dnes je 13.4.2021

Nejnovější

Plnění povinností vůči poskytovatelům dotací, věřitelům a dalším externím subjektůmGarance

10.4.2021, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakákoli dotace, úvěr či dar jsou bezpochyby velkým přínosem pro obecní rozpočet, ale nic není zadarmo. Strana dávající sice neočekává ekvivalentní protihodnotu, nicméně stojí vůči Vám jako ten, kdo otevírá dlaň a očekává minimálně úctu nebo zviditelnění svého…

Povinnosti vůči kontrolním orgánůmGarance

6.4.2021, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

U dotačních projektů je třeba počítat s možnou kontrolou na místě. Tu nejčastěji provádějí pracovníci poskytovatele dotace, ale může se jednat o další instituce jako finanční úřad, Auditní orgán MF, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropský účetní dvůr.

Povinnosti vůči poskytovatelům dotacíGarance

6.4.2021, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovatel dotace prostřednictvím rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovuje příjemci dotace významný výčet povinností. Doporučujeme se seznámit s těmito povinnostmi ještě před podání žádosti o podporu. U každé je třeba dobře promyslet, jak bude plnění…

Povinnosti vůči věřitelůmGarance

6.4.2021, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Banky a jiní věřitelé zejména u větších investičních projektů vyžadují pravidelné reportování o postupu realizace a čerpání výdajů. Věřitele také na pravidelné bázi zajímá, že obec má v pořádku bilanci aktiv a pasiv, zajištěny trvale dostatečné příjmy, aby…

Povinnosti vůči dárcům, mecenášům, nadacímGarance

6.4.2021, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

U této skupiny je třeba získat prvotní důvěru a tu si udržet až do chvíle, kdy bude projekt dokončen a dar poskytnut. V tomto směru je pro podstatné, že jsou váženi a že s nimi jedná za obec/město důležitá osoba, nejlépe sám starosta. Ten by s nimi měl…

Druhy vod, práva k vodám a základní pojmy a povinnostiGarance

6.4.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vodní zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale…

Příspěvek na stravování u uvolněných zastupitelůGarance

6.4.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z výkladových problémů, které přineslo zavedení možnosti poskytování stravovacího paušálu, je správná aplikace v případě uvolněných členů zastupitelstev obcí. Asi není sporu o tom, že stravovací paušál může být členům zastupitelstvem poskytován, a to…

Vláda aktuálně: COVID-19 v České republice

6.4.2021, Zdroj: Vláda

V neděli o půlnoci skončí v České republice vyhlášený nouzový stav. Do školských zařízení se budou moci vrátit mimo jiné dětí s povinností předškolního vzdělávání a děti 1. stupně základních škol, ovšem za podmínky pravidelného testování, skončí zákazy pohybu…

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

6.4.2021, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů v oblasti měst a obcí, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 22. 3. do 4. 4. 2021!

více článků
Nejčtenější

Informace pro obce - konání zasedání zastupitelstev obcí od 29. března 2021

29.3.2021, Zdroj: SMO ČR, MV ČR

... Informace pro obce - konání zasedání zastupitelstev obcí a jednání dalších kolektivních orgánů. Informace pro obce - konání zasedání zastupitelstev obcí od 29. března 2021 I. Nouzový stav Usnesením vlády č. 196 ze dne 26. 2. 2021, publikovaným pod č. 96/2021 Sb., vyhlásila vláda na dobu třiceti ...

Parkování vozidel na pozemku obce

13.5.2020, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obec zakoupila v roce 2018 pozemek vedený jako způsob využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha. Pozemek koupila s věcným břemenem chůze a jízdy, jako přístup ke čtyřem rodinným domkům. Pozemek je neprůjezdný, končí u posledního domku. S tím nemá obec problém. Ty vznikly až nyní, kdy ...

