dnes je 4.10.2023

Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví

26.9.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinně zveřejňované smlouvy obcemi

10.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mimořádná odměna zaměstnance úřadu

2.2.2023, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské službyGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Součástí pracovněprávních vztahů je i péče zaměstnavatele o zdraví zaměstnanců. Do této péče (ust. § 224 ZP) je zahrnuta i povinnost zaměstnavatele v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance pracovnělékařské služby. Nejvýznamnějším…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Návrh na přezkoumání lékařského posudkuGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je osobou, které uplatněním lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci vznikají práva a povinnosti. Tato práva a povinnosti jsou stanoveny v zákoníku práce a v zákoně o specifických zdravotních…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídkyGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když zaměstnavatel vysílá uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce, musí ho vybavit žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno.…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Uveřejněné veřejné zakázky na portále ROZZA

15.12.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpevnění koryta vodního toku jako vodní dílo

13.12.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konference PPE22 (23.11.2022) - dotazy a odpovědi z oblasti „ODPADY"Archiv

1.12.2022, Mgr. Štěpán Jakl, RNDr. Eva Horáková, Ing. Jitka Lochovská, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ucelená sada dotazů a odpovědí ze 7. ročníku konference Povinnosti v podnikové ekologii, na které se nedostalo v diskuzi v závěru bloku “Nakládání s odpady“.

Těžba zeminy z koryta vodního toku

23.11.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Strpění údržby vodního díla

22.9.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz: Povolení k akumulaci dešťové vody

15.9.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovení hodnot minimální hladiny podzemních vod

16.8.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavby v aktivní zóně záplavového území

14.7.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Působnost zákona o vodovodech a kanalizacích

15.6.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náležitosti ukončení výprosy

2.6.2022, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz: nakládání s výkopovou zeminou

25.5.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola provádění geologických prací

20.4.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Souhlasy nahrazované integrovaným povolením

22.3.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak ošetřit smluvně nájem bytu, který chceme dát k užívání uprchlým Ukrajincům?

17.3.2022, JUDr. Pavla Schödelbauerová MMR ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ocenění části výkazu výměr - zjednodušené podlimitní řízení

9.3.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hydrogeologický vrt a možnost odběru vody

21.2.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek 60 Kč na antigenní test

10.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek ve výši 60 Kč je stanoven jako maximální, a pokud doložíte cenu testu nižší, výše příspěvku bude odpovídat této ceně. Další náklady spojené stestováním se do výše příspěvku…

Trvalý pobyt na obecním úřadě

2.2.2022, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minimální doba trvalého pobytu v příslušné obci pro to, aby občan mohl mít trvalý pobyt na ohlašovně této obce, není zákonem o evidenci obyvatel stanovena.

MP/01/2022 - Daňový řád - Oprávnění správce poplatku ke zjišťování informací o poplatkových subjektech při správě poplatků

2.2.2022, Zdroj: MF ČR

Informace potřebné pro správu poplatků získává správce poplatku v součinnosti s poplatkovým subjektem, ale jejich shromažďování může provádět též na základě vlastního…

Povodňové zabezpečovací práce

12.1.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědný řešitel geologických prací

30.12.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranné prvky osobního výtahu

29.12.2021, Bohumil Pivoňka, Zdroj: BOZPprofi

Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provoz výtahů se stále zvyšují. Ochrana proti nárazu samočinných vodorovně posuvných klecových a šachetních dveří patří mezi základní ochrany uživatele výtahu a byla uvedena již v československých státních normách např.…

Vrtné práce a nenalezení vody

16.12.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...