dnes je 21.2.2024

Změna sazby DPH u stavebních a montážních prací od 1.1.2024Garance

9.2.2024, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1.1.2024 došlo ke změně sazby DPH u stavebních a montážních prací u staveb pro bydlení a sociální bydlení (§ 48 a § 49 ZDPH). Sazba DPH se snížila z 15 % na 12 %.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Změna snížené sazby DPH od 1. 1.2024 u dodání tepla, chladu, vodného a stočnéhoGarance

9.2.2024, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2024 došlo ke sjednocení dvou snížených sazeb DPH na jednotnou sníženou sazbu DPH 12 %. U dodání tepla, chladu, vodného a stočného se tedy zvyšuje sazba DPH z 10 % na 12…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních pracíGarance

7.2.2024, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce zdanitelného plnění (tzv. ”reverse chargé”) dle § 92e ZDPH se uplatňuje při:

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo vyhlášku o požadavcích na výstavbu, která přispěje také k lepší přístupnosti staveb

31.1.2024, Zdroj: MMR ČR

Výtahy už od čtyř nadzemních podlaží. Ohledně přístupnosti staveb Bartošovi radí experti i zástupci lidí se zdravotním postižením.

Více peněz do Nové zelené úsporám i na sociální byty

31.1.2024, Zdroj: MMR, MŽP

Dalších 10 miliard přiteče do Nové zelené úsporám z Modernizačního fondu. MMR poskytne téměř dvě miliardy korun na sociální byty. Díky novým podmínkám bude podpora pro žadatele…

Efektivní energetika, vzory a projevy

29.1.2024, Zdroj: Vláda ČR

Stavební spořitelny spustily dotační poradenství. Premiér Fiala se vyjádřil k efektivní energetice. Vzory regulačních výkazů - teplo. Vzory regulačních výkazů - teplo.

Průmysl, města i státní správa podporují zrychlení renovací budov v ČR

25.1.2024, Zdroj: MPO ČR

Závěrečný osmý kulatý stůl evropské iniciativy "Smart Finance for Smart Buildings" nedávno přivedl dohromady více než padesát zástupců průmyslu, odborníků, státních a samosprávných institucí, aby společně diskutovali o 50 opatřeních urychlujících renovace…

Nemocnice Na Homolce spotřebuje o téměř 40 % elektřiny, plynu a vody méně a letos uspoří 30 milionů korun

19.1.2024, Zdroj: MPO, MŽP

V pražské Nemocnici Na Homolce probíhá jeden z nejkomplexnějších energeticky úsporných projektů v Česku, který zahrnuje například rozsáhlou modernizaci vytápění, vzduchotechniky a osvětlení.

OSMD: Konečný verdikt o povinných minimálních normách energetické náročnosti (MEPS) v EPBD

16.1.2024, Zdroj: OSMD

Tisková zpráva UIPI (mezinárodní organizace majitelů nemovitostí) se týká směrnice o energetické náročnosti budov.

Dotace na rozvoj regionálních distribučních sítí

15.1.2024, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Provozovatelé distribučních sítí mohou od dnešního dne žádat o dotace na jejich modernizaci. Rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice nadále zrychluje. Ke konci loňského roku evidovaly distribuční společnosti celkem více než 167 tisíc připojených…

Výzva na dotované fotovoltaiky firem a obcí bude spuštěna 1. března

8.1.2024, Zdroj: SFŽP ČR

Finanční prostředky z dotační výzvy RES+ č. 1/2024 jsou určeny na instalace nových fotovoltaických elektráren na již existujícím odběrném místě s výkonem 50 kW až 5 MW, v Praze od 10 kW. Vyrobená energie musí být primárně spotřebována v místě…

Měsíční spotřeba elektřiny a plynu v roce 2023

8.1.2024, Zdroj: ERÚ

Netto, Brutto, Skutečná a Přepočtená spotřeba elektřiny. Skutečná teplota a dlouhodobý teplotní normál zemního plynu v roce 2023.

