dnes je 6.7.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účastnící řízení o udělení souhlasu k provedení průzkumného vrtu

25.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V každém řízení je správní orgán povinen zjišťovat okruh účastníků, využije k tomu všech dostupných podkladů, v řízení o udělení souhlasu k provedení průzkumného vrtu pak zejména katastrální mapy a hydrogeologické posudky.

Okruh účastníků řízení o vydání souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona je v obecné rovině upraven v ustanovení § 27 a 28 správního řádu a dále v ustanovení § 115 vodního zákona. Podle vodního zákona jsou účastníky vodoprávního řízení nad rámec obecné úpravy stanovené správním řádem obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, správce vodního toku v případech, kdy se řízení

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Města a obce profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Nahrávám...
Nahrávám...