dnes je 19.6.2024

DPH versus nemovité věciZáznam

12.7.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:37:27

Obsahem webináře je ucelený pohled na problematiku DPH ve vztahu k nemovitým věcem, ať už se jedná o nájemní vztah, jejich dodání (prodej) anebo o jejich opravy, údržbu nebo technické…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nové informační systémy veřejné stavební správyZáznamGarance

13.12.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:56:49

Nové informační systémy veřejné správy na úseku stavebního práva (stavebního řádu i územního plánování) upravuje nejen nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., ale také poslední velká novela zákona o zeměměřičství. Oba tyto zákony nabývají účinnosti dne 1.…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Povinnosti osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování stavebZáznamGarance

10.11.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:03:04

Povinnosti vybraných osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav upravuje v hmotně právní části stávající i nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. Dostanete ucelený a podrobný přehled těchto povinností s důrazem na…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Problematika pozemních komunikací v postupech podle stavebního zákonaZáznamGarance

16.5.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:54:57

Pozemní komunikace jsou předmětem právní úpravy především zákona o pozemních komunikacích. I v postupech podle stavebního zákona však zaujímají společně s otázkou dopravního napojení staveb poměrně významné místo, a to jak v rámci procesní úpravy tak i v části…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Státní stavební dozor podle stávajícího a nového stavebního zákonaZáznamGarance

21.4.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:57:15

Kontrola a výkon státního stavebního dozoru představují poměrně významnou část stavebního procesního práva. Zatímco ve stávajícím stavebním zákonu se jedná o úpravu spíše neprovázanou, nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. vykazuje snahu tuto problematiku uchopit…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Aktuální otázky pracovního práva v souvislosti s válkou na UkrajiněZáznamGarance

5.4.2022, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:25:49

V souvislosti s tragickými událostmi na Ukrajině přijala Česká republika 17. března 2022 sadu tří zákonů, souhrnně označovaných jako „Lex Ukrajina“. Jejich účinnost nastala ke dni jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy dne 21. 3. 2022. V on-line…

Nové informační systémy veřejné stavební správyZáznamGarance

14.3.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:05:58

Nové informační systémy veřejné správy na úseku stavebního práva (stavebního řádu i územního plánování) upravuje nejen nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., ale také poslední velká novela zákona o zeměměřičství. Oba tyto zákony nabývají účinnosti dne 1.…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Odstraňování a dodatečné povolování stavebZáznamGarance

10.2.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:54:19

Odstraňování staveb rozeznává stávající i nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. v zásadě dvojí, a sice dobrovolné a nařízené. V průběhu řízení o nařízení odstranění stavby lze požádat o její dodatečné povolení, toto řízení však oproti standardním povolovacím…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Povinnosti osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování stavebZáznamGarance

20.1.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:59:15

Povinnosti vybraných osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav upravuje v hmotně právní části stávající i nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. Dostenete ucelený a podrobný přehled těchto povinností s důrazem na…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Stavební právo dnes a zítra: dotčené orgányZáznamGarance

11.11.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:30:57

Seznamte se s problematikou dotčených orgánů vykonávajících působnost v rámci postupů podle stavebního zákona. Věnovat se budeme obecné a speciální právní úpravě činnosti dotčených orgánů ve správním řádu a ve stavebním zákoně, a to se zaměřením na formu…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Jak iniciovat pořízení změny územně plánovací dokumentaceZáznamGarance

8.11.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:14:58

Seznamte se s problematikou pořizování změn územně plánovací dokumentace se zaměřením na návrh či podnět třetích osob. Dovíte se, kdo a jakým způsobem může takový návrh či podnět k pořízení změny územně plánovací dokumentace podat. Jaká jsou specifika, resp.…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Stavební právo dnes a zítra: Územní plánováníZáznamGarance

22.10.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:01:41

Seznamte se s právní úpravou územního plánování, a to ve stávajícím i novém stavebním zákoně č. 283/2021 Sb. Právě na komparaci obou předpisů budou prezentovány nejdůležitější změny, které má nový stavební zákon s účinností převážně od 1. července 2023 v…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Stavební právo dnes a zítra: Povolování stavebZáznamGarance

17.9.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:45:40

Nový stavební zákon je tu! Jak se projeví v agendě povolování staveb a ostatních záměrů nestavební povahy? Na webináři se budete věnovat i problematice užívání staveb, tzn. jejich kolaudaci a souvisejícím režimům. Diskutovat budete také o odstraňování staveb a…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Pikantnosti školního roku 2021/2022ZáznamGarance

15.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:53:02

Zaměříme se na komplexní přehled legislativy, práva a dokumentace s důrazem na aplikovatelnost získaných informací účastníka v praxi. Získáte také množství doplňkových materiálů a…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nový stavební zákonZáznamGarance

12.8.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:53:55

Legislativní proces schvalování nového stavebního zákona je u konce. Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. je tu! Přihlaste se na náš on-line seminář a seznamte se s nejdůležitějšími změnami, které schválený zákona přináší ve stěžejních oblastech stavebního…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady - obceZáznamGarance

