konference

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 7.12.2018
 1 EUR25,85 CZK (-0,03)
 1 USD22,74 CZK (-0,05)
 1 GBP29,02 CZK (-0,08)
 100 RUB34,07 CZK (-0,01)
 100 JPY20,14 CZK (-0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní

 

Nejnovější

Skutečný majitel a jeho evidenceGarance

7.12.2018, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, která nově zavedla povinnost právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku…
více
ZámekPřístupné pro: Města a obce profi plus

Změny v revizích kotlů od 1. 9. 2018 po novele zákona o ochraně ovzdušíGarance

7.12.2018, JUDr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Každý, kdo provozuje spalovací zdroj na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, pokud tento zdroj slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, má podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.,…
více

Evidence skutečných majitelů by mohla být veřejná

7.12.2018, Zdroj: Poslanecká sněmovna
Dle důvodové zprávy návrhu nezajišťuje současná podoba evidence skutečných majitelů dostupnost informací o skutečných vlastnících osobám, které mohou v souvislosti s praním peněz, financováním terorismu a souvisejícími trestnými činy jako korupce, daňové…
více

Ombudsmanka žádá o snížení byrokracie a zatěžování lidí při nahlížení do spisů

7.12.2018, Zdroj: Veřejný ochránce práv
Nahlížení do spisu probíhá formou poskytnutí kopie, ale zákon nespecifikuje, jak konkrétně má být kopie předána. Podle ombudsmanky tak není důvod trvat na fyzické přítomnosti žadatele na pracovišti úřadu.
více

Poslanecké výbory projednají zjednodušení povolení pro stavbu nádrží

7.12.2018, Zdroj: Poslanecká sněmovna
Navrhované opatření se má týkat terénních úprav a vodních děl s výškou hráze do 1,5 metru o rozloze do dvou hektarů. Pro terénní úpravy by nemělo být nutné ani ohlášení, ani stavební povolení. Oba druhy staveb by měly získat výjimku ze stavebního zákona, který…
více
Nejčtenější

Odchodné členů zastupitelstev obcí od roku 2018Garance

29.8.2017, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dnem 1. ledna 2018 budou stávající odměny při skončení funkčního období nahrazeny tzv. odchodným. Uvedenou změnu vyvolal zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,…
více

Vzor - Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikáníGarance

15.4.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřená dle ustanovení § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi: panem jméno / firma ………………….. narozeným / IČO: ………………….. DIČ: ………………….. zapsaná v obchodním ...
více

Zásadní změny v odměňování členů zastupitelstev obcí od roku 2018Garance

2.5.2017, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. ledna 2018, kdy nabývá účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb.,…
více

Nadřízený správní orgánGarance

10.11.2017, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ve veřejné správě se často uplatňuje hierarchické organizační uspořádání. Věcná příslušnost úřadů pak v sobě obsahuje i prvek instanční příslušnosti vedoucí k určení nadřízeného správního orgánu. Nadřízený správní orgán je autoritou, která zabezpečuje řádný…
více

Mimořádné odměny členů zastupitelstev obcí od roku 2018Garance

14.7.2017, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. ledna 2018 bude možné poskytovat členům zastupitelstva obce (kraje a hlavního města Prahy) mimořádné odměny. Tuto možnost upravil zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon…
více
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA