sledování změn zákonů

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 25.5.2018
 1 EUR25,77 CZK (-0,04)
 1 USD22,07 CZK (+0,06)
 1 GBP29,44 CZK (-0,07)
 100 RUB35,54 CZK (-0,23)
 100 JPY20,18 CZK (+0,09)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,75 % platnost od 2.2.2018
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba1,5 % platnost od 2.2.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní

 

Nejnovější

Dohoda o započtení pohledávek - dva vlastníciGarance

25.5.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor ke stažení zde . Dohoda o započtení vzájemných pohledávek (dále jen “ Dohoda “) Helena Táborská nar. 15.4.1972 bytem Lutovského 235/4a, Praha 5-Motol, PSČ 150 00 a Monika Nejedlá nar. 7.8.1975 bytem Hrindova 1355/11, Praha 4 - Krč, PSČ ...
více

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 185Garance

25.5.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stejně jako vznik právnické osoby zpravidla probíhá dvoufázově, přičemž nejprve dochází k založení právnické osoby a následně k jejímu vzniku (zápisem do veřejného rejstříku), tak i zánik právnické osoby bez právního nástupce je dvoufázový.
více
ZámekPřístupné pro: Města a obce profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 186Garance

25.5.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro právnické osoby, které se nezapisují do veřejných rejstříků a na které nedopadá zvláštní právní úprava (jako tomu je např. u právnických osob zřízených zákonem), stanoví zákon okamžik jejich zániku skončením likvidace. Likvidace končí použitím likvidačního…
více
ZámekPřístupné pro: Města a obce profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 187Garance

25.5.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
NOZ obsahuje pouze obecnou právní úpravu likvidace právnických osob. Zvláštní úpravu pak lze nalézt ve zvláštních právních předpisech pro příslušný typ právnické osoby, např. pro obchodní společnosti a družstva je zvláštní právní úprava obsažena v zákoně o…
více
ZámekPřístupné pro: Města a obce profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 188Garance

25.5.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Likvidátor nabývá po svém jmenování do funkce působnost statutárního orgánu. Za řádný výkon své funkce přitom odpovídá stejně jako statutární orgán (§ 193). To tedy znamená, že likvidátor může zastupovat právnickou osobu ve všech jejích záležitostech. Při svém…
více
ZámekPřístupné pro: Města a obce profi plus
Nejčtenější

Vzor - Záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajůGarance

2.2.2018, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer
Záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajů podle čl. 30 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „ Nařízení ”), vedené společností: ...
více

Vzor - Platový výměrGarance

12.5.2014, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnanec:..................................................... Datum narození:.................................................. Bytem:................................................................ Pracovní zařazení:........................ ...
více
ZámekPřístupné pro: Města a obce profi plus

Vzor - Smlouva o zpracování osobních údajůGarance

2.2.2018, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouva o zpracování osobních údajů uzavřená mezi: Alfa, s. r. o. se sídlem Horoměřická 12, Praha 2, PSČ 120 00 IČO: 123 45 546 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12458 zastoupená Ing. ...
více
ZámekPřístupné pro: Města a obce profi plus

VZOR D - Uznání dluhu (dlužné nájemné) dle § 2053 a násl. NOZArchiv

13.11.2013, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhnout vzor V Praze dne 17. 5. 2014 Já, Josef Vokurka, bytem Luční 555/17, Praha 5, PSČ 150 00 uznávám co do důvodu a výše svůj dluh vzniklý z titulu dlužného nájemného a záloh na služby související s nájmem bytu č. 5, o ...
více

Zásadní změny v odměňování členů zastupitelstev obcí od roku 2018Garance

2.5.2017, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. ledna 2018, kdy nabývá účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb.,…
více
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA