dnes je 10.12.2023

Vláda schválila návrh novely zákona v oblasti památkové péče

6.12.2023, Zdroj: Vláda

Hlavním cílem novely je umožnit další fázi digitalizace, díky níž si budou moci příslušné úřady a instituce vyměňovat či sdílet potřebné údaje elektronicky, a upravit regulaci nakládání s archeologickými nálezy typicky učiněných při záchranných archeologických…

Ministerstvo vnitro analyzuje mobilitu populace na základě geolokačních dat

6.12.2023, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Analýza mobility populace umožní cíleně zlepšovat dostupnost i služby veřejné správy. Pro subjekty veřejné správy jsou data zdarma poskytnuta např. pro přesné rozložení služeb a umístění úřadů, plánování dostatečné kapacity škol, pro tvorbu územních plánů,…

Se svým bytovým fondem není spokojeno 69 % samospráv

5.12.2023, Zdroj: MMR ČR

Vyplývá to z reprezentativního průzkumu, který provedlo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. Více než polovina obcí s rozšířenou působností má zájem zřídit kontaktní místa pro bydlení, se kterými počítá návrh zákona o podpoře…

Evropská komise prodloužila platnost Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích do 31. 12. 2025

5.12.2023, Zdroj: ÚOHS

Evropská komise prodloužila možnost poskytnutí podpory na záchranu a restrukturalizaci podnikům v obtížích podle Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích z roku 2014, a to do 31. prosince 2025. Ostatní podmínky…

Institut společenství obcí, létající úředník, pravidla distančního jednání zastupitelstev či odměňování zastupitelů čeká na podpis prezidenta

5.12.2023, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Novela tří zákonů o obcích, krajích a hlavním městě Praze, má samosprávám ulehčit práci a pomoci fungovat efektivněji a hospodárněji. Novela již byla schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a dne 30. listopadu 2023 i Senátem Parlamentu ČR. Dosud však…

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

4.12.2023, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 20. 11. do 3. 12. 2023.

Povinnosti pro výrobce jednorázových plastů a obcí dle metodiky MŽP

4.12.2023, Zdroj: MŽP

Informace pro obce o povinnostech výrobců jednorázových plastových výrobků (tabákových výrobků, vlhčených ubrousků a plastových balónků) v souladu s platnými právními předpisy.

Jak snadno zhodnotit společné peníze BD nebo SVJ mimořádným úrokem

4.12.2023, Zdroj: MONETA Money Bank

Zástupci bytových družstev a společenství vlastníků jednotek ví, jak náročné je spravovat volné finanční prostředky. Na běžných účtech totiž většinou zůstávají bez náležitého zhodnocení. A to je škoda. V důsledku rostoucí inflace totiž často ztrácí hodnotu,…

Pozemky, domy a dokonce mosty nebo hrobky opuštěné po roce 2014 připadnou od ledna státu. Končí desetileté přechodné období, kdy se o opuštěné nemovitosti mohli přihlásit majitelé

4.12.2023, Zdroj: Kancelář ombudsmana

Ombudsman upozorňuje, že s koncem roku se blíží důležitý termín pro nakládání s opuštěnými nemovitostmi. Pravidla se změnila už v roce 2014 s novým občanským zákoníkem.

Vnitřní platový předpisGarance

1.12.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento vnitřní platový předpis upravuje platová práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích se školou _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako „Škola“ nebo též jako…

Senát schválil novelu o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, tzv. liniový zákon

1.12.2023, Zdroj: Senát

Diskuse o Senátem schválený liniový zákon odrážela fakt, že otázky spojené s výstavbou a ochranou práv vlastníků a životního prostředí se týkají nás všech. Zákon dostane k podpisu prezident.

Vybudování dobíjecích a plnicích stanic, vybavení pro žáky se speciálními potřebami a další dotace MMR

30.11.2023, Zdroj: MMR ČR

MMR vyčlení přes 886 milionů korun na vybudování dobíjecích a plnicích stanic pro veřejnou dopravu. MMR poskytne vzdělávacím institucím přes 703 milionů korun na vybavení pro žáky se speciálními potřebami. MMR získá v příštím roce ze státního rozpočtu více než…

Nadlimitní veřejné zakázky v letech 2024 a 2025

30.11.2023, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích

Od 1. 1. 2024 se budou měnit limity sloužící k určení nadlimitní veřejné zakázky. Národní limity pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby (2 mil. Kč) a stavební práce (6 mil. Kč) zůstávají nadále beze změny dle aktuální zákonné úpravy. Pozor, od…

Počet seniorů v příštích desetiletích výrazně vzroste

30.11.2023, Zdroj: Český statistický úřad

Základním rysem demografického vývoje bude výrazné stárnutí obyvatelstva. Ukazuje to nová projekce obyvatelstva České republiky pokrývající období let 2023 až 2100. Výrazně se zvýší podíl seniorů, méně pak bude v polovině století obyvatel ve věku 15 až 64…

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu prošla prvním čtením - co změní?