Koho se dotýkají změny u daně z nemovitých věcí?

5.1.2024, Zdroj: Finanční správa

Vládní konsolidační balíček přináší od 1. ledna 2024 v oblasti daně z nemovitých věcí zvýšení sazeb daně pro všechny nemovité věci v průměru na 1,8násobek, ale také řadu dalších změn. Zpozornět by měli především majitelé garáží, stavebních pozemků, staveb pro…

V bytových domech je na 200 tisíc bytů, ve kterých nikdo dlouhodobě nežije

3.1.2024, Zdroj: MMR ČR

Od roku 2011 se počet dlouhodobě neobydlených bytů v bytových domech v Česku zvýšil o zhruba 40 % na 200 tisíc. Vyplývá to z nové studie Ministerstva pro místní rozvoj. Mezi důvody je také nevyhovující technický stav nemovitostí, resort proto zajistil z…

Stručný popis významných změn v zákonu o dani z nemovitých věcí na rok 2024

20.12.2023, Zdroj: Finanční správa

Novela zákona o dani z nemovitých věcí nově zavádí řadu změn, které budou platit již od roku 2024. Většina poplatníků nebude muset v souvislosti s novelou zákona dělat nic, některé změny zohlední správce daně automaticky, ale v některých případech budete muset…

Budeme platit za předčasné splacení hypotéky nejvýše jedno procento?

18.12.2023, Zdroj: Poslanecká sněmovna

Klienti bank by měli bankám při předčasném splacení hypotéky zaplatit čtvrt procenta z nesplacené jistiny za každý započatý rok zbývajícího období. Celkově tato částka nebude smět překročit jedno procento. Senátoři soubor změn zákonů neschválili, ale nepřijali…

Změny při vzniku pojištění u DPP a další důležité informace pro příští rok

18.12.2023, Zdroj: MPSV ČR

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení pro rok 2024. Státní sociální podpora od 1. 1. 2024. Změny při vzniku pojištění u dohod o provedení práce (DPP) od 1. 7.…

Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků pro rok 2024

15.12.2023, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství má na příští rok připraveno 50 milionů korun na dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků II. Jeho cílem je přispět k zachování charakteristického rázu venkova, a tím pomoct i ke zvýšení turistické atraktivnosti a…

ERÚ připravil změnu cenového rozhodnutí, kterým sníží regulované platby za elektřinu pro vyšší napěťové hladiny

14.12.2023, Zdroj: ERÚ

Energetický regulační úřad (ERÚ) připravil změnu cenového rozhodnutí k regulovaným cenám elektřiny pro příští rok. ERÚ okamžitě reaguje na dodatečnou dotaci ve výši 3,5 miliardy korun, o které rozhodla vláda pro podporu energeticky náročných…

Od ledna se zvýší minimální mzda o 1600 Kč

13.12.2023, Zdroj: MPSV ČR

Na 18 900 korun od ledna vzroste minimální mzda. To představuje růst o 9,2 %, tedy o 1 600 korun. Vyplývá to z návrhu nařízení vlády, který vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a schválila jej vláda. Navýšení minimální mzdy je doprovázeno návrhem…

Zvláštní typy nájemních vztahůGarance

12.12.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem bytů zvláštního určení byl vymezen v § 685 odst. 4 ObčZ. Podle tohoto ustanovení se jednalo o byty zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob a byty v domech zvláštního určení. Požadavky na upravenost bytů podrobně stanovila vyhláška…

Vznik nájmu bytu a nájemní smlouvaGarance

12.12.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájem bytu vzniká nejčastěji uzavřením nájemní smlouvy. Může však vzniknout i na základě jiných právních skutečností např. přechodem nájmu bytu na jinou osobu podle § 2279 NOZ, dědictvím nájmu podle § 2282 NOZ, vznikem společného nájmu bytu manžely ve smyslu…

Nájem a podnájem bytu a domuGarance

12.12.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájem bytu a domu je soukromoprávní institut, prostřednictvím kterého dochází především k uspokojování potřeby bydlení fyzických osob. V případě nájmu bytu právnickou osobou se použijí obecná ustanovení o nájmu, nikoli tedy ustanovení o nájmu bytu. Stejně tak…

MMR představilo na tiskové konferenci dodavatele informačních systémů pro digitalizaci stavebního řízení - společnost InQool

12.12.2023, Zdroj: MMR ČR

Jedná se o zakázku za zhruba 37 milionů korun. Ministerstvo pro místní rozvoj počítá s testováním systémů na jaře příštího roku, od června budou nasazeny na stavebních úřadech a dotčených…

Sdělení pro plátce daně ve věci zrušení plátcových pokladen

7.12.2023, Zdroj: Finanční správa

V souvislosti s realizací připravovaného projektu Individualizace daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, v rámci kterého budou získávána individualizovaná data o příjmech poplatníků daně z příjmů ze závislé činnosti od plátců daně, dochází v zákoně…

MPO přijímá žádosti o dotace na energetické úspory

6.12.2023, Zdroj: MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští dvě výzvy financované z Národního plánu obnovy, zaměřené na úspory energie obcí a firem.

Sociální podniky mohou nadále žádat o bezúročné úvěry

28.11.2023, Zdroj: MŽP, MPSV

MPSV bude ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB) pokračovat v poskytování bezúročných úvěrů sociálním podnikům, a to díky financím z EU.

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro POZE pro rok 2024

15.11.2023, Zdroj: ERÚ

V nejbližších dnech se očekává především oznámení o slučitelnosti podpory pro podporu biometanu, které vyvolá změnu cenového rozhodnutí jak na rok 2024, tak na rok 2023.

Nový srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu

15.11.2023, Zdroj: ERÚ

ERÚ uveřejnil nový srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu v moderním intuitivním prostředí. Do srovnání jsou zahrnuty (pouze) produkty a ceníky, které dodavatelé dobrovolně poskytli provozovateli…

MŽP podpoří zakládání energetických komunit, prosperujících díky obnovitelným zdrojům energie

14.11.2023, Zdroj: MŽP

Příjem záměrů se otevírá 1. prosince, kdy ve dvoukolové soutěžní výzvě bude vybráno k podpoře minimálně 40 záměrů. Celková alokace výzvy je 98 milionů korun, dotace může dosahovat až 3 milionů…

Sněmovna schválila ve druhém čtení novelu, která umožní sdílení vyrobené elektřiny

14.11.2023, Zdroj: MPO ČR

Novelu energetického zákona, která umožní zakládat energetická společenství a sdílení vyrobené elektřiny, schválila ve druhém čtení Poslanecká sněmovna. Domácnosti, obce, firmy nebo školy budou moci vyrábět vlastní elektřinu, především z obnovitelných zdrojů,…

MMR připravilo moderní vyhlášku o požadavcích na výstavbu

13.11.2023, Zdroj: MMR ČR

MMR odeslalo Legislativní radě vlády návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Jedná se o prováděcí právní předpis nového stavebního zákona, který sjednocuje a redukuje dnešní roztříštěnou právní úpravu pro všechny druhy staveb do jednoho předpisu.…

Jak je to s povinností kontroly systému vytápění?

6.11.2023, Zdroj: SEI ČR

Kontrola systému vytápění nově uvedeného do provozu musí být provedena do 3 let od uvedení do provozu. U již provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání musí být kontrola prováděna pravidelně, a to nejméně jednou za 5…

Blíží se konec vládních stropů a MPO doporučuje ověření podmínek smluv na dodávky energií

3.11.2023, Zdroj: MPO ČR, ERÚ ČR

Dodavatelé energií letos snižují ceny svých produktů. Situace na trzích s energiemi se ale může rychle měnit a nemusí tak pro laika být vždy přehledná. Je třeba, aby si zákazníci udržovali základní přehled o tom, jaké smlouvy na dodávky energií mají…

Zvažované úpravy nájemních vztahů, které byly představeny odborné veřejnostiGarance

