dnes je 8.12.2023

Sociální podniky mohou nadále žádat o bezúročné úvěry

28.11.2023, Zdroj: MŽP, MPSV

MPSV bude ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB) pokračovat v poskytování bezúročných úvěrů sociálním podnikům, a to díky financím z EU.

Měsíční spotřeba elektřiny a plynu v roce 2023

23.11.2023, Zdroj: ERÚ

Netto, Brutto, Skutečná a Přepočtená spotřeba elektřiny. Skutečná teplota a dlouhodobý teplotní normál zemního plynu v roce 2023.

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro POZE pro rok 2024

15.11.2023, Zdroj: ERÚ

V nejbližších dnech se očekává především oznámení o slučitelnosti podpory pro podporu biometanu, které vyvolá změnu cenového rozhodnutí jak na rok 2024, tak na rok 2023.

Nový srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu

15.11.2023, Zdroj: ERÚ

ERÚ uveřejnil nový srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu v moderním intuitivním prostředí. Do srovnání jsou zahrnuty (pouze) produkty a ceníky, které dodavatelé dobrovolně poskytli provozovateli…

MŽP podpoří zakládání energetických komunit, prosperujících díky obnovitelným zdrojům energie

14.11.2023, Zdroj: MŽP

Příjem záměrů se otevírá 1. prosince, kdy ve dvoukolové soutěžní výzvě bude vybráno k podpoře minimálně 40 záměrů. Celková alokace výzvy je 98 milionů korun, dotace může dosahovat až 3 milionů…

Sněmovna schválila ve druhém čtení novelu, která umožní sdílení vyrobené elektřiny

14.11.2023, Zdroj: MPO ČR

Novelu energetického zákona, která umožní zakládat energetická společenství a sdílení vyrobené elektřiny, schválila ve druhém čtení Poslanecká sněmovna. Domácnosti, obce, firmy nebo školy budou moci vyrábět vlastní elektřinu, především z obnovitelných zdrojů,…

MMR připravilo moderní vyhlášku o požadavcích na výstavbu

13.11.2023, Zdroj: MMR ČR

MMR odeslalo Legislativní radě vlády návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Jedná se o prováděcí právní předpis nového stavebního zákona, který sjednocuje a redukuje dnešní roztříštěnou právní úpravu pro všechny druhy staveb do jednoho předpisu.…

Jak je to s povinností kontroly systému vytápění?

6.11.2023, Zdroj: SEI ČR

Kontrola systému vytápění nově uvedeného do provozu musí být provedena do 3 let od uvedení do provozu. U již provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání musí být kontrola prováděna pravidelně, a to nejméně jednou za 5…

Blíží se konec vládních stropů a MPO doporučuje ověření podmínek smluv na dodávky energií

3.11.2023, Zdroj: MPO ČR, ERÚ ČR

Dodavatelé energií letos snižují ceny svých produktů. Situace na trzích s energiemi se ale může rychle měnit a nemusí tak pro laika být vždy přehledná. Je třeba, aby si zákazníci udržovali základní přehled o tom, jaké smlouvy na dodávky energií mají…

Zvažované úpravy nájemních vztahů, které byly představeny odborné veřejnostiGarance

1.11.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo pro místní rozvoj chystá změny v občanském zákoníku, které se zásadně dotknou nájemních vztahů. Zvažované úpravy představujeme v sérii kapitol.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2115Garance

1.11.2023, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním pravidlem je, že záruční doba běží od okamžiku odevzdání věci kupujícímu. Zde tedy není rozhodující, zda si kupující věc skutečně prohlédl nebo zda ji začal užívat, ale postačí, že poskytovatel záruky vytvořil předpoklady pro to, aby tak kupující…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2117Garance

1.11.2023, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout u poskytovatele záruky bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si věc prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Je na kupujícím, zda vadu přímo označí nebo jen…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2113Garance

