dnes je 22.9.2023

Poslanecká sněmovna dala zelenou on-line žádosti o důchod a schválila novelu zákoníku práce

18.9.2023, Zdroj: MPSV ČR

Poslankyně a poslanci schválili novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem a novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která přináší změny ve zpracování a výplatě…

MMR bude spravovat program rozvoje pevnostních měst

14.9.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Vláda schválila plán obnovy a rozvoje pevnostních měst Terezín a Josefov. Na záchranu nejvíce chátrajících objektů půjde v příštích pěti letech až 1,73 miliardy korun z Havarijního fondu Ministerstva kultury a rozpočtů krajů a…

Desatero spotřebitele energií

13.9.2023, Zdroj: ERÚ

Energetický regulační úřad (ERÚ) pokračuje ve své informačně-osvětové kampani #AktivneNaEnergie. Nově zpracoval desatero rad, v němž spotřebitelé najdou tipy, jak být aktivní, a předcházet tak…

Návod jak postupovat při regeneraci bytového domu a snížení jeho energetické náročnosti

11.9.2023, Zdroj: Nová Zelená úsporám

Jelikož se zateplení bytového domu obvykle plánuje na třicet a více let a podobný projekt tak řešíme jen jednou za život, nevyplatí se tento proces podcenit.

HK ČR: Krátkodobé ubytování potřebuje jasná pravidla, jeho význam v cestovním ruchu poroste

8.9.2023, Zdroj: Hospodářská komora ČR

S rostoucím počtem turistů a digitalizací se bude zvyšovat význam online ubytovacích platforem. Tento trend musí Česká republika zachytit a stanovit pro krátkodobé pronájmy jasná a srozumitelná pravidla. Zaznělo to na kulatém stole pořádaném Hospodářskou…

Měsíční spotřeba elektřiny a plynu v roce 2023

5.9.2023, Zdroj: ERÚ

Netto, Brutto, Skutečná a Přepočtená spotřeba elektřiny. Skutečná teplota a dlouhodobý teplotní normál zemního plynu v roce 2023.

Aktuality k zajištění bezpečnostního standardu dodávky

22.8.2023, Zdroj: ERÚ

Obchodník s plynem dodávající plyn chráněným zákazníkům poskytuje písemné doklady o způsobu zajištění BSD na nadcházející období Energetickému regulačnímu úřadu do 31. srpna daného roku. Údaje o rozsahu BSD stanoveného podle odstavce 1 a o způsobu jeho…

Stanovisko GFŘ k určení výše daňově uznatelných nákladů při vyřazení nového stavebního díla evidovaného jako zásoba v okamžiku jeho prodeje

14.8.2023, Zdroj: Finanční správa

Generální finanční ředitelství dle svého aktuálního stanoviska bude pro případy, kdy v souladu s účetními předpisy je nové stavební dílo vykazováno jako zásoba a nikoliv jako (dlouhodobý) hmotný majetek, právní názor vyjádřený v této informaci považován za…

Nucené vypínání fotovoltaiky je plýtváním. Otevřený dopis 17 evropských asociací eurokomisařce Kadri Simsonové

10.8.2023, Zdroj: CZEPHO

Solární sektor je na vzestupu. Jen v loňském roce bylo v EU instalováno více než 40 GW solárních zdrojů, což je téměř o 50 % více než v roce 2021. Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu označuje solární energii za jeden z nejdosažitelnějších, nejrychlejších a…

Deregulace nájemného v rozsudku ze dne 12. ledna 2023 ve věci č. 76286/14 - Pařízek proti České republice

7.8.2023, Zdroj: Zpravodaj KVZ

Senát páté sekce Soudu jednomyslně rozhodl, že po-vinnost nájemce bytu zpětně zaplatit deregulované nájemné ve výši 170 000 Kč byla v souladu s článkem 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě, jelikož stát nepřekročil svůj široký prostor pro uvážení v otázce rozložení…

Pravidla provozování kamer a případné spory se sousedem

2.8.2023, Zdroj: ÚOOÚ

Odpovědi Úřadu pro ochranu osobních údajů k provozování kamer a kamerových systémů a řešení sporů, kdy soused používá kameru nepřiměřeně.

Obce mohou zatížit vyšší daní z nemovitostí i jen určité nemovitosti

26.7.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) zamítlo návrh Ministerstva vnitra na zrušení čl. 2 a přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Řepov č. 1/2021, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých…

Větší administrativa u dohod o provedení práce

26.7.2023, Zdroj: Finanční správa

Jedním z opatření konsolidačního balíčku je zavedení evidence dohod o provedení práce. To zvýší firemní administrativu a zároveň může odradit brigádníky.

