dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor - Plán investic a použití fondu investic na rok 202x

3.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.7.4 Vzor - Plán investic a použití fondu investic na rok 202x

Ing. Anna Matoušková

Vzor ke stažení a editaci na odkazu zde

Tabulka


IČ:         v tis. Kč  
název investiční akce plánovaný termín realizace způsob krytí nákladů odůvodnění potřeby předpokládané náklady 
               
               
               
               
               
               
celkem předpokládané náklady    
 
investiční příspěvek obce na rok 202x celkem       
v tis. Kč  
použití fondu investic očekávaná skutečnost 202x-1 plán 202x 
1  stav fondu investic k 1. 1.        
2  investiční příspěvek zřizovatele        
3  investiční dotace od jiných poskytovatelů        
4  příděl z rezervního fondu organizace        
5  tvorba z odpisů dlouhodobého majetku        
6  ostatní investiční zdroje        
7 ZDROJE FONDU CELKEM (1 až 6)     
8  pořízení dlouhodobého majetku        
9  rekonstrukce a modernizace        
10  opravy a údržba neinvestiční povahy        
11  ostatní použití        
12  nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele        
13 POUŽITÍ FONDU CELKEM (8 až 12)     
14 ZŮSTATEK FONDU K 31. 12. (7-13)     
 
Nahrávám...
Nahrávám...