28.11.2023, Zdroj: Vláda ČR

Posílení ochrany ekologických funkcí zemědělského půdního fondu. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah. Současná a odhadovaná výše odvodů za odnětí půdy ze ZPF na základě novely zákona. Argumenty kritiky Hospodářské…

Sociální podniky mohou nadále žádat o bezúročné úvěry

28.11.2023, Zdroj: MŽP, MPSV

MPSV bude ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB) pokračovat v poskytování bezúročných úvěrů sociálním podnikům, a to díky financím z EU.

Klíčové body novely vodního zákona, která prošla prvním čtením poslanecké sněmovny

28.11.2023, Zdroj: Poslanecká sněmovna

Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní novelu vodního zákona, která má minimalizovat rizika havárií na vodách a současně upřesnit pravomoci při likvidaci jejich následků. Obsahuje plán zmapování všech výpustí odpadních vod, jasné rozdělení úkolů mezi…

Sdružení místních samospráv ČR vyhlásilo vítěze soutěže platformy Obec 2030 o nejlepší obecní inovace

27.11.2023, Zdroj: SMS ČR

První místo a cenu 100 000 korun získala obec Břehy z Pardubického kraje za záchranu mlýna ze 16. století a zdařilou obnovu zdejší malé vodní elektrárny. Jako druhá se umístila obec Rybniště za svůj komplexní přístup k energetice se zapojením místní komunity.…

Rodná čísla by v občanských průkazech neměla být uváděna

27.11.2023, Zdroj: ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů nesouhlasí s novelou zákona o občanských průkazech, která navrhuje časově neohraničené uvádění rodného čísla v občanském průkazu.

Zástupci vnitra, policie a obcí se budou pravidelně setkávat. Nová platforma pomůže řešit aktuální výzvy ve vnitřní bezpečnosti

24.11.2023, Zdroj: Ministerstvo vnitra

Řešit aktuální témata v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na místní úrovni nebo zintenzivnit a zefektivnit spolupráci mezi ministerstvem a zástupci samospráv. Takové cíle si klade nově vzniklá platforma složená ze zástupců Ministerstva vnitra,…

Měsíční spotřeba elektřiny a plynu v roce 2023

23.11.2023, Zdroj: ERÚ

Netto, Brutto, Skutečná a Přepočtená spotřeba elektřiny. Skutečná teplota a dlouhodobý teplotní normál zemního plynu v roce 2023.

Energetické úspory veřejných budov na území hl. m. Prahy (výzva ENERGov)Garance

22.11.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Zakládání energetických společenstvíGarance

22.11.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Podpora obcí v národních parcíchGarance

22.11.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Energetické úspory památkově chráněných budov (výzva ENERGov)Garance

22.11.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Prezident podepsal konsolidační balíček

22.11.2023, Zdroj: MF ČR, SMO ČR

Prezident republiky Petr Pavel podepsal ozdravný balíček, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč. Opatření z celkem 65 novel zákonů začnou platit již od 1. ledna…

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - životní prostředíGarance

22.11.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Transfery poskytované ze státního rozpočtu

22.11.2023, Zdroj: MF ČR

Ministerstvo financí vydalo Metodický pokyn k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů - transfery poskytované ze státního rozpočtu.

Funkčně propojené stavby by měly být v restituci vydány církvím jako celek

22.11.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

"Jestliže by nevydání pozemku v restituci kvůli sporné stavbě na tomto pozemku vedlo k tomu, že bude rozbito funkční propojení s ostatními nemovitostmi ve vlastnictví oprávněné osoby, neboť dotčený pozemek tvoří součást funkčně provázaného souboru nemovitostí,…

Dispozice s obecním majetkemGarance

21.11.2023, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obec, jakožto veřejnoprávní korporace, je při nakládání se svým majetkem limitována zákonem, když pro platné majetkové dispozice je povinna dodržet zákonné podmínky, mezi které patří povinnost obce zveřejnit svůj záměr majetkové dispozice a povinnost nabývat…

Aktuálně ze Sbírky zákonůGarance

21.11.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 142/2023 do částky 154/2023)

Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizaceGarance

21.11.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

V pořadí šestým typem místního poplatku, který obec může zavést formou obecně závazné vyhlášky, je z hlediska aktuální systematiky zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích”), místní…

