dnes je 14.7.2024

Input:

Nález 42/2009 SbNU, sv.52, K nároku na náhradu škody vůči státu v případě zproštění obžaloby z trestného činu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 52, nález č. 42

I. ÚS 3026/07

K nároku na náhradu škody vůči státu v případě zproštění obžaloby z trestného činu

Pokud obecné soudy trvají na formálním podání opravného prostředku - stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání - jako podmínce pro přiznání nároku vůči státu na náhradu škody za situace, kdy tento opravný prostředek neúspěšně uplatnil jeden ze spoluobviněných v téže trestní věci, interpretují podústavní právo v extrémním rozporu s principy spravedlnosti. Pokud při aplikaci práva uplatní takový přepjatý formalismus, dojde k porušení základního práva stěžovatele na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i k porušení jeho základního práva na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím státu podle čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně (soudce zpravodaj) a soudců Vojena Güttlera a Ivany Janů- ze dne 3. března 2009 sp. zn. I. ÚS 3026/07 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. Š. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.10. 2007 č. j. 8 Co 469/2007-68 a rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 9. 5. 2007 č. j. 17 C 36/2006-49, jimiž byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti České republice o náhradu škody.

Výrok

I. Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 18. 10. 2007 č. j. 8 Co 469/2007-68 a Okresní soud v Ostravě rozsudkem ze dne 9. 5. 2007 č. j. 17 C 36/2006-49 porušily základní právo stěžovatele na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a jeho základní právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím státu podle čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

II. Proto se oba rozsudky ruší.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností M. Š. (dále jen „stěžovatel“) navrhl zrušení shora uvedených rozsudků Krajského soudu v Ostravě (dále též jen „odvolací soud“ nebo „krajský soud“) a Okresního soudu v Ostravě (dále též jen „okresní soud“) pro porušení čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 2 odst. 2 a čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Označeným rozsudkem odvolací soud potvrdil rozsudek okresního soudu, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti České republice- Ministerstvu spravedlnosti na zaplacení náhrady škody způsobené stěžovateli usnesením Policie České republiky, Městského ředitelství v Ostravě, 3 TO SKPV Ostrava-Zábřeh ze dne 3. 6. 2003 ČTS: MROV-400/3TO-309-2003. Tímto usnesením bylo zahájeno trestní stíhání stěžovatele a V. P. a M. N. pro trestné činy ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 trestního zákona (dále jen „tr. z.“) a zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) a b) tr. z., upozorněním státního zástupce následně rozšířené o trestný čin výtržnictví podle § 202 tr. z. Zmíněných trestných činů se měli všichni tři dopustit jako strážníci městské policie při zásahu proti hostům restaurace Rebel - Z.G. a P. M., jimž údajně způsobili zranění.

Trestní stíhání všech tří obviněných bylo rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 7. 9.

Nahrávám...
Nahrávám...