dnes je 4.12.2022

Těžba zeminy z koryta vodního toku

23.11.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Strpění údržby vodního díla

22.9.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz: Povolení k akumulaci dešťové vody

15.9.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovení hodnot minimální hladiny podzemních vod

16.8.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavby v aktivní zóně záplavového území

14.7.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Působnost zákona o vodovodech a kanalizacích

15.6.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náležitosti ukončení výprosy

2.6.2022, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz: nakládání s výkopovou zeminou

25.5.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola provádění geologických prací

20.4.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Souhlasy nahrazované integrovaným povolením

22.3.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak ošetřit smluvně nájem bytu, který chceme dát k užívání uprchlým Ukrajincům?

17.3.2022, JUDr. Pavla Schödelbauerová MMR ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ocenění části výkazu výměr - zjednodušené podlimitní řízení

9.3.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hydrogeologický vrt a možnost odběru vody

21.2.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek 60 Kč na antigenní test

10.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek ve výši 60 Kč je stanoven jako maximální, a pokud doložíte cenu testu nižší, výše příspěvku bude odpovídat této ceně. Další náklady spojené stestováním se do výše příspěvku…

Trvalý pobyt na obecním úřadě

2.2.2022, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minimální doba trvalého pobytu v příslušné obci pro to, aby občan mohl mít trvalý pobyt na ohlašovně této obce, není zákonem o evidenci obyvatel stanovena.

MP/01/2022 - Daňový řád - Oprávnění správce poplatku ke zjišťování informací o poplatkových subjektech při správě poplatků

2.2.2022, Zdroj: MF ČR

Informace potřebné pro správu poplatků získává správce poplatku v součinnosti s poplatkovým subjektem, ale jejich shromažďování může provádět též na základě vlastního…

Povodňové zabezpečovací práce

12.1.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědný řešitel geologických prací

30.12.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranné prvky osobního výtahu

29.12.2021, Bohumil Pivoňka, Zdroj: BOZPprofi

Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provoz výtahů se stále zvyšují. Ochrana proti nárazu samočinných vodorovně posuvných klecových a šachetních dveří patří mezi základní ochrany uživatele výtahu a byla uvedena již v československých státních normách např.…

Vrtné práce a nenalezení vody

16.12.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konference PPE (23.11.2021) - dotazy a odpovědi z oblasti „OVZDUŠÍ"Garance

15.12.2021, Ing. Zbyněk Krayzel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ucelená sada dotazů a odpovědí z konference Povinnosti v podnikové ekologii, na které se nedostalo v diskuzi v závěru bloku “Ochrana ovzduší“.

Konference PPE (23.11.2021) - dotazy a odpovědi z oblasti „VODOHOSPODÁŘSTVÍ"Garance

14.12.2021, Mgr. Kateřina Holendová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ucelená sada dotazů a odpovědí z konference Povinnosti v podnikové ekologii, na které se nedostalo v diskuzi v závěru bloku “Vodohospodářství“.

Platové zařazení účetní obce

22.10.2021, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Charakter srážkových vod z pozemních komunikací

20.10.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědnost obce za kvalitu vody

14.10.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Maximální limity - dotační stropy

8.10.2021, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace na ovocné sady

20.9.2021, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Funkce ředitele Charity po dosažení důchodového věku

17.8.2021, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyúčtování vody a vytápění v domu s nebytovými prostory

11.8.2021, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vznik SVJ v obecní bytovce

2.8.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz: Manipulační řád vodního díla

12.7.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Památková zóna a stavba v proluce

22.6.2021, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Forma pověření nové účetní obce

22.6.2021, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povolení k odběru podzemní vody

21.6.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádost o povolení vrtu studny

21.6.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povolení na kopanou studnu

21.6.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...