dnes je 5.2.2023

Financování škol a školských zařízeníGarance

21.3.2022, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna zřizovatele školyGarance

9.3.2022, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zřizovací listinaGarance

9.3.2022, Ing. Vlasta Šormová, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravomoc zastupitelstva obce je dána § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvu obce je vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací…

Zřizovatel školyGarance

9.3.2022, Ing. Vlasta Šormová, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje, kdo může být zřizovatelem školy:

Rejstřík škol a školských zařízeníGarance

9.3.2022, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Povinnosti zřizovatele školyGarance

9.3.2022, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola státního zdravotního dozoru v praxi škol a dopady koronavirové nákazyZáznamGarance

14.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:16:29

Na základě častých dotazů jsme pro Vás připravili on-line seminář na aktuální téma. Lektorka přednese vše zásadní ke kontrolám státního zdravotního dozoru ve školách, ale také metodická doporučení pro aktualizace klíčových dokumentů školy. Na jaké oblasti se…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Využití mediace v zaměstnáníZáznamGarance

13.6.2018, Bc. Ilona Bartovská, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:57:09

Mediace je alternativní způsob řešení sporů nesoudní cestou. Jedná se o dobrovolný vyjednávací proces, ve kterém jsou obě strany zapojeny do řešení konfliktu a hledání vzájemné dohody. Mediátor nastavuje pravidla komunikace a zodpovídá za dodržování procesního…

Home office 1 Úvod do problematikyZáznamGarance

13.6.2018, Bc. Ilona Bartovská, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:55:30

Práci na dálku umožňuje vybraným zaměstnancům stále více firem. V některých společnostech patří home office dokonce k zaměstnaneckým benefitům. Uvažujete také o zavedení home office, nebo už jste tento systém vyzkoušeli, a potřebujete pro něj nastavit jasná…

Zdravotní způsobilost zaměstnance a její vlivZáznamGarance

8.6.2018, Bc. Ilona Bartovská, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:53:30

Víte jak vyřešit návštěvy zaměstnanců u lékaře? Na co mají zaměstnanci nárok? Jaké sankce lze uplatnit v případě porušování doby vycházek práce neschopného zaměstnance? Jak postupovat v případě, že zaměstnanec doloží zdravotní nezpůsobilost k vykonávané…

Průvodce pracovním životem zaměstnanceZáznamGarance

8.6.2018, Bc. Ilona Bartovská, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:48:57

Webinář přináší praktické návody na vedení personální agendy, vzory smluv a dalších dokumentů, konkrétní příklady řešení každodenních problémů. Před uzavřením i v průběhu pracovního poměru musí zaměstnavatel splnit celou řadu zákonných povinností, které mu…

Problematika zaměstnávání lidí 50+ZáznamGarance

4.6.2018, Bc. Ilona Bartovská, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:51:37

Lidé 50+ tvoří specifickou skupinu zaměstnanců. Jaké výhody a nevýhody přináší jejich zaměstnávání?

Ochrana osobních údajů v personalisticeZáznamGarance

30.4.2018, Bc. Ilona Bartovská, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:57:29

Videoseminář je věnován v současnosti tolik aktuální problematice ochrany osobních údajů, a to především v personalistice.

Závěrečná monitorovací zpáva projektu - popis aktivitGarance

14.11.2017, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem příspěvku je představit Vám celkovou strukturu závěrečné zprávy, která je povinným výstupem tzv. „měkkých“ (vzdělávacích) projektů. Tentokrát se zaměříme na popis jednotlivých aktivit, které byly v rámci projektu realizovány. Jak jsme se…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Jak podat žádost do výzvy zaměřené na Dětské skupinyLIVEGarance

On-line seminář již proběhl., Mgr. Petr Burda

V průběhu tohoto semináře se dozvíte více o přípravě a podání projektové žádosti v oblasti zřízení a provozu Dětských skupin.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Kurz podnikání pro středoškoláky_příklad projektové žádostiGarance

11.3.2017, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku se zaměříme na popis projektové žádosti v rámci programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV). Projekt se zabývá možnostmi zvýšení povědomí žáků o oblast…

Přístupné pro: Města a obce profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...