11.8.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:16:09

Vyhláška o PNO obcím stanovuje jak nové podmínky pro vedení průběžné evidence odpadů, ale zejména zcela mění rozsah a způsob podávání ročního hlášení o odpadech, jichž je obec původcem. Stanoví i technické podmínky soustřeďování (komunálních) odpadů, řeší…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady - listárna (dotazy a odpovědi)ZáznamGarance

11.8.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:11:50

Podle nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady se výrazně změní povinnosti ve vedení průběžné evidence a ohlašování odpadů, požadavky na provozní řád zařízení určeného pro nakládání s odpady a spousta dalšího. Máte k těmto změnám dotazy? Nyní máte…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nakládání s odpady - elektroodpady, pneumatikyZáznamGarance

23.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:34:09

Krátký přehled aktuálních povinností výrobců elektroodpadů a pneumatik s on-line listárnou a odpovědním servisem k metodickým pokynům k zákonu o VUŽ.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nakládání s odpady - obceZáznamGarance

26.5.2021, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:35:29

Krátký přehled aktuálních povinností ORP s on-line listárnou a odpovědním servisem k metodickým pokynům k novému zákonu o odpadech pro nakládání s komunálním odpadem.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nakládání s odpady - původci odpadůZáznamGarance

4.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:35:01

Krátký přehled aktuálních povinností původců s on-line listárnou a odpovědním servisem k metodickým pokynům k novému zákonu o odpadech pro původce odpadů.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Korekce DPH u majetku a jiných přijatých plnění (příklady)Záznam

20.1.2021, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:46:21

Seminář volně navazuje na "Poslední přiznání k DPH za rok 2020". Tentokrát se zaměříme výhradně na příklady pro následující situace. Teorie není součástí prezentace, pouze bude vyložena při vysvětlování…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

FKSP pro příspěvkové organizace v roce 2021Záznam

20.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:07:36

Jak hospodařit s fondem kulturních a sociálních potřeb na začátku roku? Přihlaste se na on-line seminář a během dvou hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka také zodpoví Vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Zásadní změny v odpadovém zákoněZáznamGarance

12.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 03:40:15

Poslanecká sněmovna schválila nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který má po všech připomínkách a pozměňovacích návrzích konečně jasné kontury. Platnost nabyde nový zákon 1. 1. 2021 a přinese významné změny do všech úrovní nakládání s odpady. Všechny změny…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Pozitivní a negativní dopady balíčku odpadových zákonů pohledem podnikové ekologieZáznamGarance

4.1.2021, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:32:07

Od 1.1.2021 jsou účinné nové odpadové zákony. Jaký mají dopad na podnikovou ekologii? Dozvíte se na záznamu tohoto webináře.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Principy vodního zákona a jeho "suchá" novela č. 544/2020 Sb., z hlediska průmyslu - konference PPE (24.11.2020)ZáznamGarance

28.12.2020, Jaroslava Nietscheová, prom. práv., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:44:23

Přednášku na téma "Suchá novela vodního zákona", vzal na konferenci PPE za nemocnou doktorku Nietscheovou pan Ing. Kuncl.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nový odpadový zákon č. 541/2020 sb. a jeho prováděcí předpisy v podnikové ekologii - konference PPE (24.11.2020)ZáznamGarance

22.12.2020, Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:32:25

Nejžhavějším tématem V. ročníku konference PPE byl právě schvalovaný balíček nových odpadových zákonů. Největší změny v odpadovém zákoně představil Mgr. et Mgr. Štěpán…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nakládání s vodami v průmysluZáznamGarance

17.12.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:32:06

On-line seminář upozorní na všechny povinnosti při nakládání s povrchovými, podzemními a odpadními vodami v podniku tak, aby bylo v souladu s aktuálním zněním vodního zákona.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Suchá novela vodního zákona v průmysluZáznamGarance

8.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:34:28

Obsahem semináře budou informace o jednotlivých ustanoveních tzv. suché novely vodního zákona se zaměřením na potřeby „podnikového ekologa“.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Novela zákona o obalech - hlavní změny zákonaZáznamGarance

22.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:55:16

On-line seminář bude věnován rozšířené odpovědnosti výrobce, právům a povinnostem podnikajících právnických a fyzických osob, uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, zpětnému odběru a využití odpadu z…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Pikantnosti školního roku 2020/2021ZáznamGarance

16.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:04:55

On-line seminář přinese komplexní přehled toho, co v rovině legislativy a pedagogické dokumentace mohou očekávat ředitelé škol a jejich zástupci ve školním roce 2020/2021.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Zákon o výrobcích s ukončenou životnostíZáznamGarance

15.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:08:18

On-line seminář se bude věnovat otázkám Zákon o výrobcích s ukončenou životností spojených s nakládáním s autovraky a pneumatikami.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Kontrola státního zdravotního dozoru v praxi škol a dopady koronavirové nákazyZáznamGarance

