dnes je 26.11.2022

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.Archiv

20.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuální úprava veřejných zakázek je účinná od 1. 10. 2016, kdy nabyl účinnosti ZZVZ a TVZ a k nim vydané prováděcí předpisy.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Judikáty ESD s vlivem na tuzemský ZZVZArchiv

20.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na oblast implementace a konečnou podobu českého ZZVZ mají vliv i některá rozhodnutí níže uvedená.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Zákon o zadávání VZ a předpisy EUArchiv

20.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o zadávání veřejných zakázek zapracovává příslušné předpisy Evropské unie níže uvedené a upravuje

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Technický zákon č. 135/2016 Sb.Archiv

20.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technickým zákonem č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek, se změnily tyto zákony:

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Metodický postup - určování vztahu GPA na veřejnou zakázkuArchiv

20.6.2016, MMR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o veřejných zakázkách (Government Procurement Agreement - GPA) Lze se setkat i s překladem Dohoda o vládních zakázkách, ale MMR se přiklání k překladu Dohoda o veřejných zakázkách stejně jako česká jazyková verze Úředního věstníku EU (viz např. nařízení…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Časté chyby při realizaci veřejných zakázek - 1. částGarance

3.3.2016, Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Verlag Dashöfer, spol. s r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejsledovanější oblastí při realizaci a řízení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie představují veřejné zakázky. Příjemci dotací se při realizaci výběrových řízení často dopouštějí formálních, ale i závažných pochybení, která mohou…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Modelové příklady studií proveditelnosti vhodné pro obce a městaArchiv

7.2.2013, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující soubor modelových projektů je určen žadatelům, kteří plánují získat dotace ze strukturálních fondů na financování obvyklých rozvojových projektů měst a obcí. Jak již bylo uvedeno v jiných částech této příručky, získání dotace ze…

Vybudování cyklostezky (doporučení ke zpracování studie proveditelnosti)Archiv

7.2.2013, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím textu předkládáme doporučení ke zpracování studie proveditelnosti na projekt cyklostezky, který může být využitelný v rámci regionálních operačních programů, operačních programů přeshraniční spolupráce nebo programu rozvoje venkova.…

Struktura studie proveditelnosti v rámci regionálních operačních programůArchiv

7.2.2013, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

OBVYKLÁ STRUKTURA STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU PRO REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY ZAHRNUJE NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI:

Modernizace a rozšíření mateřské školy (tipy ke zpracování studie proveditelnosti)Archiv

7.2.2013, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující modelový příklad může být vodítkem při zpracování studie proveditelnosti pro investiční projekt do regionálních operačních programů. Příspěvek je strukturován dle požadavků regionu Střední Čechy do následujících …

Rekonstrukce školního hřiště: modelový příklad studie proveditelnostiArchiv

7.2.2013, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento příspěvek by měl poskytnout inspiraci žadatelům z řad obcí a měst, kteří plánují získat dotace na financování rekonstrukce školních hřišť či jiných sportovišť. Náš modelový příklad studie proveditelnosti je situován do fiktivní obce Kamenice…

Dynamické nákupní systémy

24.8.2011, Mgr. Eva Ondrůjová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dynamické nákupní systémyZákladním programovým dokumentem České republiky pro využívání prostředků fondů Evropské unie v období let 2007–2013 je Národní strategický referenční rámec České republiky pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti…

Doručování prostřednictvím datových schránek a autorizovaná konverze dokumentů při zadávání veřejných zakázek

9.5.2011, Mgr. Eva Ondrůjová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doručování prostřednictvím datových schránek a autorizovaná konverze dokumentů při zadávání veřejných zakázekZákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, přináší dvě zásadní novinky – datové schránky, které slouží pro garantovanou komunikaci s orgány veřejné moci, a autorizovanou konverzi…

Hodnocení projektů a výběrová kritériaArchiv

22.3.2011, Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnocení projektové žádosti probíhá v několika oddělených fázích (zpravidla jsou prováděna i různými pracovníky). Nejprve je posouzena formální správnost žádosti a podmínky přijatelnosti projektu a žadatele a následně věcná správnost (bodové…

Nahrávám...
Nahrávám...