dnes je 6.7.2022

Prezident podepsal odklad stavebního zákona

1.7.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zatímco Sněmovna tuto změnu zákona přes nesouhlas opozice schválila, Senát novelu přímo neschválil. Po uplynutí příslušné doby ji tak dostal k podpisu prezident.

Prezident stvrdil výplatu jednorázového příspěvku 5000 Kč/dítě

30.6.2022, Zdroj: Senát

Prezident podepsal zákon o vyplacení příspěvku 5000 Kč na dítě. Milostivé léto pro část dlužníků ještě na jeho podpis čeká. Možnost vytvářet ukrajinské třídy v českých školách bude…

Novela na posílení energetické bezpečnosti vyšla ve Sbírce zákonů

29.6.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Novela energetického zákona, zákona č. 176/2022 Sb. nabyla účinnosti, má přispět k posílení energetické bezpečnosti a lepší ochraně spotřebitelů. Po vyhlášení ve Sbírce zákonů nabude novela…

Vláda rozhodla o mimořádném navýšení životního a existenčního minima o 8,8 procenta

29.6.2022, Zdroj: MPSV ČR

Životní minimum pro jednotlivce bude od července dosahovat 4620 korun a existenční minimum 2980 korun. Od nových částek se budou odvíjet i dávky vyplácené v rámci pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory.

Začnou platit nová pravidla pro výplatu humanitární dávky a solidárního příspěvku

29.6.2022, Zdroj: MPSV ČR

Nová výše příspěvku pro solidární domácnosti se bude lišit podle toho, zda byl uprchlíkům poskytnut pokoj nebo třeba celý byt.

Štrasburský soud odmítl stížnost na délku řízení o vkladu vlastnického práva

28.6.2022, Zdroj: justice.cz

Evropský soud pro lidská práva včera zveřejnil rozhodnutí o odmítnutí stížnosti Fuksová a Pujmanová proti České republice. Případ se týkal délky řízení o žalobě o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, v němž ovšem nebyl řešen žádný spor o občanská…

Indikativní cena plynu pro 3. čtvrtletí roku 2022

28.6.2022, Zdroj: Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává pro spotřebitele na úrovni domácností a maloobchodu indikativní ceny plynu pro 3. čtvrtletí roku 2022.

Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků

24.6.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejňuje vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků.

Loňské prominutí DPH z elektřiny a plynu bylo shledáno nezákonným

24.6.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Původní rozhodnutí o prominutí daně je zrušeno s právními účinky až ode dne právní moci rozhodnutí v přezkumném řízení. Spotřebitelé tedy nebudou muset vracet již prominutou DPH. Také v oblasti účetnictví zrušení původního rozhodnutí nepřináší žádné dodatečné…

Změny v dotačním programu Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit

23.6.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Podle změněných pravidel si o dotaci na vznik ubytovacích kapacit budou moci nově požádat i nestátní neziskové organizace a církve a náboženské společnosti. 

Zákonná pravidla pro zavedení úsporného tarifu na energie

22.6.2022, Zdroj: Vláda

Vláda schválila návrh novely energetického zákona, který jí dá mandát poskytnout odběratelům příspěvek na úsporný tarif.

Česká republika splnila klíčovou podmínku a může žádat o platby z Národního plánu obnovy

20.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela za Českou republiku podepsal s Evropskou komisí Provozní ujednání k Národnímu plánu obnovy. Dokument popisuje monitorovací kroky, které povedou všechna ministerstva ke splnění reforem a investic a zároveň upravuje…

Ústavní soud k odškodnění za výbuch ve Vrběticích a k žalobě z rušení držby

15.6.2022, Zdroj: Ústavní soud ČR

Nárok na jednorázové odškodnění za výbuch v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice budou moci uplatnit i lidé s faktickým pobytem v některé z dotčených obcí.

Revitalizace území se starou stavební zátěží s ohledem na energetickou náročnost budov

15.6.2022, Zdroj: Státní energetická inspekce

Stanovisko MPO a SEI ke komponentě 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží s ohledem na plnění požadavků na energetickou náročnost budov dle aktuálních právních předpisů.