Komentář textu Nájemné za vybavení bytu zveřejněném na stránkách MMRGarance

21.11.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K stanovisku -  Nájemné za vybavení bytu zveřejněném na stránkách MMR  - publikovanému na stránkách MMR, vznikla diskuse, týkající se ustanovení § 3351 odst. 2 NOZ, kde se stanoví, že: „Pronajímatel nesmí požadovat po nájemci jiná plnění než uvedená v odstavci…

Doručování písemností v pracovněprávních vztazíchGarance

20.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava doručování obsažená v zákoníku práce se netýká doručování všech písemností, ale jen písemností vymezených výslovně v § 334 ZP.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Evropská komise dnes schválila prodloužení platnosti některých částí Dočasného krizového a transformačního rámce

20.11.2023, Zdroj: ÚOHS

Přijatý návrh odkládá postupné zrušení ustanovení, která členským státům umožňují poskytovat omezené částky podpory (bod 2.1 Dočasného krizového a transformačního rámce, dále také „DKTR“) a podpory na kompenzaci vysokých cen energie (bod 2.4 DKTR).…

Na financování sociálních služeb dá MPSV příští rok rekordních 26,4 miliard korun. Další peníze lze získat z evropských zdrojů

20.11.2023, Zdroj: MMR, MPSV

Celkem 26,4 miliard korun poskytne pro příští rok Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotace určené k financování sociálních služeb. Meziročně jde opět o vyšší částku, která reflektuje narůstající náklady na provoz. Většinu prostředků MPSV postupuje…

Nájemné za vybavení bytu - text zveřejněný na stránkách MMRGarance

18.11.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájemní smlouva je smlouvou úplatnou. Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník stanoví v ustanovení § 2246, že strany si ujednají nájemné pevnou částkou. V odstavci 2 připouští dokonce, že lze uzavřít nájemní smlouvu bez sjednané výše nájemného, které se v…

Uzavření některých pracovněprávních smluv elektronickou cestouGarance

16.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 10. 2023 už nepatří mezi písemnosti, na jejichž doručování dopadají přísná pravidla podle ZP (viz výčet uvedený v § 334 ZP), písemnosti týkající se vzniku a změn obsahu pracovního poměru nebo právního vztahu založeného dohodami o pracích konaných mimo…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Cermat spustil web k digitalizaci přijímaček na SŠ

16.11.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) ve spolupráci s MŠMT připravilo nový web k digitalizaci přijímacího řízení na středních školách. Na jednom místě tak uchazeči, jejich zákonní zástupci i školy postupně najdou všechny potřebné informace, které…

Obcím právo veta k úložištím jaderného odpadu neprošlo

16.11.2023, Zdroj: Poslanecká sněmovna

Stanovit pravidla pro přípravu stavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu má zákon, který dnes schválila Sněmovna. Možnost, aby obce měly právo vetovat výstavbu úložiště na jejich území, zákon nezavádí. Na rozdíl od vládní předlohy nepočítá ani s tím, že…

Fiskální výhled ČR a další tiskové zprávy Mf ČR

16.11.2023, Zdroj: MF ČR

Státní rozpočet pro rok 2024 míří do třetího čtení. Lepší spoření na stáří, podpora zaměstnaneckých akcií a jasná pravidla pro předčasné splácení hypoték.

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro POZE pro rok 2024

15.11.2023, Zdroj: ERÚ

V nejbližších dnech se očekává především oznámení o slučitelnosti podpory pro podporu biometanu, které vyvolá změnu cenového rozhodnutí jak na rok 2024, tak na rok 2023.

MŽP připravuje novelu zákona o obalech, která se týká zálohování PET lahví a plechovek

15.11.2023, Zdroj: MŽP

Díky úpravám zákona by se mělo recyklovat více než 2,5 miliardy kusů nápojových obalů ročně, čímž se výrazně sníží nevyužitý odpad a znečištění přírody. Systém zálohování by mohl začít fungovat v polovině roku 2025. Mimo to novela upravuje také odpad, jehož…

Sněmovna schválila návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu

15.11.2023, Zdroj: MPO ČR

Poslanci ve třetím čtení odsouhlasili zákon, který upraví postupy související s přípravou, výstavbou a provozováním hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Nyní návrh zákona směřuje do Senátu Parlamentu České republiky. Tento zákon rozšíří obcím jejich…

Nový srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu

15.11.2023, Zdroj: ERÚ

ERÚ uveřejnil nový srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu v moderním intuitivním prostředí. Do srovnání jsou zahrnuty (pouze) produkty a ceníky, které dodavatelé dobrovolně poskytli provozovateli…

Nahrávám...
Nahrávám...