dnes je 24.9.2021

Nejnovější

Usnesení o dalším postoupení nebo vrácení věci z důvodu nepříslušnostiGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. Vzor zde ke stažení Usnesení o “dalším“ postoupení / vrácení věci z důvodu nepříslušnosti podle § 12 zákona č. 500/2004 Sb. MĚSTSKÝ ÚŘAD:     Čj..   Vyřizuje:.   V dne   U S N E S E N Í Městský úřad ……………. rozhodl takto: Podle § 12 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád ...

Usnesení o ustanovení tlumočníka či prostředníkaGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. Vzor zde ke stažení Usnesení o ustanovení tlumočníka / prostředníka podle § 16 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. MĚSTSKÝ ÚŘAD: .   - Neslyšícímu - Neslyšícímu neovládajícímu znakovou řeč - Hluchoslepému. Pan(-í)   roč.  Tlumočník / Prostředník.       Pan(-í)   roč.   Čj ...

Usnesení o odmítnutí provedení dožádaného úkonuGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. Vzor zde ke stažení Usnesení o odmítnutí provedení dožádaného úkonu podle § 13 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. MĚSTSKÝ ÚŘAD: .   Čj..   Vyřizuje:.   V dne   U S N E S E N Í Městský úřad ……………. (dožádaný správní orgán) rozhodl takto: Podle § 13 odst. 4 zák. č. 500/2004 ...

Protokol o výslechu svědka - bez nařízení konání ústního jednáníGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. Vzor zde ke stažení Protokol o výslechu svědka (bez nařízení konání ústního jednání ) podle § 18 zákona č. 500/2004 Sb. PROTOKOL O VÝSLECHU SVĚDKA   K č. j.:.   V dne     Protokolace prováděna od …… hod do …… hod   Jméno, příjmení a funkce nebo služební číslo oprávněné ...

Usnesení o dožádání provedení úkonuGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. Vzor zde ke stažení Usnesení o dožádání provedení úkonu podle § 13 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. …………………………………………………. ÚŘAD ………………….……………………………………     Dožádaný správní orgán   Čj..   Vyřizuje:.   V dne   U S N E S E N Í ………………….. úřad ……………. rozhodl takto: Podle § 13 ...

Košilka na spisGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. Vzor zde ke stažení “Košilka“ na spis + soupis součástí spisu podle § 17 zákona č. 500/2004 Sb. MĚSTSKÝ ÚŘAD:     Odbor:   Kontakt:     Spisová značka:   Věc:   Účastníci řízení:   TYP - žadatel dle § 27 odst. 1 písm. a) - další dotčená osoba dle § 27 odst. 1 písm. b ...

Protokol - § 18 SŘ - obecněGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. Vzor zde ke stažení Protokol o ústním jednání ( § 18 zákona č. 500/2004 Sb. ) MĚSTSKÝ ÚŘAD:   K č. j.:.   V dne     Protokolace prováděna od …… hod do …… hod   Jméno, příjmení a funkce nebo služební číslo oprávněné úřední osoby, která úkon provedla:   ............... ...

Protokol o ústním jednáníGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. Vzor zde ke stažení Protokol o ústním jednání ( § 18 zákona č. 500/2004 Sb. ) MĚSTSKÝ ÚŘAD:   K č. j.:.   V dne     Protokolace prováděna od …… hod do …… hod   Jméno, příjmení a funkce nebo služební číslo oprávněné úřední osoby, která úkon provedla:   ............... ...

Usnesení o určení jiné úřední osobyGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. Vzor zde ke stažení Usnesení o určení jiné úřední osoby podle § 14 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. MĚSTSKÝ ÚŘAD: .   Účastník řízení (jde-li o řízení na žádost - žadatel):.   Další případný(-í) účastník(-ci) řízení:..   Čj..   Vyřizuje:.   V dne   U S N E S E N Í Služebně ...

Usnesení o odmítnutí či vyhovění námitky podjatosti úřední osoby vznesené účastníkemGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. Vzor zde ke stažení Usnesení o odmítnutí / vyhovění námitky podjatosti úřední osoby vznesené účastníkem řízení podle § 14 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. MĚSTSKÝ ÚŘAD: .   Účastník řízení (jde-li o řízení na žádost - žadatel):.   Další případný(-í) účastník(-ci) řízení ...

více článků
Nejčtenější

Dodatek k nájemní smlouvě - prodloužení smlouvy o nájmuGarance

28.7.2020, JUDr. Michal Kalenský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Michal Kalenský Vzor ke stažení ve formátu rtf Vzor pro nakladatelství Verlag Dashöfer, spol. s r. o. vypracoval JUDr. Michal Kalenský, advokát | partner, K2 Legal s.r.o., advokátní kancelář . Název / Jméno a příjmení: *** Sídlem / Bytem: *** Adresa pro doručování: *** IČO: / r.č.: *** (dále ...

Zásada procesní autonomie členských států EUArchiv

1.2.2008, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V evropském právu má klíčový význam princip subsidiarity. Pro testování toho, zda je naplněn obsah principu subsidiarity, jsou využívána zvláště dvě kritéria.