Působnost zákona o vodovodech a kanalizacích

15.6.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace pro zákazníky dodavatelů, kteří ukončili činnost

14.6.2022, Zdroj: ERÚ

POZOR! Dodavatel poslední instance nenastupuje u zákazníků, jejichž spotřeba plynu za posledních 12 měsíců přesáhla 630 MWh. Tito zákazníci si musí nového dodavatele zajistit bezodkladně…

V roce 2021 se u nás prostavělo 579 miliard

14.6.2022, Zdroj: Český statistický úřad

Stavební společnosti provedly v roce 2021 stavební práce v hodnotě 579 miliard Kč, což je meziročně o 8,1 % více.

Štrasburský soud odmítl stížnost na nucenou výměnu bytu

13.6.2022, Zdroj: justice.cz

Evropský soud pro lidská práva dnes zveřejnil rozhodnutí, jímž odmítl stížnost REAL, spol. s r. o. proti České republice pro opožděnost. Stěžovatelská společnost jako pronajímatel napadala rozhodnutí českých soudů o změně osoby nájemce bytu, jak to umožňoval…

MMR prosadilo omezení přístupu odsouzených firem k veřejným zakázkám

9.6.2022, Zdroj: MMR ČR

Vláda schválila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, která snižuje administrativní náročnost, přináší větší volnost zadavatelům a rovněž upravuje pravidla pro přidělování zakázek firmám odsouzených například z korupce. Vybraní dodavatelé podlimitních…

Metodika výpočtu množství energie z obnovitelných zdrojů využité pro chlazení a dálkové chlazení

9.6.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Neexistence metodiky pro výpočet energie z obnovitelných zdrojů z tepelných čerpadel používaných k chlazení si vyžádala úpravu směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Náležitosti ukončení výprosy

2.6.2022, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účastnící řízení o udělení souhlasu k provedení průzkumného vrtu

25.5.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V každém řízení je správní orgán povinen zjišťovat okruh účastníků, využije k tomu všech dostupných podkladů, v řízení o udělení souhlasu k provedení průzkumného vrtu pak zejména katastrální mapy a hydrogeologické…

Dotaz: nakládání s výkopovou zeminou

25.5.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

SFŽP ČR k inflační doložce ve veřejných zakázkách

23.5.2022, Zdroj: SFŽP ČR

Vzhledem k častým dotazům žadatelů a příjemců podpory na inflační doložku a indexaci cen ve smlouvách z veřejných zakázek přinášíme shrnutí této problematiky s cílem pomoci se v tématu více…

REPowerEU: Plán na rychlé snížení závislosti na ruských fosilních palivech a rychlý pokrok v ekologické transformaci

20.5.2022, Zdroj: Evropská komise

Evropská komise představila plán REPowerEU, který je její reakcí na obtíže a narušení celosvětového trhu s energií způsobené ruskou invazí na Ukrajinu.

Kamerová atrapa sice GDPR neporušuje, ale její instalace může být sankcionována

16.5.2022, Zdroj: ÚOOÚ

Vzhledem k tomu, že taková instalace může být považována za možné porušení pracovněprávních předpisů, ÚOOÚ věc předal k prošetření místně příslušnému inspektorátu…

Připomínky k novele stavebního zákona, vodního zákona aj.

12.5.2022, Zdroj: MMR, MŽP

MMR začíná vyhodnocovat došlé připomínky k novele stavebního zákona. DLE ČKAIT musí novela zákona narovnat řadu nedostatků. Níže také připomínky k novele vodního zákona. Sněmovna schválila změnu dokazování podmínek udržitelnosti u biomasy. Nová vyhláška o…

Pro nestátní neziskové organizace je připraveno 47 milionů korun

11.5.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes vyhlásilo výzvu na podporu nestátních neziskových organizací (NNO). Žádosti o dotace je možné podávat pro oblasti Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, Metodická podpora poradenství v…

