dnes je 28.5.2023

Poskytování platu pedagogickým pracovníkůmGarance

3.4.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pedagogickým pracovníkům, kteří výkonem přímé pedagogické činnosti uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a kteří jsou zaměstnanci…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Poskytování platu - mimotarifní složky platuGarance

20.3.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příplatkem za vedení (§ 124 ZP) se oceňuje řídicí a organizační náročnost práce:

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práceGarance

11.1.2023, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce obsahuje úpravu náhrad výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem práce (část sedmá, ust. § 151 až 190 ZP), z nichž nejpodstatnější jsou náhrady cestovních výdajů, které jsou upravené v části sedmé i náhrada výdajů v souvislosti s výkonem…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Cestovní náhradyGarance

11.1.2023, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

S pracovními cestami je úzce spojena i povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům stravné a náhrady, které zaměstnanci náleží v souvislosti s výkonem práce mimo místo výkonu práce a pravidelné pracoviště (cestovní náhrady). Zaměstnavatel je podle…

Změny v nařízení vlády č. 341/2017 Sb. od 1. 1. 2023Garance

1.1.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě účinné od 1. 1. 2023 (dále jen nařízení…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Odměňování ve veřejných službách a správěZáznam

9.8.2019, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:25:35

Seminář bude zaměřen na pravidla odměňování ve veřejných službách a správě. Zaměstnavatelé ve veřejném sektoru musí dodržovat poměrně striktní pravidla určování platových tarifů a zákonem upravených nenárokových platových složek. Přesto se objevují problémy a…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Vysílání zaměstnanců na pracovní cestyGarance

13.5.2015, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

V běžném životě si zaměstnavatelé k zajištění svých činností najímají zaměstnance. Ve valné většině případů zaměstnavatelé po zaměstnancích chtějí, aby svoji činnost vykonávali na určitém místě, které bývá v pracovní smlouvě vymezeno jako místo výkonu práce.…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Vysílání zaměstnanců do zahraničíGarance

12.5.2015, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stále častějším fenoménem poslední doby souvisejícím zejména s otevřením hranic a též s provozováním poboček nadnárodních společností v České republice je vysílání zaměstnanců českého zaměstnavatele do zahraničí. S vysíláním zaměstnanců je spojeno množství…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Zaměstnávání cizincůGarance

12.5.2015, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé mohou k zajištění svých potřeb hledat zaměstnance nejen na národním, ale i na mezinárodním trhu práce. Pokrytí potřeb zaměstnavatele i zaměstnanci, kteří nebudou občany České republiky, je samozřejmě možné. Stejně jako občané České republiky…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Financování obnovy vodovodů

21.3.2013, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zlepšení kontrol ve veřejné správě odhalí korupci

30.1.2012, Zdroj: Úřad vlády

Zlepšení kontrol ve veřejné správě odhalí korupciMinisterstvo financí přichází s návrhem zavést dvoustupňový systém kontroly nakládání s prostředky ve veřejné správě.

Změna rozpočtových pravidel územních rozpočtů od 1. 1. 2012

20.1.2012, JUDr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna rozpočtových pravidel územních rozpočtů od 1. 1. 2012Za nejvýznamnější změny ve vztahu k obcím lze považovat změny týkající se rozsahu a způsobu zveřejňování návrhu rozpočtu a návrhu závěrečného účtu obcí a DSO.

Vymáhání pohledávek v obci

19.10.2011, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymáhání pohledávek v obciMezi základní principy hospodaření obce patří ustanovení § 38 odst. 7 zákona o obcích. Podle něj je obec povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících…

Daňová reforma: Jednodušší výběr daní a změny výjimek

11.8.2011, Zdroj: Úřad vlády

Daňová reforma: Jednodušší výběr daní a změny výjimekKabinet Petra Nečase projednal několik bodů týkajících se reformy přímých daní.

Finanční dar pro obec

9.5.2011, JUDr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...