Dodávka elektřiny prostřednictvím přímého vedení z výrobny elektřiny

24.7.2023, Zdroj: MPO ČR

Do našeho místa spotřeby dodává elektřinu výrobce elektřiny, nejedná se však o jím vyrobenou elektřinu, ale o elektřinu nakoupenou na trhu. Máme právo na dodávku elektřiny za stanovenou cenu?

Oprav dům po babičce - výhodný úvěr na komplexní rekonstrukce starších rodinných domů

17.7.2023, Zdroj: MŽP

Jedinečná podpora má navýšit tempo renovací energeticky nevyhovujících rodinných domů a napomoci obnově stávajícího bytového fondu. Úspěšní žadatelé zároveň získají od ledna 2024 možnost čerpat od stavebních spořitelen zvýhodněný úvěr. Dotace je financována z…

Cestovní náhradyGarance

14.7.2023, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

S pracovními cestami je úzce spojena i povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům stravné a náhrady, které zaměstnanci náleží v souvislosti s výkonem práce mimo místo výkonu práce a pravidelné pracoviště (cestovní náhrady). Zaměstnavatel je podle…

Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práceGarance

13.7.2023, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce obsahuje úpravu náhrad výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem práce (část sedmá, ust. § 151 až 190 ZP), z nichž nejpodstatnější jsou náhrady cestovních výdajů, které jsou upravené v části sedmé i náhrada výdajů v souvislosti s výkonem…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Co přináší novela nového stavebního zákona do praxe vlastníků a pronajímatelů nemovitostí?Garance

10.7.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

I když nový stavební zákon (zákon č. 283/2021 Sb., v platném znění, dále jen „nový stavební zákon”) dosud nenabyl plné účinnosti, zákonodárci přichází s novelou, jež přináší nejednu změnu a podle mého názoru krok zpět oproti přijatému znění nového stavebního…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Možnost uspořit na energiích spojených s bydlením se otevře většímu okruhu obyvatel ČR

28.6.2023, Zdroj: MPO ČR

Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo životního prostředí a Asociace českých stavebních spořitelen budou spolupracovat na podpoře energetické transformace českých domácností. Společně připravují systémové řešení, které urychlí zelenou transformaci a umožní…

Humanitární dávka bude od 1. července sloužit jako příspěvek na náklady spojenými s životními potřebami i bydlením

21.6.2023, Zdroj: MPSV ČR

Příspěvek pro solidární domácnost přestane být vyplácen. Vyplývá to z novely zákona Lex Ukrajina 5. Vláda dnes také schválila nařízení, které určuje započitatelné náklady na bydlení pro stanovení nároku na humanitární dávku a její výše. Aby mohl cizinec s…

Příspěvek na bydlení od července bez dokládání příjmů

14.6.2023, Zdroj: Úřad práce ČR

Příjemci příspěvku na bydlení nemusí pro další pokračování jeho výplaty od 1. 7. 2023 dokládat rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 2. čtvrtletí 2023. Úřad práce ČR dávku automaticky vyplatí i za červenec -…

Do roku 2030 je možné z evropské podpory postavit stovky nových elektráren, pak mohou finance vyschnout

9.6.2023, Zdroj: MŽP

Česká republika má nyní jedinečnou možnost transformovat svou energetiku a podpořit tak konkurenceschopnost svého průmyslu i energetickou soběstačnost domácností.

Dotace pro bytové domy z Nové zelené úsporám zvýhodní nízkopříjmové domácnosti

8.6.2023, Zdroj: Nová Zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám od září spustí rozšířenou nabídku dotací pro oblast bytových domů zohledňující nároky na energetické vlastnosti budov i finanční možnosti majitelů bytových jednotek. Vedle bonusů pro nízkopříjmové domácnosti program nabídne i vyšší…

Senátoři podpořili pomoc lidem zatíženým správními exekucemi, pojistné Milostivé léto se týká statisíců lidí

1.6.2023, Zdroj: MPSV ČR

Pouze podpis prezidenta stačí k tomu, aby pojistné a daňové Milostivé léto mohlo pomoci statisícům lidí zatížených exekucemi za předpokladu, že v plné výši uhradí jistinu dluhu. Senátoři včera podpořili související dva zákony z pera Ministerstva práce a…

Dotace na zajištění ochrany kulturního dědictví a otevření dosud nepřístupných částí památek

30.5.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští v novém programovém období dvě výzvy, které se zaměřují na revitalizaci národních kulturních památek a památek UNESCO. Žádosti mohou podávat vlastníci…

26.5. webinář zdarma: ERÚ radí městům a obcím, jak správně uzavírat smlouvy na energie

24.5.2023, Zdroj: ERÚ

Energetický regulační úřad (ERÚ) se ve své osvětě nově zaměřuje nejen na samotné spotřebitele, ale ve větší míře i na představitele samospráv. Se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) zpracoval metodiku, jak čelit podomnímu prodeji energošmejdů, nyní ERÚ a SMO ČR…

Zvýšení daně z nemovitosti a zavedení pravidelné valorizace viz Ozdravný balíček MF ČR

23.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek plně ve prospěch státního rozpočtu a zavedení automatické valorizace daňové povinnosti podle inflace.

Novelu stavebního zákona a zákon o JES podepsal prezident

22.5.2023, Zdroj: MMR, MŽP

Prezident Pavel podepsal zákon o jednotném stanovisku a novelu stavebního zákona. Účinnost zákona o JES, změnových zákonů je navržena od 1. ledna 2024. Nový stavební zákon nabude účinnosti až 1. 7. 2024 s výjimkou vyhrazených - dopravních a energetických…

Novela zákona o ochraně ovzduší je připomínkována do 1. 6. 2023

22.5.2023, Zdroj: MŽP

Cílem novely je změnit platnou právní úpravu tak, aby co nejlépe odpovídala aktuálním potřebám v oblasti ochrany ovzduší.

Bartoš na sněmu SMO ČR zdůraznil spolupráci s obcemi při realizaci projektů dostupného bydlení

19.5.2023, Zdroj: SMO ČR, MMR ČR

Ve dnech 18.–19. května 2023 se v Olomouc konal už 19. sněm Svazu měst a obcí ČR. Letos byl hlavním tématem vládní konsolidační balíček. Na akci se každoročně potkávají představitelé samospráv s představiteli státu nad prioritami měst a obcí. Na zahájení…

Spotřeba tepla klesla, ačkoli topná sezona byla delší a chladnější než minulá

19.5.2023, Zdroj: Teplárenské sdružení ČR

Končí třetí nejchladnější topné období posledního desetiletí. Teplárny postupně přestanou topit podle aktuálního počasí po tomto víkendu. Přestože bylo aktuální topné období od září do května meziročně o 2,7 % chladnější, dodávky tepla v teplárnách vlivem úspor…

Jak funguje brzda nájemného v Berlíně? Stávající byty jsou prý často pronajímány dráž, než reguluje brzda.

19.5.2023, Zdroj: Haufe Group

Berlín byl první spolkovou zemí, která zavedla brzdu cen nájemného. V roce 2020 Senát rozhodl o jejím prodloužení do konce května 2025. Účinek brzdy ceny pronájmu je kontroverzní, mnoho majitelů při opětovném pronajímání zákonná pravidla ignorovalo nebo je…

Státní fond podpory investic dnes spustil příjem žádostí do programu Nájemní bydlení

15.5.2023, Zdroj: MMR ČR

Program Nájemní bydlení je určen pro obce, jimi zřizované organizace, charitativní organizace, církve, developerské společnosti a další právnické osoby. Na jeden projekt je možné získat až 111 mil. Kč. Jde o jeden z prvních důležitých kroků, který cílí na boj…

K revizím vybraných technických zařízení domuGarance

12.5.2023, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdo provádí revize plynu, hromosvodu, spalinových cest, výtahů, tlakových nádob, elektroinstalace a dalších zařízení v budově, v jaké periodicitě? Musí jít o certifikovaného technika? Lze proškolit vlastního zaměstnance?…

V německých městech chrání nájemní bydlení před přestavbami a převodu do osobního vlastnictví

3.5.2023, Zdroj: Haufe Group

Zákonem o mobilizaci stavebních pozemků dala spolková vláda spolkovým zemím možnost určit obce, v nichž přeměna nájemních bytů na byty vlastníků vyžaduje souhlas kvůli napjatému trhu s byty. To má zajistit dostupné nájemní bydlení a lepší ochranu před…

Ústavní soud: v ČR chybí zákon o sociálním bydlení

3.5.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Soud ve středu sice zamítl stížnost nájemníků obecních bytů v Olomouci, avšak v nálezu zároveň zkritizoval systémové nedostatky spojené s bydlením v Česku.

Minulý týden proběhla konference v Poslanecké sněmovně na téma: Energetické úspory ve státní správě

2.5.2023, Zdroj: Poslanecká sněmovna

Během konference byly představeny způsoby a možnosti pro snižování spotřeby energie vedoucí k udržitelnému rozvoji a současně zde byly představeny programy pro podporu v rámci operačních programů jednotlivých rezortů. Zazněl zde komplexní pohled jako systémové…

Metodika ke kamerovým systémům - zahájena veřejná konzultace

28.4.2023, Zdroj: ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů dnes zahájil proces veřejné konzultace k materiálu Metodika k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů.

Ministerstvo spravedlnosti spustilo novou verzi portálu pro dlužníky

28.4.2023, Zdroj: justice.cz

Ministerstvo spravedlnosti spustilo novou verzi portálu insolvence. Úpravami prošla úvodní strana a část adresovaná dlužníkovi „Jsem dlužník". Cílem nové části insolvenčního portálu je informovat dlužníka o institutu oddlužení tak, aby mu rozuměl, byl…

Miliarda z Modernizačního fondu pomůže zefektivnit rozvody tepla

27.4.2023, Zdroj: SFŽP ČR

Nová dotační výzva Modernizačního fondu se zaměřuje na sítě dálkového vytápění. Díky jejich modernizaci se ušetří energie a zefektivní přenos tepla. Výzva HEAT č. 1/2023 je určena pouze pro území hlavního města…

Opravte s dotací rybník a pomozte se zadržováním vody v krajině

26.4.2023, Zdroj: MŽP

Na dílčí opravy malých vodních nádrží je vyčleněno více než 30 milionů korun. Jejich majitelé či nájemci tak mohou získat finance například na opravy hrází, odtěžení sedimentu či výsadby keřů a stromů na březích. Výzva byla pro žadatele právě…

Jak sdílet elektřinu z FVE v bytovém domě?

19.4.2023, Zdroj: Unie komunitní energetiky

Unie komunitní energetiky (UKEN) představuje zcela nový manuál pro vlastníky a nájemce bytových domů s názvem “Jak na společnou fotovoltaiku u bytových domů”. Zabývá se technickými, ekonomickými, právními i společenskými aspekty sdílení elektřiny v…

Projekt Dostupného družstevního bydlení (DDB)

19.4.2023, Zdroj: Portál hlavního města Prahy

Cílem projektu Dostupné družstevní bydlení (DDB) je výstavba cenově dostupného bydlení, určeného zejména pro příslušníky střední příjmové skupiny, která má problém dosáhnout na vlastnické bydlení. DDB je založené na výstavbě bytových domů ve spolupráci…

Souhrn lesnických dotací: Nárok mají i majitelé nejmenších lesů. Ministerstvo zemědělství jim poskytuje finanční příspěvky na hospodaření

6.4.2023, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

I letos můžou vlastníci lesů žádat o příspěvky na hospodaření v lesích. Dotace poskytuje Ministerstvo zemědělství (MZe) na obnovu a péči o lesní ekosystémy, zlepšení jejich stability, odolnosti a biodiverzity. MZe tak podporuje např. obnovu a výchovu lesních…

MŽP spouští další vlnu populárních kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti

5.4.2023, Zdroj: MŽP

MŽP a SFŽP ČR dnes vyhlašují novou výzvu kotlíkových dotací a zveřejňují její finální podmínky. Některé kraje začnou žádosti přijímat už během léta. Výzva s alokací 1,7 miliardy korun pokryje zhruba 15 tisíc výměn pro ty nejzranitelnější domácnosti –…

Poskytování platu pedagogickým pracovníkůmGarance

3.4.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pedagogickým pracovníkům, kteří výkonem přímé pedagogické činnosti uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a kteří jsou zaměstnanci…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

ČKAIT doporučuje jak postupovat při problémech plynových spotřebičů

3.4.2023, Zdroj: ČKAIT

Kancelář i oblastní kanceláře ČKAIT reagují na značné množství dotazů týkajících se (možných i již přetrvávajících) problémů s plynovými spotřebiči.

Sněmovna schválila novelu stavebního zákona i zákon o jednotném environmentálním stanovisku

24.3.2023, Zdroj: ČTK, Arnika

Podle v poslanecké sněmovně schválené novely stavebního zákona nevznikne Nejvyšší stavební úřad ani jemu podřízená soustava krajských úřadů. Stavební úřady tak zůstanou dál při obcích a vznikne pouze Dopravní a energetický stavební úřad podřízený ministerstvu…

Mapa připojitelnosti pomůže zákazníkům při plánování jejich fotovoltaické elektrárny

22.3.2023, Zdroj: EG.D

Mapa připojitelnosti ukazuje lokality, kde je možné přetokovou fotovoltaickou elektrárnu připojit. „Jako člen skupiny E.ON podporujeme zelené zdroje a jejich implementaci…

MPSV spustilo kontroly podpory na ubytování Ukrajinců s dočasnou ochranou, od července chystá změny

21.3.2023, Zdroj: MPSV ČR

Na základě podezření o zneužívání příspěvku pro solidární domácnost zahájilo MPSV kontroly, které prověří, zda tato pomoc míří skutečně tam, kam má. Výplata podpory na ubytování osob s dočasnou ochranou byla pozastavena a někteří příjemci byli vyzváni, aby…

Nahrávám...
Nahrávám...