dnes je 28.5.2022

Nejnovější

Účastnící řízení o udělení souhlasu k provedení průzkumného vrtu

25.5.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V každém řízení je správní orgán povinen zjišťovat okruh účastníků, využije k tomu všech dostupných podkladů, v řízení o udělení souhlasu k provedení průzkumného vrtu pak zejména katastrální mapy a hydrogeologické…

Dotaz: nakládání s výkopovou zeminou

25.5.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dotaz se týká nakládání s výkopovou zeminou pro účely stavby v místě, na kterém byla vytěžena, tzn. mimo režim zákona o odpadech, tzn. zpětné použití zemin k terénním úpravám stavby vymezené stavebním rozhodnutím. Podle paragrafu 2 odst. 3 zákona o odpadech se tento zákon nevztahuje na vytěženou NEKONTAMINOVANOU ...

MPSV o projektu Housing First, změnách ve výplatě příspěvku pro solidární domácnosti a o pomoci se založením dětské skupiny

24.5.2022, Zdroj: MPSV ČR

Od 1. října 2021 mohou města a obce zakládat tzv. dětské skupiny. MPSV si tím slibuje flexibilnější řešení nedostatečných kapacit mateřských škol v jednotlivých regionech. Na jejich zřizování a provoz je připravena finanční podpora. Dětské skupiny mohou v…

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

23.5.2022, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 9. 5. do 22. 5. 2022.

Poskytovatelé veřejné podpory zapomínají zapisovat do registru de minimis

23.5.2022, Zdroj: ÚOHS

Čtyři desítky poskytovatelů veřejné podpory prověřoval v roce 2021 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kvůli dodržování povinnosti zapisovat podpory poskytnuté v režimu de minimis do speciálního registru. V první instanci bylo uloženo za tyto přestupky celkem…

Zpráva o hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů

23.5.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 3. 2022.

SFŽP ČR k inflační doložce ve veřejných zakázkách

23.5.2022, Zdroj: SFŽP ČR

Vzhledem k častým dotazům žadatelů a příjemců podpory na inflační doložku a indexaci cen ve smlouvách z veřejných zakázek přinášíme shrnutí této problematiky s cílem pomoci se v tématu více…

Evropské dotace pomáhají při záchraně českých památek. U devíti projektů však hrozí, že se nepodaří dočerpat půlmiliardovou podporu

23.5.2022, Zdroj: NKÚ

Kontroloři zjistili, že dotace určené na revitalizaci památek byly poskytovány i čerpány tak, že naplňovaly svůj hlavní smysl, což je zachovávat a rozvíjet kulturní dědictví. Nedostatky se týkaly spíše systémových záležitostí – vyhodnocování dopadů…

více článků
Nejčtenější

Dodatek k nájemní smlouvě - prodloužení smlouvy o nájmuGarance

28.7.2020, JUDr. Michal Kalenský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Michal Kalenský Vzor ke stažení ve formátu rtf Vzor pro nakladatelství Verlag Dashöfer, spol. s r. o. vypracoval JUDr. Michal Kalenský, advokát | partner, K2 Legal s.r.o., advokátní kancelář . Název / Jméno a příjmení: *** Sídlem / Bytem: *** Adresa pro doručování: *** IČO: / r.č.: *** (dále ...

Jak napsat a vyplnit žádostArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Jak napsat a vyplnit žádost Podívejme se na celý proces přípravy projektu z hlediska podmínek ROPu. Jako ukázkový ROP byl použit ROP NUTS II Severovýchod, na kterém si demonstrujeme celou projektovou přípravu od myšlenky přes projektovou přípravu až po…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Vzor s výkladem - Ústavní stížnost podle § 74 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním souduGarance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Pavla Krejčí Ústavní soud České republiky Joštova 625/8 602 00 Brno Praha 19. května 2016 Stěžovatel: Ing. Petr Jaroš bytem |Příční 501/16, Praha 4 – Braník, PSČ 147 00 insolvenční správce společnosti EPO s.r.o. IČO 22657912 se sídlem Škroupova 694/32, Praha 1, PSČ 110 00 zapsané v obchodním rejstříku ...

