dnes je 19.4.2024

Katastr nemovitostí a majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

26.3.2013, Ing. Bohumil Kuba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Katastr nemovitostí a majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmiVýznamnou úlohu při majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společenostmi sehraje katastr nemovitostí se svými lokalizačními a popisnými údaji o nemovitostech, včetně údajů býv. pozemkového katastru a katastrálních map nebo s údaji dnes již historických…

Financování obnovy vodovodů

21.3.2013, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kauce

20.11.2012, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

KauceKauce v nájemních vztazích představuje v praxi hojně využívaný zajišťovací prostředek. Jedná se o finanční prostředky složené zpravidla k rukám pronajímatele a to ve výši dvou až trojnásobku běžného…

Tajemník obecního úřadu

22.5.2012, JUDr. Peter Samčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tajemník obecního úřaduTajemník je zaměstnancem obecního úřadu, magistrátu statutárního města, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města. Ostatní obce, mimo shora uvedené, mohou funkci tajemníka zřídit také (§ 110 odst. 1 zákona o…

Češi patří v přeshraniční spolupráci k elitě

27.7.2011, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Češi patří v přeshraniční spolupráci k elitěVelmi utěšený pohled na celoevropské srovnání operačních programů přeshraniční spolupráce nabízí aktuální Měsíční monitorovací zpráva. Evropská komise dlouhodobě vysoko hodnotí programy s českou účastí pro jejich kvalitní…

Zápis ze zasedání a usnesení zastupitelstva obce

9.5.2011, JUDr. Peter Samčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis ze zasedání a usnesení zastupitelstva obcePři kontrolách samostatné působnosti u obcí bylo v mnoha případech zjištěno, že nebyl dodržen postup při vypracování zápisů ze zasedání zastupitelstev obcí tak, jak jej ukládá zákon o obcích, kde se uvádí, že o průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje…

Nahrávám...
Nahrávám...