Vláda aktuálně: COVID-19 v České republice

6.4.2021, Zdroj: Vláda

V neděli o půlnoci skončí v České republice vyhlášený nouzový stav. Do školských zařízení se budou moci vrátit mimo jiné dětí s povinností předškolního vzdělávání a děti 1. stupně základních škol, ovšem za podmínky pravidelného testování, skončí zákazy pohybu…

Druhá snížená sazba DPH na mytí oken či úklidové služby v domácnostech

17.2.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

... Přehled zboží a služeb, na které se bude od 1. května 2020 nově vztahovat druhá snížená 10% sazba DPH. Druhá snížená 10% sazba DPH se bude od 1. 5. 2020 nově vztahovat na: Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (dnes v 15 %) Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících ...

Souhlas s trvalým pobytem

11.8.2014, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Musí obec mít písemný souhlas majitele nemovitosti (např. bytovky), pokud přihlašuje nájemníka k trvalému pobytu? Nájemník má uzavřenou nájemní smlouvu s majitelem. Mgr. Adriana Kvítková Požadavky na ohlášení změny místa trvalého pobytu nalezneme v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných ...

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 140/2021 Sb. o energetickém auditu (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 55)
  • 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 55)
  • 143/2021 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 56)
  • 146/2021 Sb. o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (vyšlo dne: 26.3.2021 v částce č. 57)
  • 147/2021 Sb. o změně krizových opatření (vyšlo dne: 26.3.2021 v částce č. 57)
  • 150/2021 Sb. novela zák. č. 289/2005 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 59)
  • 155/2021 Sb. novela zák. č. 38/2021 Sb. a č. 191/2020 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 61)
  • 158/2021 Sb. novela vyhl. č. 419/2012 Sb. (vyšlo dne: 8.4.2021 v částce č. 64)
  • 159/2021 Sb. o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích (vyšlo dne: 8.4.2021 v částce č. 64)
  • 161/2021 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 9.4.2021 v částce č. 65)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Jak zvýšit svou osobní produktivitu

23.4.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Náš čas, pracovní i mimopracovní, je omezený, a zvyšuje tak význam naší osobní produktivity. Tedy schopnosti vykonat v jeho rámci co nejvíce. Jak této schopnosti dosáhnout?

Jak jednat s obtížnými zaměstnanci

26.4.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Zvládání "obtížného" či problémového chování zaměstnanců patří k nejsložitějším manažerským úkolům. Jeho předpokladem je schopnost toto chování včas identifikovat, porozumět jeho příčinám, naučit se mu předcházet i na něj vhodným způsobem reagovat.

Interní oznamování a ochrana oznamovatelů (Whistleblowing)

28.4.2021, On-line, JUDr. Pavel Koukal

Cílem on-line semináře je komplexně seznámit účastníky s problematikou interních kanálů pro oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů (whistleblowingu) v podnikové praxi, a to jak z hlediska tzv. best practice v rámci korporátní compliance, tak i z hlediska stávající i připravované nové právní úpravy. Zvláštní pozornost je věnována otázkám spojeným se zaváděním whistleblowingu jako nástroje interní i externí komunikace v rámci podniku (organizace) a konkrétními požadavky na ochranu oznamovatelů vůči tzv. odvetným opatřením. Samostatný blok semináře se zabývá novou právní úpravou směrnice EU o ochraně oznamovatelů a navazující prováděcí úpravě v České republice.

Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daňových zákonů

14.5.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Ucelený rozbor problematiky aplikace klasifikací v daních, zejména s ohledem na zatřiďování majetku a služeb pro účely daně z příjmů a DPH. Součástí webináře je i upozornění na aktuální daňové novinky související s oblastí majetku, určení jeho vstupní ceny a způsobu odpisování.

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

19.5.2021, On-line, JUDr. Pavel Koukal

Cílem on-line semináře je komplexně seznámit účastníky s obsahem a hlavními dopady nového zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který s účinností od 1. června 2021 podstatným způsobem změní stávající právní úpravu skutečných majitelů právnických osob.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
14.4.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy silniční daně za I. čtvrtletí
Kurzy měn 12.4.2021
 1 EUR26,03 CZK (+0,09)
 1 USD21,86 CZK (+0,04)
 1 GBP30,08 CZK (+0,16)
 100 RUB28,3 CZK (+0,04)
 100 JPY19,99 CZK (+0,1)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...