1.11.2023, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2129Garance

1.11.2023, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2114Garance

1.11.2023, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2116Garance

1.11.2023, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědnost poskytovatele záruky není absolutní, ale zákon stanoví liberační důvody. Záruka za jakost se nevztahuje na vady, které způsobila vnější událost po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího. Aby poskytovatel záruky za vady neodpovídal, musí být…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Licence na výrobu elektřiny: Na co si dát pozor při podání žádosti

27.10.2023, Zdroj: ERÚ

Uvažujete o vlastní výrobně elektřiny? Pak se v některých případech neobejdete bez licence, kterou uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ). Postup najdete na našem webu v sekci licencí, pro usnadnění procesu žádosti vám přinášíme souhrn oblastí, v nichž se…

Přeplatky na silniční dani

25.10.2023, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa eviduje přeplatky na silniční dani ve výši 635 milionů korun.

Převody bytů ve spoluvlastnictví obcí a bytových družstevGarance

24.10.2023, Ing. Lenka Haráková, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V letech 1997 až 2007 pořizovaly obce nájemní byty, jejichž výstavba byla dotována Ministerstvem pro místní rozvoj nebo Státním fondem rozvoje bydlení. Často se kvůli nedostatku vlastních finančních prostředků sdružovaly se soukromým investorem, zpravidla…

Sdělení k referenčním cenám na rok 2024

19.10.2023, Zdroj: ERÚ

V souladu s bodem (2) přílohy č. 2. cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí č. 10/2022 ze dne 30. září 2022, Energetický regulační úřad zveřejňuje pro účely regulace…

Povinné ověřování měřidel svorkové výroby elektřiny v případě zelených bonusů

17.10.2023, Zdroj: SEI ČR

Podle kontrol Státní energetické inspekce menší provozovatelé fotovoltaických elektráren pobírající státní podporu formou zelených bonusů takto vyrobenou elektřinu neměří stanoveným měřidlem.

Poslanecká sněmovna schválila návrh ozdravného balíčku

16.10.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrh ozdravného balíčku, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč. Návrh nyní zamíří k projednání Senátem ČR tak, aby opatření z celkem 63 novel zákonů mohla začít platit již od…

MŽP zveřejnilo tipy na výběr vyhovujících oken

16.10.2023, Zdroj: Nová Zelená úsporám

Pro lepší orientaci v nabídce výrobků i dodavatelských firem bylo na webu Nové zelené úsporám zveřejněno doporučení, která usnadní žadatelům o dotaci na zateplení výběr vyhovujících oken.

Nová informační povinnost zaměstnavatelů

11.10.2023, Zdroj: MPSV ČR

V platnost vstoupila novela zákoníku práce, která přináší zaměstnavatelům mimo jiné změny týkající se informační povinnosti při vzniku pracovního poměru. Ke změnám právní úpravy informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního poměru dochází už 1.…

Za první tři týdny od spuštění nové etapy programu Nová zelená úsporám si o dotaci zažádalo více než 4 tisíce lidí

11.10.2023, Zdroj: MŽP

Zájem o dotace na úsporné bydlení neklesá. V oblasti rodinných a bytových domů si o podporu úsporných opatření požádalo už čtyři a půl tisíce zájemců. Více než čtvrtině z nich již byla dotace…

Paměť domů. Autenticita obnovy, paměť místa, pravdivost materiálů

10.10.2023, Zdroj: PROPAMÁTKY

Centrum památek moderní architektury Muzea města Prahy připravilo nový cyklus přednášek na téma autenticity v souvislosti s obnovou historických staveb. Setkání se budou konat ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov vždy od 17…

Sociálně únosná cena pro vodné a sociálně únosná cena pro stočné na rok 2024 dle podmínek OPŽP

5.10.2023, Zdroj: OPŽP ČR

Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a sociálně únosné ceny pro stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP, platné pro kalendářní rok…

Komentovaná vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW

4.10.2023, Zdroj: MPO ČR

Komentované znění vyhlášky č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského…

Vlastníci rodinných domů mohou žádat o dotace v Nové zelené úsporám

26.9.2023, Zdroj: Nová Zelená úsporám

V úterý 26. září 2023 spustil Státní fond životního prostředí ČR příjem žádostí o dotace pro oblast rodinných domů. Zájemci mohou požádat o dotační podporu na renovaci svého domu či výstavbu pasivního domu ve standardní Nové zelené úsporám nebo využít nabídku…