Závazná stanoviskaGarance

20.11.2018, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 225/2017 Sb. v souvislosti se změnami ve stavebním právu zasáhl rovněž do správního řádu a zpřesnil úpravu závazných stanovisek. Podle důvodové zprávy k uvedenému zákonu měl být ve vztahu k územnímu plánování odstraněn stav, kdy dotčené orgány…

Inventarizace pro POGarance

1.1.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotka: ……………………. Označení: ………………………………

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 118/2022 Sb. novela vyhl. č. 209/2021 Sb. (vyšlo dne: 17.5.2022 v částce č. 60)
  • 120/2022 Sb. novela nař. vl. č. 481/2012 Sb. (vyšlo dne: 20.5.2022 v částce č. 61)
  • 121/2022 Sb. novela nař. vl. č. 86/2011 Sb. (vyšlo dne: 20.5.2022 v částce č. 61)
  • 126/2022 Sb. novela vyhl. č. 13/2005 Sb. (vyšlo dne: 25.5.2022 v částce č. 63)
  • 127/2022 Sb. vyhlašuje částku odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částku 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory (vyšlo dne: 25.5.2022 v částce č. 63)
  • 129/2022 Sb. novela zák. č. 370/2017 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 27.5.2022 v částce č. 64)
  • 130/2022 Sb. novela zák. č. 40/2009 Sb., č. 45/2013 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 27.5.2022 v částce č. 64)
  • 131/2022 Sb. novela zák. č. 353/2003 Sb. (vyšlo dne: 27.5.2022 v částce č. 64)
  • 134/2022 Sb. o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny se smaltováním "Motocykl Jawa 250" (vyšlo dne: 27.5.2022 v částce č. 65)
  • 135/2022 Sb. o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu (vyšlo dne: 27.5.2022 v částce č. 66)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Typologie osobnosti DISC a její praktické využití

3.6.2022, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Porozumění osobním rozdílům, ovlivňujícím pracovní výkonnost i jednání osob na pracovišti, patří k východiskům úspěšného řízení. Cílem semináře je seznámit s hlavními typy osobností a jejich odlišnostmi, naučit se je rozpoznávat a využívat v praxi. Hlavní pozornost je přitom věnována typologii DISC, která rozpoznává čtyři základní typy (profily) osob na základě jejich osobnostních rysů.

Inspekční činnost České školní inspekce

8.6.2022, On-line, Mgr. Lenka Polášková

Jasně, stručně, srozumitelné, nejen pro školní metodiky prevence!

Krizová komunikace ve školním prostředí

13.6.2022, On-line, Mgr. Marika Kropíková

Někdo v jejich okolí potřebuje pomoci v situaci, kterou vyhodnocuje jako krizovou. Těchto situací může být celá škála: od obavy přinést domů špatnou známku, přes osobní nebo zdravotní problémy až např. po úmrtí. V takovýchto situacích si většinou nejsme jistí, jak postupovat, jakým způsobem komunikovat, případně jakou další pomoc nabídnout.

Na hraně a za hranou v pracovním právu

15.6.2022, Praha, JUDr. Věra Bognárová, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Mgr. Daniel Vejsada, JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., Mgr. Dalibor Válek

Tak můžeme označit některé postupy v pracovním právu. Proč se k nim zaměstnavatelé uchylují? Někdy jde o neznalost, jindy je k tomu dovede nejasná, nedostatečná či komplikovaná právní úprava, v dalších případech je o hru „co když to projde“. O tom, že se tyto kroky vyplatit nemusí, svědčí jednak bohatá soudní judikatura, jednak pokuty ze strany kontrolních orgánů. Konference Na hraně a za hranou v pracovním právu mapuje tyto situace a nabízí nástin, jak umět zhodnotit, který postup je ještě v souladu s právní úpravou. Přijďte si poslechnout přednášky odborníků, diskutovat a rozdělit se o své zkušenosti.

Daňová kontrola transferových cen

16.6.2022, Praha, Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA, Ing. Michal Jelínek, Ph.D., Ing. Markéta Szotkowská, Ing. David Hubal

Správci daně se stále častěji zaměřují na daňovou kontrolu transferových (převodních) cen nejen u nadnárodních skupin podniků, ale také u tuzemských spojených osob. Předmětem zájmů finančních úřadů nejsou pouze ceny, za které mezi sebou spojené osoby obchodují, ale také podmínky v obchodních transakcích a kontrola skutečného plnění v rámci vnitroskupinových transakcí. Cílem konference je přiblížit účastníkům průběh typické daňové kontroly zaměřené na transferové ceny z pohledu daňové správy, daňových poradců i samotných společností, které jsou do transakcí se spojenými osobami dlouhodobě zapojeny.

Konference Odapdy v podnikové ekologii
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
30.5.2022 - poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za duben 2019

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 5.4.2022
 1 EUR24,34 CZK (+0,02)
 1 USD22,19 CZK (+0,1)
 1 GBP29,16 CZK (+0,17)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY18,06 CZK (+0,06)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba5,75 % platnost od 6.5.2022
Diskontní sazba4,75 % platnost od 6.5.2022
Lombardní sazba6,75 % platnost od 6.5.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2022
Stravné v ČR  99 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 (od 14. května 2022) 37,10 Kč/l (44,50 Kč/l)
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...