1.11.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo pro místní rozvoj chystá změny v občanském zákoníku, které se zásadně dotknou nájemních vztahů. Zvažované úpravy představujeme v sérii kapitol.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2116Garance

1.11.2023, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědnost poskytovatele záruky není absolutní, ale zákon stanoví liberační důvody. Záruka za jakost se nevztahuje na vady, které způsobila vnější událost po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího. Aby poskytovatel záruky za vady neodpovídal, musí být…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2115Garance

1.11.2023, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním pravidlem je, že záruční doba běží od okamžiku odevzdání věci kupujícímu. Zde tedy není rozhodující, zda si kupující věc skutečně prohlédl nebo zda ji začal užívat, ale postačí, že poskytovatel záruky vytvořil předpoklady pro to, aby tak kupující…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2117Garance

1.11.2023, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout u poskytovatele záruky bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si věc prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Je na kupujícím, zda vadu přímo označí nebo jen…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2114Garance

1.11.2023, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2113Garance

1.11.2023, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2129Garance

1.11.2023, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Licence na výrobu elektřiny: Na co si dát pozor při podání žádosti

27.10.2023, Zdroj: ERÚ

Uvažujete o vlastní výrobně elektřiny? Pak se v některých případech neobejdete bez licence, kterou uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ). Postup najdete na našem webu v sekci licencí, pro usnadnění procesu žádosti vám přinášíme souhrn oblastí, v nichž se…

Přeplatky na silniční dani

25.10.2023, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa eviduje přeplatky na silniční dani ve výši 635 milionů korun.

Převody bytů ve spoluvlastnictví obcí a bytových družstevGarance

24.10.2023, Ing. Lenka Haráková, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V letech 1997 až 2007 pořizovaly obce nájemní byty, jejichž výstavba byla dotována Ministerstvem pro místní rozvoj nebo Státním fondem rozvoje bydlení. Často se kvůli nedostatku vlastních finančních prostředků sdružovaly se soukromým investorem, zpravidla…

Sdělení k referenčním cenám na rok 2024

19.10.2023, Zdroj: ERÚ

V souladu s bodem (2) přílohy č. 2. cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí č. 10/2022 ze dne 30. září 2022, Energetický regulační úřad zveřejňuje pro účely regulace…

Povinné ověřování měřidel svorkové výroby elektřiny v případě zelených bonusů

17.10.2023, Zdroj: SEI ČR

Podle kontrol Státní energetické inspekce menší provozovatelé fotovoltaických elektráren pobírající státní podporu formou zelených bonusů takto vyrobenou elektřinu neměří stanoveným měřidlem.

Poslanecká sněmovna schválila návrh ozdravného balíčku

16.10.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrh ozdravného balíčku, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč. Návrh nyní zamíří k projednání Senátem ČR tak, aby opatření z celkem 63 novel zákonů mohla začít platit již od…

MŽP zveřejnilo tipy na výběr vyhovujících oken

16.10.2023, Zdroj: Nová Zelená úsporám

Pro lepší orientaci v nabídce výrobků i dodavatelských firem bylo na webu Nové zelené úsporám zveřejněno doporučení, která usnadní žadatelům o dotaci na zateplení výběr vyhovujících oken.

Nová informační povinnost zaměstnavatelů

11.10.2023, Zdroj: MPSV ČR

V platnost vstoupila novela zákoníku práce, která přináší zaměstnavatelům mimo jiné změny týkající se informační povinnosti při vzniku pracovního poměru. Ke změnám právní úpravy informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního poměru dochází už 1.…

Za první tři týdny od spuštění nové etapy programu Nová zelená úsporám si o dotaci zažádalo více než 4 tisíce lidí

11.10.2023, Zdroj: MŽP

Zájem o dotace na úsporné bydlení neklesá. V oblasti rodinných a bytových domů si o podporu úsporných opatření požádalo už čtyři a půl tisíce zájemců. Více než čtvrtině z nich již byla dotace…

Nahrávám...
Nahrávám...