dnes je 24.6.2021

Nejnovější

Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročnostíGarance

22.6.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy č. 101 z IROP je zlepšení podmínek pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb. Předmětem dotace je nákup budov, zařízení a vybavení, dále dotace na výstavbu, stavební úpravy, obnovu a celkově…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Inovace - posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnostiGarance

22.6.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy IX. a programu Inovace je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím využívání unikátních know-how ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichůGarance

22.6.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato výzva slouží k financování opatření zaměřených na podporu některých zvláště chráněných druhů a činností spojených s přípravou nových záchranných programů. Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů (viz 95/1992 Sb., v platném znění)…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Infrastruktura pro vzdělávání SŠ a VOŠ (IPRÚ České Budějovice)Garance

22.6.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice řeší rozvoj území IPRÚ v oblasti vzdělávání. 38. výzva je zaměřená na vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Podpora obnovy přirozených funkcí krajinyGarance

22.6.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021. Cílem Výzvy je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Aplikace - získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologiíGarance

22.6.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Hlavním cílem programu je získávání nových znalostí…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firemGarance

22.6.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/ Dílčí programy Inovační vouchery - nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je ...

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Památková zóna a stavba v proluce

22.6.2021, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V naší obci je památková zóna. Na jedné ulici mezi domy z 19. století, které mají základy z 16. až 17. století, je proluka. Nyní jsme se dozvěděli, že developer tam chce vystavět obytný dům s obchody, jenž nedrží styl sousedních domů, ale ani výšku budov. Sousední domy jsou jednopatrové a mají v sedlových ...

Forma pověření nové účetní obce

22.6.2021, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dne 31. 5. 2021 skončila svůj pracovní poměr účetní obce, která byla schválena radou obce jako „správce rozpočtu“ v říjnu roku 2008. Od 1. 6. 2021 nastoupila nová účetní. Jakou formou má proběhnout její pověření jako „správce rozpočtu“. Schvaluje rada obce, kterou máme, nebo starosta ...

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele, sociální politikaGarance

22.6.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí (fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 8. Zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele Operační program Zaměstnanost Zdroje informací ...

Přístupné pro: Města a obce profi plus
více článků
Nejčtenější

Nadřízený správní orgánGarance

10.11.2017, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve veřejné správě se často uplatňuje hierarchické organizační uspořádání. Věcná příslušnost úřadů pak v sobě obsahuje i prvek instanční příslušnosti vedoucí k určení nadřízeného správního orgánu. Nadřízený správní orgán je autoritou, která zabezpečuje řádný…

Vyloučení účastníka zadávacího řízeníArchiv

1.1.2017, Mgr. Filip Červenka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ze zadávacího řízení může být účastník zadavatelem vyloučen. Nelze tak ovšem učinit z jakýchkoliv důvodů či dokonce bezdůvodně, nýbrž pouze v případech, které jsou v zákoně výslovně stanoveny. ZZVZ tak dává zadavateli oprávnění při naplnění konkrétně…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Jak napsat a vyplnit žádostArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Jak napsat a vyplnit žádost Podívejme se na celý proces přípravy projektu z hlediska podmínek ROPu. Jako ukázkový ROP byl použit ROP NUTS II Severovýchod, na kterém si demonstrujeme celou projektovou přípravu od myšlenky přes projektovou přípravu až po…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Schvalování účetní závěrkyGarance

2.3.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Organizační uspořádání účetní jednotky : ÚSC XXXXXXXXXXXX Označení: Schvalování účetní závěrky ÚSC - (města. resp. obce; resp. kraje dále jen ÚSC) Označení: Zpracoval: Kontroloval: interní auditor Platnost: Závaznost: dotčení zaměstnanci a orgány Datum vydání : Vydává: Odbor ...

