména otázka, zda je možné tento příspěvek poskytovat i u obcí. Snaha poskytnout odpověď na tuto otázku a…

Vláda aktuálně: od čtvrtka budou muset lidé na vybraných místech nosit respirátor či chirurgické roušky

23.2.2021, Zdroj: Vláda

Ve vnitřních prostorách veřejných staveb a na dalších veřejně přístupných místech, kde budou více než dvě osoby na vzdálenost méně než dva metry se bude možné pohybovat pouze s nasazeným respirátorem třídy minimálně FFP2 či KN 95, zdravotnickou obličejovou…

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

23.2.2021, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů v oblasti měst a obcí, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 25. 1. do 7. 2. 2021!

Uplatnění DPH v účetní jednotce (určeno pro ÚSC)Garance

22.2.2021, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lydie Musilová UPLATNĚNÍ DPH V ÚČETNÍ JEDNOTCE (popřípadě dodatek ke směrnici k oběhu účetních dokladů nebo jiného vnitřního předpisu) Komentář: Protože účetní jednotka může mít různé formy účetních směrnic, směrnic o oběhu účetních dokladů, popřípadě směrnic o finanční kontrole, zvolí proto vlastní ...

Řízení rizik v POGarance

22.2.2021, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato směrnice nastavuje základní vztahy, kompetence a odpovědnosti v oblasti řízení rizik příspěvkové organizace (dále i PO) v rámci finanční kontroly.

Přílohy směrnice řízení rizik v POGarance

22.2.2021, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

 Pro zpracování byl využit vzor Karty rizika z Metodického pokynu č. 11 z 31. 3. 2020 Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí, který byl přiměřeně doplněn a upraven.

Příloha č. 1 - Rozdělení poskytovaných plnění v ekonomické činnostiGarance

22.2.2021, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lydie Musilová Příloha č. 1 Rozdělení poskytovaných plnění v ekonomické činnosti ve vazbě na analytické členění tř. 6 Účet   Text   Analytika   Sazba DPH   Řádek DAP DPH   Nárok na odpočet   601   Výnosy z prodeje vlastních výrobků - podléhající základní sazbě DPH   xx01   21   1   ANO   601   Výnosy ...

Očkování proti onemocnění covid-19

22.2.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

V týdnu od 1.března 2021 se kočkování budou moct registrovat osoby starší 70 let. Do očkování se vtýdnu od 1.března zapojí i praktičtí lékaři, a to dle domluvy skrajskými koordinátory.Díky tomuto zapojení se urychlí celý proces očkování.

Sčítání napoví, kolik zbývá vyměnit kotlů a kde postavit čističku

22.2.2021, Zdroj: Český statistický úřad

Otázka ochrany životního prostředí nabývá společně s postupujícími klimatickými změnami na významu. Aby však odpovědné osoby mohly dělat fundovaná rozhodnutí, je třeba nejdříve zmapovat současnou situaci. Na řadu tak přichází sčítání lidu.

Energie aktuálně: zásobování teplem, trh EPC roste

22.2.2021, Zdroj: ERÚ

Loňský rok byl zpohledu trhu energetických služeb se zárukou úspor (EPC) rekordní. Aktivní projekty ušetřily zákazníkům, kterými jsou převážně města, kraje a jejich příspěvkové organizace, elektřinu, plyn, teplo a vodu za téměř 400 milionů korun.

více článků
Nejčtenější

Vláda schválila zvýšení platů státních zaměstnanců i zavedení sedmiprocentní digitální daně

22.11.2019, Zdroj: Vláda ČR

Platy zaměstnanců ve veřejné sféře vzrostou plošně o 1500 Kč. Ti nejhůře placení jako kuchařky, knihovníci nebo uvaděčky v divadle si polepší ještě více.

Distanční výuka v novele školského zákona

31.8.2020, Zdroj: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže

Zákon č. 349/2020 Sb. ukládá dětem povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Formu výuky na dálku zákon nestanoví, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka. Školy obdrží peníze na dovybavení výpočetní technikou.

Souhlas s trvalým pobytem

11.8.2014, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Musí obec mít písemný souhlas majitele nemovitosti (např. bytovky), pokud přihlašuje nájemníka k trvalému pobytu? Nájemník má uzavřenou nájemní smlouvu s majitelem. Mgr. Adriana Kvítková, Požadavky na ohlášení změny místa trvalého pobytu nalezneme v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných ...

Konání zasedání zastupitelstev obcí a fungování úřadů od 17. února 2021

17.2.2021, Zdroj: SMO ČR, MV ČR

Informace pro obce - konání zasedání zastupitelstev obcí, zajištění fungování úřadů a omezení úředních hodin v souvislosti s výskytem koronaviru a informace ke kontaktu s veřejností.

Parkování vozidel na pozemku obce

13.5.2020, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obec zakoupila v roce 2018 pozemek vedený jako způsob využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha. Pozemek koupila s věcným břemenem chůze a jízdy, jako přístup ke čtyřem rodinným domkům. Pozemek je neprůjezdný, končí u posledního domku. S tím nemá obec problém. Ty vznikly až nyní, kdy ...

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 72/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 14.2.2021 v částce č. 28)
  • 73/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 14.2.2021 v částce č. 28)
  • 74/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 14.2.2021 v částce č. 28)
  • 75/2021 Sb. o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (vyšlo dne: 15.2.2021 v částce č. 29)
  • 77/2021 Sb. novela zák. č. 150/2002 Sb. (vyšlo dne: 19.2.2021 v částce č. 31)
  • 78/2021 Sb. novela vyhl. č. 108/2011 Sb. a č. 459/2012 Sb. (vyšlo dne: 19.2.2021 v částce č. 31)
  • 79/2021 Sb. o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití (vyšlo dne: 19.2.2021 v částce č. 32)
  • 83/2021 Sb. novela vyhl. č. 22/2013 Sb. (vyšlo dne: 23.2.2021 v částce č. 34)
  • 86/2021 Sb. novela vyhl. č. 471/2001 Sb. (vyšlo dne: 25.2.2021 v částce č. 35)
  • 87/2021 Sb. novela vyhl. č. 252/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.2.2021 v částce č. 35)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Virtuální realita a trénink soft skills

25.2.2021, On-line, Mgr. Iva Šimonková

V karanténě jsme se naučili zvládat opravdu hodně věcí digitálně. Umíme pracovat flexibilně, kdykoli je potřeba a na různých místech. To platí samozřejmě také pro koncepty školení. Nabídka digitálních školení roste a stává se nedílnou a často nutnou součástí moderních společností. Jaká je efektivní cesta? Webinář, video... nebo virtuální realita? Tuto otázku zodpovíme na bezplatném webináři. Zaregistrujte se a zjistěte, které VR koncepty jsou na trhu k dispozici a kdy se opravdu vyplatí je používat!

Jak se vyvarovat destruktivní komunikace

19.3.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem webináře je upozornit na hlavní typy „destruktivní komunikace“, jež ničí vztahy mezi lidmi, i na to jak se jich vyvarovat.

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

25.3.2021, On-line, JUDr. Dana Římanová

Nová legislativa odpadového hospodářství přichází se zásadní změnou - rozděluje stávající zákon o odpadech na dva samostatné předpisy, a to zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Oba předpisy se však vzájemně ovlivňují.

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

16.4.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem webináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
25.2.2021 - podání souhrnného hlášení za leden

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 24.2.2021
 1 EUR25,98 CZK (+0,08)
 1 USD21,39 CZK (+0,06)
 1 GBP30,19 CZK (+0,18)
 100 RUB29,03 CZK (+0,22)
 100 JPY20,19 CZK (-0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...