dnes je 28.5.2023

Vzor - Všeobecné obchodní podmínkyGarance

4.4.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Odkazem na tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „Podmínky”) se, ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník”), určuje část obsahu kupní smlouvy (dále jen „Smlouva”) uzavřené mezi prodávajícím,…

Smlouva o zajištění hrobnických pracíGarance

28.3.2023, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Statut sociálního fondu obce (města)Garance

27.3.2023, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsoby stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obceGarance

27.3.2023, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Statut Fondu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obceGarance

27.3.2023, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro cestovní náhrady tuzemských cestGarance

27.3.2023, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro cestovní náhrady zahraničních cestGarance

27.3.2023, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo lesGarance

18.3.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předávací protokolGarance

17.3.2023, red, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Souhlas pronajímatele s investicí nájemceGarance

17.3.2023, red, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Prohlášení pronajímatele - vlastníkaGarance

17.3.2023, red, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Vzor veřejnoprávní smlouvy - přestupková agendaGarance

17.3.2023, Karlovarský kraj, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o dílo - výhodnější pro objednateleGarance

9.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o dílo - výhodnější pro zhotoviteleGarance

9.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Usnesení o odložení věci dle § 76 přestupkového zákona - po 1. 7. 2017Garance

1.3.2023, Jihočeský kraj, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Žádost o posečkání úhrady daněGarance

22.2.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo lesGarance

13.2.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Návrh na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práciGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navrhovatel: identifikační údaje (posuzované osoby, nebo osoby, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti).

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Vzor - Smlouva o poskytování pracovnělékařských služebGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovatel pracovnělékařských služeb: identifikační údaje – název, sídlo, zastoupení, IČO, bankovní spojení, číslo účtu

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Vzor - Kupní smlouva - koupě movité věci (osobního automobilu)Garance

7.1.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Kupní smlouva - koupě movité věci (televizoru)Garance

7.1.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Vzor - Kupní smlouva na materiál a zbožíGarance

7.1.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Vzor - Smlouva o poskytování digitálního obsahuGarance

7.1.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

obchodní společnost …………………………………………..

Postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů ve školeGarance

1.1.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Za stížnost je považováno takové podání, kterým se stěžovatel domáhá ochrany svých subjektivních práv a požaduje nápravu ve vlastním zájmu (resp. v zájmu svého dítěte). Stížnost obsahuje skutečná nebo domnělá pochybení, jejichž důvodnost nebo nedůvodnost je…

Hospodaření s valutami a devizami pro NNOArchiv

1.1.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizační zprávaGarance

1.1.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 2 písm. e) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla pro tvorbu opravných položek a tvorbu rezervGarance

1.1.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámení o slevě z nájemnéhoGarance

21.11.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámení o slevě z nájemnéhoGarance

21.11.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatkůGarance

31.10.2022, red, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí zveřejňuje a pravidelně aktualizuje vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků. V tomto dokumentu nabízíme odkazy ke stažení aktuálních vzorů MF ČR.

Vzory k podávání oznámení podle zákona o střetu zájmůGarance

26.10.2022, reed, Zdroj: Verlag Dashöfer

Metodika pro veřejné funkcionáře k podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů a vzory viz níže ke stažení na adrese https://www.justice.cz/web/msp/ke-stazeni

Pozvánka na vytyčení hranic pozemkůGarance

26.10.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh na vklad práva do katastru nemovitostíGarance

26.10.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Statut Krizového fondu Libereckého krajeGarance

26.10.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Statut Fondu požární ochrany Libereckého krajeGarance

26.10.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Krizový plánGarance

26.10.2022, Mgr. Rudolf Broulík, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kulturní památky a dotaceGarance

19.10.2022, red, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, oznamuje ve smyslu vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu, že pro rok 2022 nebude vyhlášen program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou…

Nahrávám...
Nahrávám...