14.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:16:29

Na základě častých dotazů jsme pro Vás připravili on-line seminář na aktuální téma. Lektorka přednese vše zásadní ke kontrolám státního zdravotního dozoru ve školách, ale také metodická doporučení pro aktualizace klíčových dokumentů školy. Na jaké oblasti se…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Směrnice o odpadech a SCIP databázeZáznamGarance

7.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:59:09

Databáze SCIP doplňuje stávající povinnost výrobců a dovozců dle nařízení REACH informovat o obsahu SVHC látek (látky vzbuzující vážné obavy) v předmětech. Týká se to předmětů, které jsou vyráběny v EU nebo dováženy ze zemí mimo EU. On - line seminář vám…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Zákon o výrobcích s ukončenou životností - základní změny zákonaZáznamGarance

1.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:43:50

Na tomto on-line semináři se blíže seznámíte s tématy jako rozšířená odpovědnost výrobce, návaznost na právo EU, implementace do zákona o VUŽ.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nový zákon o odpadech - původci odpadůZáznamGarance

29.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:53:19

Na tomto on-line semináři se seznámíte se základními povinnostmi a změnami povinností, které Nový zákon o odpadech přináší.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví zákonem č. 205/2020 Sb., a souvislosti s BOZP (pravidla, kategorizace, dohled KHS nad PLS a další)ZáznamGarance

29.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Na konci dubna byla přijata novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví s několika významnými dopady do oblasti BOZP. Novela provedená zákonem č. 205/2020 Sb., je účinná od…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nový zákon o odpadech - Poplatky za ukládání odpadů na skládkyZáznamGarance

29.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:34:10

Na tomto on-line semináři se seznámíte s tématem ekonomické nástroje v zákoně o odpadech.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nový zákon o odpadech - Poplatky za ukládání odpadů na skládkyZáznamGarance

3.7.2020, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:34:10

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nový zákon o odpadech - nebezpečné odpadyZáznamGarance

24.6.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:45:03

Povinnosti osob ve vztahu k nebezpečnému odpadu a se zásadami přepravy nebezpečného odpadu.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nový zákon o odpadech - speciální nakládání s odpadyZáznamGarance

15.6.2020, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:56:27

Problematika přeshraniční přepravy odpadů a vybraných odpadů se speciálním režimem nakládání.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nový zákon o odpadech - obceZáznamGarance

10.6.2020, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:49:17

Základní povinnosti, změny povinností, poplatky za odpady a povinnostmi třídění odpadů.

Nový zákon o odpadech - speciální nakládání s odpadyLIVEGarance

On-line seminář již proběhl., Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se seznámíte s problematikou přeshraniční přepravy odpadů a vybraných odpadů se speciálním režimem nakládání.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nový zákon o odpadech - obceLIVEGarance

On-line seminář již proběhl., Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se seznámíte se základními povinnostmi, změnami povinností, poplatky za odpady a povinnostmi třídění odpadů

Nový zákon o odpadech - provozovatelé zařízení pro nakládání s odpadyZáznamGarance

1.6.2020, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:51:54

Problematika sběru, výkupu, úpravy, zpracování, energetického využití odpadů a skládkování odpadů.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Dokumentace v mateřské školeLIVEGarance

On-line seminář již proběhl., Mgr. Lenka Polášková

On-line seminář je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol a zástupcům zřizovatelů škol.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nový zákon o odpadech - provozovatelé zařízení pro nakládání s odpadyLIVEGarance

On-line seminář již proběhl., Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se seznámíte s problematikou sběru, výkupu, úpravy, zpracování, energetického využití odpadů a skládkování odpadů.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nový zákon o odpadech - původci odpadůZáznamGarance

22.5.2020, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:53:19

Základní změny a povinnosti, které nový odpadový zákon přináší pro původce odpadů.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Aktualizace Krizového plánu a Školního minimálního programuLIVEGarance

On-line seminář již proběhl., Mgr. Lenka Polášková

On-line seminář je určen pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol, metodikům prevence a zástupcům zřizovatelů škol.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nový zákon o odpadech - základní změny zákonaLIVEGarance

On-line seminář již proběhl., Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se seznámíte s se základními změnami odpadového zákona jako návaznost na právo EU, implementace do zákona o odpadech, vztah k ostatním zákonům (VUŽ, obaly, změnový …

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Poplatky za zdroje znečišťování po novele zákona o ochraně ovzdušíZáznamGarance

12.5.2020, Mgr. Ondřej Perlík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:27:35

Pokud jste se stali provozovatelem zdroje znečišťování, který se řadí podle zákona č. 201/2012 Sb., do kategorie „vyjmenovaný“, neměl by Vás zaskočit fakt, že jste v případě překročení zákonem stanovené částky 50 tis Kč plátcem poplatku za…

Přístupné pro: Města a obce profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...