dnes je 18.9.2019
Nejnovější

Konference: Rekonstrukce a provoz bytových domů

17.9.2019, Zdroj: tzbinfo

Zveme Vás na již 3. ročník konference portálu TZB-info - středa 13. listopadu 2019 - Masarykova kolej, ČVUT, Praha. REGISTRACE - https://konference.tzb-info.cz Letošní konference je především zaměřena na témata, která vycházejí z běžné praxe majitelů, ...

Novela zákona o registru smluv nabyde účinnosti 1. listopadu 2019

17.9.2019, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Byla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna v registru smluv přede dnem 18. srpna 2017, hledí se na ni pro účel podle tohoto zákona vždy tak, že splňuje podmínku uzavření v písemné formě.

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

17.9.2019, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů v oblasti měst a obcí, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 2. 9. 2019 do 15. 9. 2019!

Obce mohou získat dotace i na speciální zavlažovací vaky

16.9.2019, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

MMR: 1,8 miliardy korun pro stanice Integrovaného záchranného systému po celé ČR. Získat finance na vytváření a obnovu zeleně ve městech a obcích má být snažší.

Péče o památkově významné venkovní komunikace

16.9.2019, Zdroj: NPÚ

U památkově hodnotné povrchové úpravy venkovních komunikací je nutnédbát o důsledné zachování autentického způsobu jejího provedení a členění ploch.

Navýšení rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení

16.9.2019, Zdroj: SMO ČR

Vláda schválila rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení na příští rok. Vítězem Vesnice roku 2019 je obec Lipová. Architektem roku je Stanislav Fiala.

Sněmovna schvalovala normy proti kůrovci i suchu

16.9.2019, Zdroj: Poslanecká sněmovna

Vláda schválila částečnou náhradu za letošní mrazy. Sněmovna poslala do Senátu novelu lesního, vodního zákona, rozšíření EET i jednotnou jízdenku.

Aktuálně ze Sbírky zákonůGarance

13.9.2019, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 66/2019 do částky 93/2019)

Obce mohou testovat 5G sítě

13.9.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj zjišťují, jaké samosprávy mají zájem stát se co nejdříve chytrými městy.

Novela zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

13.9.2019, Zdroj: ENVIprofi

Novela má vytvořit vhodné legislativní prostředí pro řešení dopadů klimatických změn v krajině a zvýšit operativnost řízení o pozemkových úpravách.

více článků
Nejčtenější

Vzor - Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemeneGarance

20.1.2015, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

František Plekanec, nar. 24. listopadu 1927, trvale bytem Nádražní 52, Brno, PSČ 602 00 (v rozsahu darovací smlouvy dále jen jako „ Dárce ”, v rozsahu smlouvy o zřízení věcného břemene dále jen jako „Oprávněný z věcného břemene ” na straně ...

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Zásadní změny v odměňování členů zastupitelstev obcí od roku 2018Garance

2.5.2017, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2018, kdy nabývá účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb.,…

Vzor - Platový výměrGarance

6.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec:..................................................... Datum narození:.................................................. Bytem:................................................................ Pracovní zařazení:................ ...

Nadřízený správní orgánGarance

10.11.2017, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve veřejné správě se často uplatňuje hierarchické organizační uspořádání. Věcná příslušnost úřadů pak v sobě obsahuje i prvek instanční příslušnosti vedoucí k určení nadřízeného správního orgánu. Nadřízený správní orgán je autoritou, která zabezpečuje řádný…

Služby spojené s užíváním bytuGarance

3.2.2016, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 67/2013 Sb. , o službách spojených s užíváním bytů, po novele č. 104/2015 Sb. V roce 2013 byl přijat zákon č. 67/2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a ...

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 222/2019 Sb. novela nař. vl. č. 86/2011 Sb. (vyšlo dne: 30.8.2019 v částce č. 95)
  • 227/2019 Sb. novela zák. č. 13/1997 Sb. (vyšlo dne: 5.9.2019 v částce č. 98)
  • 229/2019 Sb. novela zák. č. 503/2012 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 5.9.2019 v částce č. 98)
  • 233/2019 Sb. o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu (vyšlo dne: 12.9.2019 v částce č. 100)
  • 234/2019 Sb. novela nař. vl. č. 185/2015 Sb. (vyšlo dne: 12.9.2019 v částce č. 101)
  • 235/2019 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce (vyšlo dne: 12.9.2019 v částce č. 101)
  • 236/2019 Sb. o ocenění udělovaném předsedou vlády (vyšlo dne: 18.9.2019 v částce č. 102)
  • 237/2019 Sb. o vydání zlaté mince "Hrad Švihov" po 5 000 Kč (vyšlo dne: 18.9.2019 v částce č. 102)
  • 239/2019 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. září 2019 (vyšlo dne: 18.9.2019 v částce č. 102)
  • 243/2019 Sb. novela vyhl. č. 470/2012 Sb. (vyšlo dne: 19.9.2019 v částce č. 104)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Veřejné zakázky pro mírně pokročilé

25.9.2019, Praha, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Na tomto školení se seznámíte s aktuální legislativou a změnami v oblasti veřejných zakázek ke dni konání semináře. Probrány budou problematické okruhy a lektor upozorní na věci, ve kterých se nejčastěji chybuje a na co si dát pozor.

Veřejné zakázky - intenzivní vzdělávací kurz pro zadavatele

10.10. – 17.10.2019, Ostrava, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Staňte se specialistou zadávání veřejných zakázek. Kurz pořádáme v Praze, Brně i Ostravě. 

Zákon o odpadech - novela zákona a prováděcích předpisů

10.10.2019, Praha, JUDr. Dana Římanová

Seminář se věnuje zákonu o odpadech, který byl v poslední době několikrát novelizován, poslední novelizace proběhla na jaře roku 2018. Obsahem je představení nových povinností i novel prováděcích předpisů.

Veřejné zakázky pro začátečníky

16.10.2019, Praha, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Seznamte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku.

Autorské a licenční právo z pohledu zadavatele zakázek

4.12.2019, Praha, Mgr. Petra Dolejšová

Seminář (workshop) je interaktivní, lektorka vše učí na praktických příkladech.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
19.9.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za srpen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 17.9.2019
 1 EUR25,92 CZK (+0,04)
 1 USD23,5 CZK (+0,04)
 1 GBP29,17 CZK (-0,06)
 100 RUB36,63 CZK (-0)
 100 JPY21,73 CZK (-0,02)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní