PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
22.2.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za leden (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
Kurzy měn 20.2.2019
 1 EUR25,68 CZK (-0,03)
 1 USD22,65 CZK (-0,12)
 1 GBP29,54 CZK (+0,04)
 100 RUB34,44 CZK (+0,05)
 100 JPY20,45 CZK (-0,1)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní

 

Nejnovější

Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadůGarance

20.2.2019, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ...
více
ZámekPřístupné pro: Města a obce profi plus

Specifický cíl: 3.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlechGarance

20.2.2019, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu. Typy podporovaných projektů a aktivit: revitalizace funkčních ploch a prvků ...
více
ZámekPřístupné pro: Města a obce profi plus

Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémůGarance

20.2.2019, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Podporovaná opatření: vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna ...
více
ZámekPřístupné pro: Města a obce profi plus

Specifický cíl: 2.4 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionechGarance

20.2.2019, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Typy podporovaných projektů a aktivit: náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC, náhrada nebo rekonstrukce ostatních ...
více
ZámekPřístupné pro: Města a obce profi plus

Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadůGarance

20.2.2019, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Typy podporovaných projektů a aktivit: náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC, náhrada nebo rekonstrukce ostatních ...
více
ZámekPřístupné pro: Města a obce profi plus
Nejčtenější

Zásadní změny v odměňování členů zastupitelstev obcí od roku 2018Garance

2.5.2017, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. ledna 2018, kdy nabývá účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb.,…
více

Vzor - Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemeneGarance

20.1.2015, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer
František Plekanec, nar. 24. listopadu 1927, trvale bytem Nádražní 52, Brno, PSČ 602 00 (v rozsahu darovací smlouvy dále jen jako „ Dárce ”, v rozsahu smlouvy o zřízení věcného břemene dále jen jako „Oprávněný z věcného břemene ” na straně ...
více
ZámekPřístupné pro: Města a obce profi plus

Odchodné členů zastupitelstev obcí od roku 2018Garance

29.8.2017, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dnem 1. ledna 2018 budou stávající odměny při skončení funkčního období nahrazeny tzv. odchodným. Uvedenou změnu vyvolal zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,…
více

GDPR: Kontrolní seznamy pro obce a metodické doporučeníGarance

16.2.2018, MVČR, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo vnitra připravilo pro obce pomůcku pro rychlou kontrolu organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
více

Mimořádné odměny členů zastupitelstev obcí od roku 2018Garance

14.7.2017, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. ledna 2018 bude možné poskytovat členům zastupitelstva obce (kraje a hlavního města Prahy) mimořádné odměny. Tuto možnost upravil zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon…
více
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA