Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
22.3.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za únor
Kurzy měn 20.3.2019
 1 EUR25,65 CZK (+0,05)
 1 USD22,59 CZK (+0,06)
 1 GBP29,73 CZK (-0,19)
 100 RUB35,12 CZK (+0,11)
 100 JPY20,26 CZK (+0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní

 

Nejnovější

Stanoviska expertní skupiny MMR k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek

19.3.2019, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích (www.portal-vz.cz)
Nová stanoviska Předkládání elektronických kopií a elektronických originálů dokladů v zadávacím řízení a Sdělování údajů z nabídek v elektronické podobě.
více
Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

19.3.2019, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)
Získejte stručný přehled změn právních předpisů v oblasti měst a obcí, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 4. 3. 2018 do 17. 3. 2019!
více

Dotační výzvy na modernizaci a rekonstrukce vysokoškolských kolejí a menz

19.3.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)
Žádosti o dotace mohou veřejné vysoké školy podávat od března, nejméně 40 % z celkových nákladů si ale žadatelé musí zajistit ze svých zdrojů.
více

Bezplatný seminář o aktuálních dotacích na využívání srážkové vody v obcích

19.3.2019, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/)
Informovat se, na jaké typy projektů lze čerpat dotaci a jaké výhody opatření proti suchu obcím a jejich obyvatelům přinesou se můžete 27. 3. 2019 09:30 - 11. 4. 2019 12:00 v Praze, Ostravě a Brně.
více

Dotace na neodkladné odstranění stavby nebo nutné zabezpečovací práce

19.3.2019, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z nového pilotního programu s názvem Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů pro rok 2019. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat do 31. 5. 2019.
více
Nejčtenější

Vzor - Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemeneGarance

20.1.2015, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer
František Plekanec, nar. 24. listopadu 1927, trvale bytem Nádražní 52, Brno, PSČ 602 00 (v rozsahu darovací smlouvy dále jen jako „ Dárce ”, v rozsahu smlouvy o zřízení věcného břemene dále jen jako „Oprávněný z věcného břemene ” na straně ...
více
ZámekPřístupné pro: Města a obce profi plus

Vzor - Návrh na vklad práva do katastru nemovitostíGarance

17.10.2014, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhněte si celý formulář.
více
ZámekPřístupné pro: Města a obce profi plus

Nadřízený správní orgánGarance

10.11.2017, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ve veřejné správě se často uplatňuje hierarchické organizační uspořádání. Věcná příslušnost úřadů pak v sobě obsahuje i prvek instanční příslušnosti vedoucí k určení nadřízeného správního orgánu. Nadřízený správní orgán je autoritou, která zabezpečuje řádný…
více

Odchodné členů zastupitelstev obcí od roku 2018Garance

29.8.2017, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dnem 1. ledna 2018 budou stávající odměny při skončení funkčního období nahrazeny tzv. odchodným. Uvedenou změnu vyvolal zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,…
více

Vzor - Platový výměrGarance

12.5.2014, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnanec:..................................................... Datum narození:.................................................. Bytem:................................................................ Pracovní zařazení:........................ ...
více
ZámekPřístupné pro: Města a obce profi plus
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA