dnes je 2.12.2022

Časté chyby při realizaci veřejných zakázek - 1. částGarance

3.3.2016, Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Verlag Dashöfer, spol. s r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejsledovanější oblastí při realizaci a řízení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie představují veřejné zakázky. Příjemci dotací se při realizaci výběrových řízení často dopouštějí formálních, ale i závažných pochybení, která mohou…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Uzavření, dodatky a neplatnost smlouvy apod.Archiv

16.8.2013, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

„In-house“ smlouvyArchiv

16.8.2013, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsudky mají vztah k výjimce ze zákona uvedenou v § 18 odst. 1 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách.

Definice naléhavého případu, jednající řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, přímé zadávání zakázekArchiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

týká se zakázky na dokončení stavby nádrže k zadržování povodní na vodním toku Parma, ve které bylo použito jednacího řízení bez uveřejnění, ačkoliv k tomu nebyly splněny podmínky pro tento typ zadávacího…

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 7/1999 ze dne 30. 8. 1999Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 5/98 ze dne 10. 9. 1998Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 10/1996 ze dne 17. 4. 1997Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 6/98-26 ze dne 5. 11. 1998Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 6/1999-19 ze dne 30. 8. 1999Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mimořádně nízká nabídková cena a hodnocení cenyArchiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

jako předběžnou otázku předložil Conseil d‘Etat, Lucembursko

Rozsudky českých správních soudůArchiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této kapitole postupně naleznete rozsudky českých správních soudů (cca 140 rozsudků Vrchního soudu v Olomouci, Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu), které se vztahují k problematice veřejných …

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2A 1/96 ze dne 6. 5. 1996Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Umělé rozdělování zakázekArchiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

týká se elektrifikace a pouličního osvětlení v départementu Vendée

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 4/2000-26 ze dne 29. 6. 2000Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 1/1999-32 ze dne 17. 6. 1999Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 1/1999-32 ze dne 17. 6. 1999Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnotící kritéria a hodnocení nabídekArchiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

týká se výstavby a údržby školních budov (Nord-Pas-de-Calais Region a Département du Nord)

Přezkumné řízeníArchiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2A 7/96 ze dne 12. 12. 1996Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 5/1999-43 ze dne 4. 11. 1999Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 3/1999-26 ze dne 9. 6. 1999Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koncese, působnost směrnicArchiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koncese mají s účinností od 1. 7. 2006 mají samostatnou právní úpravu – zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). Dále je důležité ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zvláštní…

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2A 11/97-24 ze dne 6. 2. 1998Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 2/1999-20 ze dne 24. 6. 1999Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 4/1999-46 ze dne 30. 8. 1999Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 2/1999-20 ze dne 24. 6. 1999Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 8/1999-18 ze dne 2. 12. 1999Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2A 1/98-25 ze dne 6. 2. 1998Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definice veřejného a sektorového zadavateleArchiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Veřejný zadavatel je definován v § 2 odst. 2 zákona č. 137/2007 Sb., o veřejných zakázkách, následujícím způsobem:

Základní principy zadávání veřejných zakázekArchiv

22.3.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tyto základní principy, tj. princip zákazu diskriminace, princip transparentnosti a princip zásady stejného zacházení jsou obsaženy v násl. ustanoveních zákona č. 137/2006…

Subdodávky, prokazování kvalifikace jinou osobou, sdružení dodavatelů založená za účelem podání nabídkyArchiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsudky mohou mít vztah k následujícím ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 4/2000-26 ze dne 29. 6. 2000Archiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodnutí Evropského soudního dvoraArchiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výběr rozsudků Evropského soudního dvora, resp. soudu prvního stupně, týkajících se veřejných zakázek je uspořádán dle problematiky, které se týká, na…

Nahrávám...
Nahrávám...