Závazná stanoviskaGarance

20.11.2018, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 225/2017 Sb. v souvislosti se změnami ve stavebním právu zasáhl rovněž do správního řádu a zpřesnil úpravu závazných stanovisek. Podle důvodové zprávy k uvedenému zákonu měl být ve vztahu k územnímu plánování odstraněn stav, kdy dotčené orgány…

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 222/2021 Sb. novela vyhl. č. 37/1992 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 93)
  • 223/2021 Sb. novela vyhl. č. 456/2009 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 93)
  • 224/2021 Sb. novela vyhl. č. 458/2009 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 93)
  • 228/2021 Sb. novela nař. vl. č. 74/2017 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 94)
  • 229/2021 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 94)
  • 231/2021 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 17.6.2021 v částce č. 95)
  • 233/2021 Sb. novela nař. vl. č. 220/2019 Sb. (vyšlo dne: 17.6.2021 v částce č. 97)
  • 235/2021 Sb. novela vyhl. č. 67/2018 Sb. (vyšlo dne: 17.6.2021 v částce č. 98)
  • 239/2021 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. června 2021 (vyšlo dne: 23.6.2021 v částce č. 99)
  • 240/2021 Sb. o ochraně zemědělské půdy před erozí (vyšlo dne: 23.6.2021 v částce č. 100)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Jak se při komunikaci "nestřelit do nohy"

25.6.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

V racionálním světě by lidé, kteří se setkají s důkazy, jež zpochybňují jejich stávající přesvědčení, tyto důkazy zhodnotili, a svou víru poupravili. Ve skutečnosti je tomu tak však jen velmi zřídka, a často spíše naopak. Hovoří o tom tzv. zákon opačného účinku. Jak tento zákon působí a jak jej v komunikaci s druhými zmírnit nebo se ho zcela vyvarovat? A jak zabránit tomu, aby působil i na nás?

Osobnost manažera a její krize

13.7.2021, Praha nebo on-line, MTh. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Kurz naznačí některé příčiny obecných manažerských selhání a krizí, zejména těch, které vyvěrají z chybného sebepochopení manažera jako osobnosti. Taková selhání mají přirozeně vliv na další osoby, oddělení či týmy ve firmě. Kurz nabízí cesty, jak odhalit skrytá zákoutí manažerských osobností, určují nejen firemní kulturu, ale i klíčová rozhodování.

Jak poznat, komu nevěřit

23.7.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vytvoření vzájemné důvěry může vyžadovat určitý čas. S většinou osob si však tuto důvěru vytvořit lze. Jsou však i lidé, kterým téměř za žádných okolností věřit nelze, a vztah vzájemné důvěry s nimi prakticky nepřichází v úvahu. Při jejich rozpoznání nám může pomoci, věnujeme-li pozornost určitým typickým projevům, které tyto osoby provázejí.

Etické výzvy umělé inteligence a autonomních systémů

27.7.2021, Praha nebo on-line, MTh. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Téma semináře vychází z reflexe technologického rozvoje a aplikace do procesů firem a celé společnosti. Seminář reflektuje východiska obecného optimismu z technologického pokroku a poukazuje na to, že velká očekávání od nástupu konceptu Průmyslu 4.0 s důrazem na autonomní systémy a využití umělé inteligence však otevírá i řadu nebezpečí a etických problémů.

Virtuální realita jako nástroj k překonání strachu z veřejného vystupování

31.8.2021, On-line, Ing. Tereza Patočková

Bojíte se vystupovat před lidmi? Nejste sami, strach z veřejného vystupování je běžnou obavou, s různou intenzitou se týká až 73 % lidí. Jedním z účinných způsobů, jak se tohoto strachu zbavit, je vystupovat před lidmi. Jak ale vystupovat před lidmi, když se právě vystupování před lidmi bojíme?

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.6.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za květen
Kurzy měn 23.6.2021
 1 EUR25,41 CZK (-0,12)
 1 USD21,26 CZK (-0,19)
 1 GBP29,74 CZK (-0,1)
 100 RUB29,32 CZK (-0,01)
 100 JPY19,19 CZK (-0,22)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...