ČNB odebrala licenci Sberbank CZ

5.5.2022, Zdroj: ČNB

Česká národní banka odebrala Sberbank CZ bankovní licenci. Rozhodnutí nabylo právní moci 30. dubna 2022. Důvodem odebrání licence byla skutečnost, že Sberbank nebyla od 25. února 2022 schopna plnit své závazky vůči klientům. V návaznosti na odnětí povolení k…

Dostupnost stavebních úřadů v regionech i ochrana životního prostředí a památek

5.5.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Citujeme z tiskových zpráv MMR a MŽP. Novela stavebního zákona také zachraňuje 371 stavebních úřadů na obcích, které by s účinností původního nového zákona zcela zanikly. Definitivní verze novely by měla být schválena už během tohoto…

Uprchlíci z Ukrajiny budou moci být ubytováni i ve volných domech a bytech pro sociální bydlení, rozhodla vláda

25.4.2022, Zdroj: Vláda

Obce budou moci pro ubytovávání uprchlíků z válkou zmítané Ukrajiny využít i domy a byty vybudované s finanční podporou Státního fondu rozvoje bydlení pro účely sociálního a dostupného bydlení. Vláda rozhodla upravit příslušné nařízení vlády tak, aby i tento…

Praha vydala knižně dokument pro ochranu památkové rezervace zapsané na Seznamu UNESCO

25.4.2022, Zdroj: Praha 1

Management plán obsahuje plán ochrany a stanovuje cíle a opatření, jak bude metropole do budoucna chránit svou památku světového dědictví před nevhodnými zásahy.

Startuje podávání žádostí do programu Ukrajina

20.4.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Program Ukrajina právě dnes spouští možnost podat žádost o dotace, které pomohou obcím a krajům s ubytováním Ukrajinců, kteří do ČR utekli před válkou. Tyto nově opravené byty zůstanou obcím a krajům i po odchodu ukrajinských uprchlíků domů, takže je budou…

Nově schválené dotace podpoří malé fotovoltaické elektrárny

20.4.2022, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková schválila dotace šesti desítkám menších fotovoltaických elektráren, které vzniknou díky podpoře z Modernizačního fondu. Je to další krok k energetické nezávislosti a odklonu od fosilních paliv. Se svými projekty…

Výzva MPO podpoří rozvoj vysokorychlostního internetu v odlehlejších oblastech. Připraveno je 2,85 miliardy

19.4.2022, Zdroj: MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu na podporu zavádění vysokokapacitních sítí elektronických komunikací z Národního plánu obnovy. Pro podnikatele v elektronických komunikacích je připraveno 2,85 miliardy korun z evropského Nástroje pro oživení a…

Legislativní změny v oblasti spotřeby, rozúčtování a vyúčtování nákladů na centrálně připravované teplo a teplou voduGarance

14.4.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V posledních několika měsících došlo k dvěma legislativním počinům v oblasti spotřeby, rozúčtování a vyúčtování nákladů na teplo a teplou vodu, a to z důvodu zapracování změn, které přinášejí předpisy Evropské unie, konkrétně směrnice Evropského parlamentu a…

Pokutu i nemocnici? NSS potvrdil názor Úřadu

14.4.2022, Zdroj: ÚOOÚ

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil pokutu ve výši 40 000 Kč uloženou Úřadem pro ochranu osobních údajů kontrolované nemocnici za nedostatečné zajištění bezpečnosti při zpracování osobních údajů. NSS v přelomovém rozhodnutí také konstatoval, že nemocnice…

Modernizační fond nabízí dalších 30 miliard na nové investice

13.4.2022, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Na dubnovém zasedání Investičního výboru Modernizačního fondu, ve kterém zasedají zástupci 13 zemí EU spolu s reprezentanty Evropské investiční banky a Evropské komise, se podařilo obhájit prostředky ve výši téměř 30 miliard korun. Ty umožní financovat další…

Belgie: Veřejná správa neobydlených bytů?

13.4.2022, Zdroj: OSMD

Bruselský parlament přijal projekt reformy práva na veřejnou správu bytů. Od roku 2003 to umožňuje obcím a zejména CPAS dočasně spravovat neobydlené nebo nehygienické byty za účelem jejich renovace a pronájmu za snížené nájemné po dobu 9…

Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj k umisťování, povolování a užívání fotovoltaických staveb a zařízení.