Sněmovna schválila zmírnění pravidel nakládání obcí a krajů s pozemky od státu

19.9.2023, Zdroj: Vláda, SMO, SMS ČR

Pravidla pro nakládání se zemědělskými pozemky, které od státu bezplatně získaly nebo získají obce a kraje, se zřejmě zmírní. Na polovinu se má zkrátit doba, po kterou obce a kraje musejí dodržovat podmínky zejména pro využívání těchto pozemků podle převodních…

Poslanecká sněmovna dala zelenou on-line žádosti o důchod a schválila novelu zákoníku práce

18.9.2023, Zdroj: MPSV ČR

Poslankyně a poslanci schválili novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem a novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která přináší změny ve zpracování a výplatě…

MMR bude spravovat program rozvoje pevnostních měst

14.9.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Vláda schválila plán obnovy a rozvoje pevnostních měst Terezín a Josefov. Na záchranu nejvíce chátrajících objektů půjde v příštích pěti letech až 1,73 miliardy korun z Havarijního fondu Ministerstva kultury a rozpočtů krajů a…

Desatero spotřebitele energií

13.9.2023, Zdroj: ERÚ

Energetický regulační úřad (ERÚ) pokračuje ve své informačně-osvětové kampani #AktivneNaEnergie. Nově zpracoval desatero rad, v němž spotřebitelé najdou tipy, jak být aktivní, a předcházet tak…

Návod jak postupovat při regeneraci bytového domu a snížení jeho energetické náročnosti

11.9.2023, Zdroj: Nová Zelená úsporám

Jelikož se zateplení bytového domu obvykle plánuje na třicet a více let a podobný projekt tak řešíme jen jednou za život, nevyplatí se tento proces podcenit.

HK ČR: Krátkodobé ubytování potřebuje jasná pravidla, jeho význam v cestovním ruchu poroste

8.9.2023, Zdroj: Hospodářská komora ČR

S rostoucím počtem turistů a digitalizací se bude zvyšovat význam online ubytovacích platforem. Tento trend musí Česká republika zachytit a stanovit pro krátkodobé pronájmy jasná a srozumitelná pravidla. Zaznělo to na kulatém stole pořádaném Hospodářskou…

Aktuality k zajištění bezpečnostního standardu dodávky

22.8.2023, Zdroj: ERÚ

Obchodník s plynem dodávající plyn chráněným zákazníkům poskytuje písemné doklady o způsobu zajištění BSD na nadcházející období Energetickému regulačnímu úřadu do 31. srpna daného roku. Údaje o rozsahu BSD stanoveného podle odstavce 1 a o způsobu jeho…

Stanovisko GFŘ k určení výše daňově uznatelných nákladů při vyřazení nového stavebního díla evidovaného jako zásoba v okamžiku jeho prodeje

14.8.2023, Zdroj: Finanční správa

Generální finanční ředitelství dle svého aktuálního stanoviska bude pro případy, kdy v souladu s účetními předpisy je nové stavební dílo vykazováno jako zásoba a nikoliv jako (dlouhodobý) hmotný majetek, právní názor vyjádřený v této informaci považován za…

Nucené vypínání fotovoltaiky je plýtváním. Otevřený dopis 17 evropských asociací eurokomisařce Kadri Simsonové

10.8.2023, Zdroj: CZEPHO

Solární sektor je na vzestupu. Jen v loňském roce bylo v EU instalováno více než 40 GW solárních zdrojů, což je téměř o 50 % více než v roce 2021. Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu označuje solární energii za jeden z nejdosažitelnějších, nejrychlejších a…

Deregulace nájemného v rozsudku ze dne 12. ledna 2023 ve věci č. 76286/14 - Pařízek proti České republice

7.8.2023, Zdroj: Zpravodaj KVZ

Senát páté sekce Soudu jednomyslně rozhodl, že po-vinnost nájemce bytu zpětně zaplatit deregulované nájemné ve výši 170 000 Kč byla v souladu s článkem 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě, jelikož stát nepřekročil svůj široký prostor pro uvážení v otázce rozložení…

Pravidla provozování kamer a případné spory se sousedem

2.8.2023, Zdroj: ÚOOÚ

Odpovědi Úřadu pro ochranu osobních údajů k provozování kamer a kamerových systémů a řešení sporů, kdy soused používá kameru nepřiměřeně.

