dnes je 9.12.2022

Nejnovější

Vláda schválila návrh nařízení, který stanovuje výpočet odvodů z nadměrného příjmu výrobců elektřiny

7.12.2022, Zdroj: Vláda

Vláda schválila návrh nařízení Ministerstva průmyslu a obchodu, který stanovuje způsob určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny. Určila tak mechanismus, podle kterého se stanoví výše příjmu na základě čistých tržeb z prodeje vyrobené…

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

6.12.2022, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 21. 11. do 5. 12. 2022.

5G jako cesta k chytrým městům

5.12.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne dotaci z Národního plánu obnovy na prvních 8 projektů zaměřených na rozvoj pilotních aplikací využívajících technologii 5G v prostředí českých měst. Díky tomu budou sítě páté generace fungovat v oblastech bezpečnosti…

Společné stanovisko ÚOHS a MMR k výkladu „stáří“ referenčních zakázek

5.12.2022, Zdroj: ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže společně s Ministerstvem pro místní rozvoj zaujaly společné výkladové stanovisko k problematice výkladu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který stanovuje…

Autovraky v obci

5.12.2022, Zdroj: SMS ČR

Nepojízdná dlouhodobě odstavená vozidla trápí občany a starosty mnoha obcí. Často blokují prostor pro parkování nebo znamenají hrozbu pro životní prostředí. V každém případě pak hyzdí příslušné veřejné prostranství. Zbavit se takového vozidla však není vůbec…

Energetický trh z pohledu hospodářské soutěže, veřejných zakázek a veřejné podpory

2.12.2022, Zdroj: ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zveřejnil dokument, v němž podrobně popisuje a vysvětluje dění na trzích s elektrickou energií a zemním plynem v posledních dvou letech, a to s ohledem na svou věcnou působnost v oblastech ochrany hospodářské soutěže,…

Prezident podepsal návrh zákona na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu

2.12.2022, Zdroj: Parlament ČR

Prezident podepsal novelu zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty i novelu energetického zákona i novelu zákona o DPH. Hospodářský výbor PSP…

MP/08/2022 - Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství - Plnění ohlašovací povinnosti vlastníka nemovité věci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba

2.12.2022, Zdroj: MF ČR

... Je vlastník nemovité věci pro řádné splnění ohlašovací povinnosti povinen zjišťovat, zda jsou v jeho nemovité věci přihlášeny fyzické osoby? Podle ust. § 10e písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), je ...

více článků
Nejčtenější

Dodatek k nájemní smlouvě - prodloužení smlouvy o nájmuGarance

28.7.2020, JUDr. Michal Kalenský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Michal Kalenský Vzor ke stažení ve formátu rtf Vzor pro nakladatelství Verlag Dashöfer, spol. s r. o. vypracoval JUDr. Michal Kalenský, advokát | partner, K2 Legal s.r.o., advokátní kancelář . Název / Jméno a příjmení: *** Sídlem / Bytem: *** Adresa pro doručování: *** IČO: / r.č.: *** (dále ...

Směrnice pro hospodaření s majetkem příspěvkové organizaceGarance

27.4.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Svobodová Účetní jednotka: ………………………. Označení: ……………………………… Číslo: …………………………………… Zpracoval: ……………………………… Kontroloval: ……………………………. Platnost: ………………………………… Závaznost: ……………………………… Datum vydání: …………………………. Vydává: …………………………………. Nahrazuje: ……………………………… Doplňuje: ……………………………….. Počet stran ...

Vzor s výkladem - Ústavní stížnost podle § 74 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním souduGarance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Pavla Krejčí Ústavní soud České republiky Joštova 625/8 602 00 Brno Praha 19. května 2016 Stěžovatel: Ing. Petr Jaroš bytem |Příční 501/16, Praha 4 – Braník, PSČ 147 00 insolvenční správce společnosti EPO s.r.o. IČO 22657912 se sídlem Škroupova 694/32, Praha 1, PSČ 110 00 zapsané v obchodním rejstříku ...

