dnes je 25.3.2023

Mapa připojitelnosti pomůže zákazníkům při plánování jejich fotovoltaické elektrárny

22.3.2023, Zdroj: EG.D

Mapa připojitelnosti ukazuje lokality, kde je možné přetokovou fotovoltaickou elektrárnu připojit. „Jako člen skupiny E.ON podporujeme zelené zdroje a jejich implementaci…

MPSV spustilo kontroly podpory na ubytování Ukrajinců s dočasnou ochranou, od července chystá změny

21.3.2023, Zdroj: MPSV ČR

Na základě podezření o zneužívání příspěvku pro solidární domácnost zahájilo MPSV kontroly, které prověří, zda tato pomoc míří skutečně tam, kam má. Výplata podpory na ubytování osob s dočasnou ochranou byla pozastavena a někteří příjemci byli vyzváni, aby…

Odpovědnost stavebního úřadu za pochybení v souvislosti s činností autorizovaného inspektora

21.3.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Ústavní soud z části vyhověl stěžovatelům domáhajícím se náhrady nemajetkové újmy z titulu nezákonného rozhodnutí, jímž měl být certifikát autorizovaného inspektora vydaný ve zkráceném stavebním řízení, na jehož základě byla v blízkosti nemovitostí ve…

Stanovisko ke změně evidovaného dodavatele u odběrného místa v lokální distribuční soustavě a k problematice souhrnných odběrných míst

20.3.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

V lokálních distribučních soustavách (ať už v elektroenergetice, nebo v plynárenství) mohou existovat osoby ve specifickém postavení, které jsou současně provozovatelem lokální distribuční soustavy, dodavatelem elektřiny/plynu pro zákazníky v rámci lokální…

Začala platit technická norma o světelném znečištění

15.3.2023, Zdroj: MMR, MPO, MŽP

Zbytečné, příliš silné nebo nepřirozeně zabarvené noční osvětlení představuje stále rozsáhlejší problémem pro města i krajinu v České republice. Světelné znečištění negativně ovlivňuje nejen zdraví lidí a životní prostředí živočichů i rostlin. Nevhodně…

Menší obce do 5 tisíc obyvatel mohou žádat o dotaci na digitalizaci územních plánů. Resort připravil 90 milionů korun

14.3.2023, Zdroj: MMR ČR

V lednu a únoru uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s krajskými úřady sérii školení k jednotnému standardu územně plánovacích dokumentací, který je vyžadován novelizovanou vyhláškou od 1. ledna 2023. Ve všech krajích bylo proškoleno celkem…

Kdo zachraňuje zeleň ve městech, může počítat s pomocí MŽP i MMR

10.3.2023, Zdroj: MŽP

Na výsadbu v obcích i omezení sucha v krajině míří 200 milionů korun. Na obce, veřejné instituce, ale i pro soukromé osoby, kteří realizují nákladnější projekty k záchraně, obnově nebo zvětšení ploch zeleně ve veřejném prostoru se obrací dotační výzva z…

Měsíční spotřeba elektřiny a plynu v roce 2023

7.3.2023, Zdroj: ERÚ

Netto, Brutto, Skutečná a Přepočtená spotřeba elektřiny. Skutečná teplota a dlouhodobý teplotní normál zemního plynu v roce 2023.

Nový Věstník veřejných zakázek

2.3.2023, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích

Od 3. dubna roku 2023 dochází ke změně provozovatele Věstníku veřejných zakázek. Na základě veřejné zakázky v otevřeném řízení byla vybrána společnost Spojené nástroje elektronické…

ČKAIT: Přechod od ruského plynu klade větší důraz na obezřetnost projektantů i techniků

1.3.2023, Zdroj: ČKAIT

Zhasínání hořáků kotlů, nestandardní chování plynového topení (vafek), červené konce plamenu na plynovém sporáku i jeho nižší výkonnost… To jsou některé vnější projevy plynových spotřebičů, které se v poslední době začaly objevovat v českých domácnostech…

Loňská spotřeba plynu byla nejnižší za posledních 8 let, meziročně se snížila o pětinu

28.2.2023, Zdroj: MPO ČR, ERÚ ČR

V roce 2022 se v České republice výrazně snížila spotřeba zemního plynu. Celkově dosáhla hodnoty 7 544 mil. m3 (81 547 GWh), což značí meziroční pokles o 20 %, po přepočtení na dlouhodobý teplotní normál pak pokles o 16,5 %. Vyplývá to z údajů Energetického…

Výroba elektřiny v bytovém domě a její rozdělení mezi jednotky od roku 2023

27.2.2023, Zdroj: ERÚ

Jak postupovat, když chci instalovat výrobnu elektřiny a vyrobenou elektřinu rozdělit mezi zákazníky v bytovém domě?

Hodiny představující dobu špičky - březen 2023

27.2.2023, Zdroj: ERÚ

V souladu s energetickým zákonem stanovuje ERÚ na období od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023 hodiny představující dobu špičky.

Požadavky na instalaci a provoz wallboxu dle aktuální metodiky

27.2.2023, Zdroj: MMR ČR, MPO ČR

Dobíjení elektromobilů se obecně řídí zákonem č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona je dobíjecí stanicí kompaktní zařízení vybavené jedním nebo více dobíjecími body, které mají stejného vlastníka jako toto…

LEX OZE 1,2 v praxi, úskalí i výzvy

16.2.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dle některých zavádějících zpráv nemusí být po přijetí novely energetického zákona výstavba obnovitelných zdrojů energie v souladu s územním plánem. Mohl tím vzniknout dojem, že obce ztratily možnost zabránit výstavbě například velkých slunečních nebo větrných…

Energetická náročnost budov: klimatická neutralita do roku 2050

16.2.2023, Zdroj: Evropský parlament

Aktuální evropské cíle: Všechny nové budovy by měly být od roku 2028 bezemisní, přičemž pro nové budovy obývané, provozované nebo vlastněné orgány veřejné správy bude platit již rok 2026. Všechny nové budovy by měly být do roku 2028 vybaveny solárními…

Sleva na pojistném u zkrácených úvazků bude platit už od začátku února

1.2.2023, Zdroj: MPSV ČR

Už od 1. února budou mít zaměstnavatelé možnost využít slevy na sociálním pojištění u zaměstnanců, kteří budou pracovat na zkrácený úvazek.

2,8 miliardy korun na revitalizaci brownfieldů

1.2.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Státní fond podpory investic (SFPI), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil čtyři výzvy na revitalizaci území se starou stavební zátěží. Peníze z Národního plánu obnovy podpoří projekty na obnovu velkých i menších brownfieldů. Jednou z…

Spotřebitelé čelí neoprávněnému vyhrožování přerušením dodávek

30.1.2023, Zdroj: ERÚ

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal výkladové stanovisko, které upřesňuje možnosti, za kterých je možné odpojit odběrné místo spotřebitele od energií z důvodu nehrazení ceny dodávky za energie. Výkladové stanovisko zároveň vymezuje situace, kdy dodavatel k…

MŽP navyšuje alokaci v NZÚ Light na tři miliardy korun, první domácnosti už mají peníze na účtech

26.1.2023, Zdroj: MŽP

Program Nová zelená úsporám Light se u seniorů a domácností s nižšími příjmy těší velkému zájmu. Za první dva týdny od spuštění příjmu žádostí jsou vyčerpány dvě třetiny finančních prostředků, kterými program disponuje a Státní fond životního prostředí ČR už…

ERÚ loni řešil více než 22 tisíc spotřebitelských podání, třetina mířila na zálohy a vyúčtování

25.1.2023, Zdroj: ERÚ

V porovnání s „předkrizovými“ lety jde takřka o dvojnásobný nárůst. Nejčastějšími tématy podání byly zálohy a vyúčtování. Ubylo naopak problémů se…

24.1. nabyla účinnosti novela LEX OZE I

25.1.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Z deseti na 50 kW se zvýší limit výkonu pro menší obnovitelné zdroje včetně solárních elektráren, od kterého musejí majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny. Senát dnes schválil novelu Ministerstva průmyslu a obchodu, která zjednodušuje povolovací řízení…

Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

12.1.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dne 28. listopadu 2022 bylo vydáno nařízení vlády č. 349/2022 Sb. o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci, kterým bylo nahrazeno stávající nařízení vlády č. 232/2015 Sb.

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2166Garance

6.1.2023, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Paragraf byl zrušen zákonem č. 374/2022 Sb. s účinností od 6. ledna 2023.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Příjmy z pronájmu a jejich zdaněníGarance

5.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejdříve se krátce zastavme u právní úpravy nájmů a nájemní smlouvy, tak jak je upravena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ”). Problematika nájmu je obsažena v § 2201 až § 2331 NOZ, tato úprava je rozdělena na obecná ustanovení (§ 2201 až…

Novela zákona o službách - transpozice směrnice EU EET

2.1.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová MMR ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přijatou novelou zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty má být dovršena transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11.…

Změny v poskytování informacíArchiv

22.12.2022, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Významné změny v oblasti poskytování informací, která je obecně zakotvena v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.”), přinesla rozsáhlá novela publikovaná pod č. 241/2022 Sb.,…

Vláda schválila další kroky na podporu domácností i firem s cenami energií

21.12.2022, Zdroj: Vláda ČR

České teplárenství dostane státní podporu na snížení dopadů vysokých cen energií při výrobě tepla a získané finanční prostředky bude muset využít na snížení koncových cen pro zákazníky.

Minimální mzda se od příštího roku zvýší o 1 100 korun, porostou i některé stupně zaručené mzdy

21.12.2022, Zdroj: MPSV ČR

Od Nového roku se o 1 100 korun zvýší minimální mzda. Dnes o tom rozhodla vláda. Od prvního ledna 2023 by tak nikdo neměl pracovat za méně než 103,80 korun za hodinu a celkově by měsíčně neměl brát méně než 17 300 korun při práci na plný úvazek. Dojde také k…

Vláda schválila nový zákon o veřejných dražbách

21.12.2022, Zdroj: MMR ČR

Vláda na svém jednání jednomyslně schválila nový zákon o veřejných dražbách, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Nová úprava zjednoduší, zrychlí a zmodernizuje proces, jehož současná podoba pochází z přelomu tisíciletí a vzhledem k postupující…

V připravované novele energetického zákona jsou zranitelní zákazníci definovaní příliš úzce, míní ombudsman

21.12.2022, Zdroj: Kancelář ombudsmana

V připomínkách k novele energetického zákona veřejný ochránce práv upozornil, že navrhovaná definice zranitelného zákazníka zahrnuje pouze část lidí ohrožených energetickou chudobou. Současný návrh zahrnuje do kategorie zranitelných zákazníků pouze určité typy…

Vláda schválila nařízení o nezabavitelných částkách

21.12.2022, Zdroj: justice.cz

Ministerstvo spravedlnosti předložilo, a vláda dnes schválila, nařízení o nezabavitelných částkách. Nařízení se týká výpočtu základní částky, která nesmí být sražena dlužníkovi z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda…

Rada Evropské unie se dohodla na dočasném mechanismu k omezení nadměrných cen plynu

20.12.2022, Zdroj: Rada Evropské unie

Níže představujeme mechanismus korekce trhu který se automaticky aktivuje, dojde-li k popsaným událostem. V další tiskové zprávě rada informuje o dohodě na pravidlech pro urychlení povolovacích řízení pro obnovitelné zdroje…

Zákon o vzniku Digitální a informační agentury dostane k podpisu prezident

19.12.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zákon o vzniku Digitální a informační agentury, připravený místopředsedou vlády pro digitalizaci Ivanem Bartošem, projednal Senát. Po důkladné debatě Senát návrh zákona ani neschválil, ani nezamítl – uplynutím 30denní lhůty tak zákon poputuje k…

Sněmovna schválila v prvním čtení stavební zákon, který zachovává síť stavebních úřadů

14.12.2022, Zdroj: SMS ČR

Sněmovna dnes v prvním čtení projednala novelu stavebního zákona. Vláda ji nakonec předložila ve verzi, která oproti původnímu záměru zachovává kompletní síť stavebních úřadů v ČR. „Je to výsledek našich dlouhodobých snah o zachování dostupnosti…

Právní rámec odběru elektřiny a plynu za spotové ceny

30.11.2022, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dnešní době je zcela běžné, že dodavatelé energií, ať už plynu či elektřiny, svým zákazníkům zvyšují platby měsíčních záloh v důsledku jednostranného zvyšování cen dodávek…

Metodika pro umisťování fotovoltaických systémů v památkových zónách

14.11.2022, Zdroj: NPÚ

Metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách a v památkově chráněných územích je reakcí Národního památkového ústavu na dlouhodobou celospolečenskou potřebu zmírňování klimatických…

Nová zelená úsporám Light má pomoci snížit účty za energie nejzranitelnějším domácnostem

14.11.2022, Zdroj: MŽP

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravily program Nová zelená úsporám Light, který nabídne okamžitou finanční podporu pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy na…

Povinnosti osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování stavebZáznamGarance

10.11.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:03:04

Povinnosti vybraných osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav upravuje v hmotně právní části stávající i nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. Dostanete ucelený a podrobný přehled těchto povinností s důrazem na…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Zpráva o využívání obnovitelných zdrojů energie v roce 2021

9.11.2022, Zdroj: MPO ČR

Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2021 podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 12,6 %. Podíl obnovitelné energie na konečné spotřebě energie podle metodiky EUROSTAT – SHARES v roce 2020 přesáhl hranici 17 %. Údaje za rok 2021 budou…

Squatteři z vily Milada neuspěli u štrasburského soudu se stížností na policejní násilí

9.11.2022, Zdroj: justice.cz

Evropský soud pro lidská práva v minulém týdnu rozhodl dva zajímavé spory proti České republice. V prvním případu odmítl námitky dvou squatterů k porušení zákazu špatného zacházení tím, že policie k jejich vyvedení z neoprávněně obývané vily použila…

Pro běžné občany by měly zůstat datové schránky i nadále dobrovolné

4.11.2022, Zdroj: Ministerstvo vnitra

Vláda 2. listopadu 2022 schválila návrh Ministerstva vnitra, který počítá se změnou části zákona o elektronických úkonech. Záměrem je zrušit pravidlo, podle něhož stát automaticky zřídí datovou schránku všem občanům, kteří se od 1. ledna 2023 např. bankovní…

Zastropované energie mají nově veřejní zadavatelé a obecní podniky

3.11.2022, Zdroj: MPO ČR

Nárok na zastropování cen energií budou mít nově sportovní organizace, veřejní zadavatelé, kulturní organizace a státní, krajské či obecní podniky. Platit bude na celou jejich spotřebu. Vláda dále zrušila hranici maximálního odběru plynu pro malé a střední…

Vláda schválila navýšení příspěvku na ubytování uprchlíků v zařízeních o 100 Kč

31.10.2022, Zdroj: Vláda ČR

Příspěvek na ubytování uprchlíků v ubytovnách, penzionech či hotelích se od listopadu zvýší o 100 korun. Krajským či obecním zařízením tak stát bude na osobu na den posílat 300 Kč místo nynějších 200 korun. Ostatním provozovatelům bude vyplácet 350 Kč místo…

Dvě třetiny spotřeby energie domácností padnou na vytápění

24.10.2022, Zdroj: Český statistický úřad

Domácnosti se na celkové konečné spotřebě energií v Česku dlouhodobě podílejí řádově 30 procenty. Čtyři pětiny veškeré energie spotřebují na vytápění a ohřev vody, zbývající část tvoří spotřeba na osvětlení, vaření, chlazení a ostatní koncové…

Online prostředí bude transparentnější a bezpečnější. Ve Štrasburku byl podepsán Akt o digitálních službách

24.10.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Internet se změní. Digitální služby budou muset být transparentnější, uživatelé dostanou více práv, děti budou mít zajištěnu vyšší úroveň bezpečí. Nejen tyto novinky by měl přinést čerstvě schválený Akt o digitálních službách (Digital Services Act –…

MPSV a MŽP chtějí společně chránit domácnosti před zbytečnými výdaji za vysoké ceny energií

24.10.2022, Zdroj: MŽP, MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) si vzalo za své ochránit co největší počet domácností před vysokými cenami energií a zamezit jejich případnému pádu do hrozící energetické chudoby. Evropská…

Jen na podpis prezidenta čeká novela zákonů, která zjednoduší stavby obnovitelných zdrojů do 50 kW

17.10.2022, Zdroj: Poslanecká sněmovna

Z deseti na 50 kW se má zvýšit limit výkonu pro menší obnovitelné zdroje včetně solárních elektráren, od kterého musejí majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny a vyřizovat si živnostenské…

Novela o každoměsíčním informování o spotřebě tepla a teplé vody míří do Senátu

14.10.2022, Zdroj: Poslanecká sněmovna

Návrh zákona, díky kterému budou lidé dostávat přesné a jasné informace o spotřebě tepla a teplé vody, prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu třetím čtením a nyní jde do Senátu s návrhem účinnosti normy v lednu 2024. Zprávy o vyúčtování budou občanům…

Nahrávám...
Nahrávám...