Jak napsat a vyplnit žádostArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Jak napsat a vyplnit žádost Podívejme se na celý proces přípravy projektu z hlediska podmínek ROPu. Jako ukázkový ROP byl použit ROP NUTS II Severovýchod, na kterém si demonstrujeme celou projektovou přípravu od myšlenky přes projektovou přípravu až po…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Uplatnění DPH v účetní jednotce (určeno pro ÚSC)Garance

22.2.2021, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lydie Musilová UPLATNĚNÍ DPH V ÚČETNÍ JEDNOTCE (popřípadě dodatek ke směrnici k oběhu účetních dokladů nebo jiného vnitřního předpisu) Komentář: Protože účetní jednotka může mít různé formy účetních směrnic, směrnic o oběhu účetních dokladů, popřípadě směrnic o finanční kontrole, zvolí proto vlastní ...

Inventarizace pro POGarance

1.1.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová SMĚRNICE PRO INVENTARIZACI majetku a závazků pro příspěvkové organizace zřizované ÚSC Účetní jednotka: ……………………. Označení: ……………………………… Číslo: ………………………………… Zpracoval: ……………………………… Kontroloval: …………………………. Platnost: ………………………………… Závaznost: …………………………… Datum vydání: …………………………. Vydává ...

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 332/2021 Sb. o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány a dalších norem, které normu ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 mění nebo nahrazují (vyšlo dne: 8.9.2021 v částce č. 144)
  • 334/2021 Sb. novela nař. vl. č. 481/2012 Sb. (vyšlo dne: 13.9.2021 v částce č. 145)
  • 335/2021 Sb. novela vyhl. č. 525/2020 Sb. (vyšlo dne: 13.9.2021 v částce č. 146)
  • 336/2021 Sb. novela vyhl. č. 118/2006 Sb. (vyšlo dne: 13.9.2021 v částce č. 147)
  • 337/2021 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky (vyšlo dne: 13.9.2021 v částce č. 147)
  • 338/2021 Sb. o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Jihlava" po 5 000 Kč (vyšlo dne: 13.9.2021 v částce č. 147)
  • 340/2021 Sb. novela vyhl. č. 312/2014 Sb. (vyšlo dne: 21.9.2021 v částce č. 149)
  • 341/2021 Sb. novela vyhl. č. 383/2009 Sb. (vyšlo dne: 21.9.2021 v částce č. 149)
  • 342/2021 Sb. novela nař. vl. č. 589/2006 Sb. (vyšlo dne: 21.9.2021 v částce č. 150)
  • 343/2021 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 18. září 2021 (vyšlo dne: 21.9.2021 v částce č. 150)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Jak jednat s obtížnými zaměstnanci

5.10.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Zvládání "obtížného" či problémového chování zaměstnanců patří k nejsložitějším manažerským úkolům. Jeho předpokladem je schopnost toto chování včas identifikovat, porozumět jeho příčinám, naučit se mu předcházet i na něj vhodným způsobem reagovat.

Virtuální realita jako nástroj k překonání strachu z veřejného vystupování

6.10.2021, On-line, Ing. Tereza Patočková

Bojíte se vystupovat před lidmi? Nejste sami, strach z veřejného vystupování je běžnou obavou, s různou intenzitou se týká až 73 % lidí. Jedním z účinných způsobů, jak se tohoto strachu zbavit, je vystupovat před lidmi. Jak ale vystupovat před lidmi, když se právě vystupování před lidmi bojíme?

Osobnost manažera a její krize

13.10.2021, On-line, MTh. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Nebo jste na manažerské pozici již dlouho, ale chcete lépe vést svůj tým? Náš on-line seminář naznačí některé příčiny obecných manažerských selhání a krizí, zejména těch, které vyvěrají z chybného sebepochopení manažera jako osobnosti. Taková selhání mají přirozeně vliv na další osoby, oddělení či týmy ve firmě. On-line seminář nabízí cesty, jak odhalit skrytá zákoutí manažerských osobností, která určují nejen firemní kulturu, ale i klíčová rozhodování.

Specialista Corporate compliance

19.10. – 20.10.2021 (19.10.2021, 20.10.2021), On-line, JUDr. Pavel Koukal

Bez správně nastaveného compliance systému a řízení rizik nemůže dlouhodobě fungovat žádná větší společnost. Kdo ale může tyto systémy nastavit? Třeba právě vy! Během dvou dnů se podrobně seznámíte s problematikou korporátní Compliance a s konceptem, strukturou a fungováním Compliance management systému (CMS). Po úspěšně složeném závěrečném testu získáte certifikát specialisty.

Etické výzvy umělé inteligence a autonomních systémů

9.11.2021, On-line, MTh. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Téma semináře vychází z reflexe technologického rozvoje a aplikace do procesů firem a celé společnosti. Seminář reflektuje východiska obecného optimismu z technologického pokroku a poukazuje na to, že velká očekávání od nástupu konceptu Průmyslu 4.0 s důrazem na autonomní systémy a využití umělé inteligence však otevírá i řadu nebezpečí a etických problémů.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.9.2021 - úhrada DPH za srpen
Kurzy měn 22.9.2021
 1 EUR25,38 CZK (-0,02)
 1 USD21,64 CZK (-0)
 1 GBP29,51 CZK (-0,09)
 100 RUB29,72 CZK (+0,17)
 100 JPY19,75 CZK (-0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,5 % platnost od 24.6.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1,25 % platnost od 24.6.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...