Nadřízený správní orgánArchiv

10.11.2017, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve veřejné správě se často uplatňuje hierarchické organizační uspořádání. Věcná příslušnost úřadů pak v sobě obsahuje i prvek instanční příslušnosti vedoucí k určení nadřízeného správního orgánu. Nadřízený správní orgán je autoritou, která zabezpečuje řádný…

Jak napsat a vyplnit žádostArchiv

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Jak napsat a vyplnit žádost Podívejme se na celý proces přípravy projektu z hlediska podmínek ROPu. Jako ukázkový ROP byl použit ROP NUTS II Severovýchod, na kterém si demonstrujeme celou projektovou přípravu od myšlenky přes projektovou přípravu až po…

Přístupné pro: Města a obce profi plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 372/2022 Sb. novela zák. č. 114/1995 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 7.12.2022 v částce č. 169)
  • 374/2022 Sb. novela zák. č. 634/1992 Sb. a č. 89/2012 Sb. (vyšlo dne: 7.12.2022 v částce č. 170)
  • 376/2022 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 375/2022 Sb. (vyšlo dne: 7.12.2022 v částce č. 171)
  • 380/2022 Sb. o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítě a rozsahu a formě předávání informací o narušení (vyšlo dne: 7.12.2022 v částce č. 173)
  • 381/2022 Sb. novela vyhl. č. 241/2012 Sb. (vyšlo dne: 7.12.2022 v částce č. 173)
  • 382/2022 Sb. novela zák. č. 252/1997 Sb. a č. 256/2000 Sb. (vyšlo dne: 9.12.2022 v částce č. 174)
  • 384/2022 Sb. novela zák. č. 234/2014 Sb. (vyšlo dne: 9.12.2022 v částce č. 175)
  • 388/2022 Sb. novela vyhl. č. 364/2005 Sb. (vyšlo dne: 9.12.2022 v částce č. 177)
  • 389/2022 Sb. novela vyhl. č. 345/2020 Sb. a č. 346/2020 Sb. (vyšlo dne: 9.12.2022 v částce č. 177)
  • 394/2022 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 9.12.2022 v částce č. 178)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Školy a virtuální realita - možnosti, úskalí, praktické tipy

12.12.2022, On-line, Ing. Tereza Patočková

Školy byly vždy průkopníkem nových technologií. Mnoho dětí se teprve ve škole učí pracovat s počítačem, bezpečně pohybovat na internetu, ovládat kancelářské programy... Není divu, že školy chtějí dětem představit i virtuální realitu. Jak to ale udělat smysluplně, aby si z toho žáci a studenti odnesli i něco navíc?

Připravovaná novela zákona o pedagogických pracovnících a problematika suplování

14.12.2022, On-line, JUDr. Hana Poláková

Změní se předpoklady pro výkon práce pedagogického pracovníka? Jak to bude s uzavíráním pracovních poměrů na dobu určitou? A co suplování? Zůstane nárok na dvojnásobek průměrného hodinového výdělku?

Rozpočet školy bez chyb a kompromisů

15.12. – 19.12.2022 (15.12.2022, 19.12.2022), On-line, Ing. Petra Schwarzová

Jako ředitel školy musíte správně plánovat finanční prostředky na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků. Případně vědět, z jakých zdrojů správně pořizovat majetek školy, jak správně nakládat s fondy včetně FKSP, ale i jak nechybovat v realizaci doplňkové činnosti.

Školní vzdělávací program a Třídní vzdělávací program od A do Z

15.12.2022, On-line, Mgr. Lenka Polášková

Tak trochu jiný webinář zaměřený na využití aktualizace ŠVP jako nástroje komplexního rozvoje školy. Inspirace, příklady a vše, co v praxi oceníte.

FKSP pro příspěvkové organizace

15.12.2022, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

Přihlaste se na on-line seminář a během několika hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka také zodpoví Vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line záznamu.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
14.12.2022 - podání bankovního příkazu k úhradě pololetní zálohy na daň z příjmů (u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost překročila 30 000 Kč, ale nepřesáhla 150 000 Kč)

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 7.12.2022
 1 EUR24,33 CZK (+0,01)
 1 USD23,11 CZK (-0,01)
 1 GBP28,15 CZK (-0,06)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY16,85 CZK (-0,11)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 20. 8. 2022
Stravné v ČR  120 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  44,50 Kč/l
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...