Obce mohou zatížit vyšší daní z nemovitostí i jen určité nemovitosti

26.7.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) zamítlo návrh Ministerstva vnitra na zrušení čl. 2 a přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Řepov č. 1/2021, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých…

Větší administrativa u dohod o provedení práce

26.7.2023, Zdroj: Finanční správa

Jedním z opatření konsolidačního balíčku je zavedení evidence dohod o provedení práce. To zvýší firemní administrativu a zároveň může odradit brigádníky.

Dodávka elektřiny prostřednictvím přímého vedení z výrobny elektřiny

24.7.2023, Zdroj: MPO ČR

Do našeho místa spotřeby dodává elektřinu výrobce elektřiny, nejedná se však o jím vyrobenou elektřinu, ale o elektřinu nakoupenou na trhu. Máme právo na dodávku elektřiny za stanovenou cenu?

Co přináší novela nového stavebního zákona do praxe vlastníků a pronajímatelů nemovitostí?Archiv

10.7.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

I když nový stavební zákon (zákon č. 283/2021 Sb., v platném znění, dále jen „nový stavební zákon”) dosud nenabyl plné účinnosti, zákonodárci přichází s novelou, jež přináší nejednu změnu a podle mého názoru krok zpět oproti přijatému znění nového stavebního…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Možnost uspořit na energiích spojených s bydlením se otevře většímu okruhu obyvatel ČR

28.6.2023, Zdroj: MPO ČR

Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo životního prostředí a Asociace českých stavebních spořitelen budou spolupracovat na podpoře energetické transformace českých domácností. Společně připravují systémové řešení, které urychlí zelenou transformaci a umožní…

Humanitární dávka bude od 1. července sloužit jako příspěvek na náklady spojenými s životními potřebami i bydlením

21.6.2023, Zdroj: MPSV ČR

Příspěvek pro solidární domácnost přestane být vyplácen. Vyplývá to z novely zákona Lex Ukrajina 5. Vláda dnes také schválila nařízení, které určuje započitatelné náklady na bydlení pro stanovení nároku na humanitární dávku a její výše. Aby mohl cizinec s…

Příspěvek na bydlení od července bez dokládání příjmů

14.6.2023, Zdroj: Úřad práce ČR

Příjemci příspěvku na bydlení nemusí pro další pokračování jeho výplaty od 1. 7. 2023 dokládat rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 2. čtvrtletí 2023. Úřad práce ČR dávku automaticky vyplatí i za červenec -…

Do roku 2030 je možné z evropské podpory postavit stovky nových elektráren, pak mohou finance vyschnout

9.6.2023, Zdroj: MŽP

Česká republika má nyní jedinečnou možnost transformovat svou energetiku a podpořit tak konkurenceschopnost svého průmyslu i energetickou soběstačnost domácností.

Dotace pro bytové domy z Nové zelené úsporám zvýhodní nízkopříjmové domácnosti

8.6.2023, Zdroj: Nová Zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám od září spustí rozšířenou nabídku dotací pro oblast bytových domů zohledňující nároky na energetické vlastnosti budov i finanční možnosti majitelů bytových jednotek. Vedle bonusů pro nízkopříjmové domácnosti program nabídne i vyšší…

Senátoři podpořili pomoc lidem zatíženým správními exekucemi, pojistné Milostivé léto se týká statisíců lidí

1.6.2023, Zdroj: MPSV ČR

Pouze podpis prezidenta stačí k tomu, aby pojistné a daňové Milostivé léto mohlo pomoci statisícům lidí zatížených exekucemi za předpokladu, že v plné výši uhradí jistinu dluhu. Senátoři včera podpořili související dva zákony z pera Ministerstva práce a…

Nahrávám...
Nahrávám...