11.4.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Fotovoltaika je zcela výjimečným oborem, který získává elektrickou energii přímo ze slunečního záření a je z hlediska životního prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem výroby elektřiny. Energie slunečního záření je jedním z obnovitelných zdrojů…

Společné stanovisko MPO a MMR k prokazování plnění požadavků zákona o hospodaření energií

11.4.2022, Zdroj: MMR ČR, MPO ČR

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu k prokazování plnění požadavků na snižování energetické náročnosti budov zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů ve vztahu k zákonu č.…

Vláda schválila návrh MŽP na posun termínu zákazu provozu starých kotlů. Kotlíkové dotace běží dál - kraje je vypíší na přelomu jara a léta

11.4.2022, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

V reakci na stále probíhající válku na Ukrajině a historický růst inflace a cen energií Ministerstvo životního prostředí navrhlo posunout termín zákazu provozu starých neekologických kotlů o 2 roky. Dnes tento návrh schválila vláda. Nyní ho musí ještě…

Získejte dotaci na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni

11.4.2022, Zdroj: Vláda, SMO, SMS ČR

Ministerstvo vnitra vypsalo nové Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 2022. Požádejte si o příspěvek do 15. května 2022.

Lidé mohou ode dneška žádat o příspěvek za bezplatné ubytování Ukrajinců

11.4.2022, Zdroj: MPSV ČR

Lidé, kteří doma či ve svém volném bytě zdarma ubytovávají uprchlíky z Ukrajiny, mohou žádat o příspěvek 3000 korun na osobu za měsíc na pokrytí nákladů. Na domácnost stát poskytne maximálně 12.000 korun měsíčně a podporu bude vyplácet i zpětně za březen.…

Novela stavebního zákona je v meziresortním připomínkovém řízení

7.4.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Novela ponechává Specializovaný a odvolací stavební úřad (SOSÚ) pro strategické a rozsáhlejší liniové stavby, který bude rozhodovat o takzvaných vyhrazených stavbách, tedy o velkých infrastrukturních projektech, dálnicích, elektrárnách atd. Na SOSÚ budou…

Na tepelné čerpadlo až 180 tisíc korun

30.3.2022, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

MŽP na základě doporučení Monitorovacího výboru OPŽP posiluje snahu zvýšit energetickou bezpečnost snížením závislosti na dodávkách plynu z Ruska. Konkrétně úpravou podmínek kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti, konkrétně k navýšení dotace na…

Ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny

29.3.2022, Zdroj: SFPI

Obce, které chtějí pomoci uprchlíkům z Ukrajiny tím, že je ubytují v nájemních bytech postavených pomocí podpory z programů, které administruje SFPI, najdou na stránkách SFPI informace, jak mají v tomto případě postupovat, aby nebyla porušena pravidla nařízení…

Návrhy prováděcích nařízení vlády k nové úpravě VTZ podle zákona č. 250/2021 Sb., v připomínkovém řízení

28.3.2022, Zdroj: Vláda ČR

V databázi VeKlep byly zveřejněny návrhy k provedení zákona č. 250/2021 Sb., v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, tak jak během března vstoupily v rámci legislativního procesu do připomínkového…

Sněmovna v prvním čtení podpořila roční odklad části nového stavebního zákona. MMR připraví jeho novelu

28.3.2022, Zdroj: MMR ČR

Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení podpořila roční odklad části nového stavebního zákona. Během následujících měsíců tak vznikne v týmu ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše novela, která sice zanechá princip „Jeden úřad, jedno razítko“,…

Dočasný krizový rámec pro poskytování veřejné podpory na překonávání ekonomických důsledků ruské invaze na Ukrajinu

23.3.2022, Zdroj: ÚOHS

Evropská komise dnes přijala dočasný krizový rámec, aby mohly členské státy využít flexibilitu stanovenou v pravidlech státní podpory a podpořit tak hospodářství postižené dopady ruské invaze na…

Nahrávám...
Nahrávám...