Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
23.4.2019 - podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za březen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 18.4.2019
 1 EUR25,68 CZK (+0,03)
 1 USD22,83 CZK (+0,13)
 1 GBP29,7 CZK (+0,07)
 100 RUB35,67 CZK (+0,14)
 100 JPY20,4 CZK (+0,13)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní

 

Nejnovější

III. výzva programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

17.4.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Žadatelé o dotaci, obce a kraje, mohou na letošní rok využít alokaci ve výši 100 mil. Kč. Příjem žádostí bude ukončen 16. července 2019.
více

Změna závazku a § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek

17.4.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obracím se na Vás s dotazem týkajícím se § 222 ZZVZ. Zadavatel uzavřel na základě zadávacího řízení podle předešlé právní úpravy v smlouvu na veřejnou zakázku na služby - zpracování územního plánu. V průběhu plnění již došlo k několika změnám závazku. Nyní ...
více

Střet zájmů a veřejné zakázky

17.4.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mám dotaz ohledně § 44 ZZVZ. Jsme statutární město, které je 100% vlastníkem městské společnosti Technických služeb (nejsou naplněny podmínky pro "in house" zadávání). Členem dozorčí rady této obchodní společnosti je jmenován i uvolněný člen rady a vedoucí ...
více

Aktuálně ze Sbírky zákonůGarance

15.4.2019, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 15/2018 do částky 44/2019)
více

Archiv aktualit ze Sbírky zákonůGarance

15.4.2019, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
PŘEHLED OD ČÁSTKY 149/2018 DO ČÁSTKY 11/2019 Částka 149 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 20. prosince 2018 Vyhláška č. 298/2018 Sb. , o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů Tato vyhláška upravuje ...
více
Nejčtenější

Vzor - Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemeneGarance

20.1.2015, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer
František Plekanec, nar. 24. listopadu 1927, trvale bytem Nádražní 52, Brno, PSČ 602 00 (v rozsahu darovací smlouvy dále jen jako „ Dárce ”, v rozsahu smlouvy o zřízení věcného břemene dále jen jako „Oprávněný z věcného břemene ” na straně ...
více
ZámekPřístupné pro: Města a obce profi plus

Služby spojené s užíváním bytuGarance

3.2.2016, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 67/2013 Sb. , o službách spojených s užíváním bytů, po novele č. 104/2015 Sb. V roce 2013 byl přijat zákon č. 67/2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a ...
více

Vzor - Platový výměrGarance

12.5.2014, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnanec:..................................................... Datum narození:.................................................. Bytem:................................................................ Pracovní zařazení:........................ ...
více
ZámekPřístupné pro: Města a obce profi plus

Zásadní změny v odměňování členů zastupitelstev obcí od roku 2018Garance

2.5.2017, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. ledna 2018, kdy nabývá účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb.,…
více

Nadřízený správní orgánGarance

10.11.2017, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ve veřejné správě se často uplatňuje hierarchické organizační uspořádání. Věcná příslušnost úřadů pak v sobě obsahuje i prvek instanční příslušnosti vedoucí k určení nadřízeného správního orgánu. Nadřízený správní orgán je autoritou, která zabezpečuje řádný…
více
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA