dnes je 14.7.2024

Input:

Nález 213/2005 SbNU, sv.39, K rozhodování obce o neslučitelnosti funkcí podle zákona o střetu zájmů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 39, nález č. 213

III. ÚS 361/05

K rozhodování obce o neslučitelnosti funkcí podle zákona o střetu zájmů

Usnesením Zastupitelstva obce K. ze dne 27. 4. 2005 zanikl stěžovatelův mandát člena Zastupitelstva obce K. z důvodu neslučitelnosti této funkce s jeho funkcí vedoucího organizační složky obce s názvem „O.“. Stalo se tak na základě tehdy platného ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, které bylo do tohoto zákona vloženo zákonem č. 96/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, účinným od 1. 3. 2005. Stěžovatel získal mandát člena zastupitelstva obce ve volbách v roce 2002, tedy dříve než byl zákon č. 96/2005 Sb. přijat.

Stěžovatelův návrh na zrušení tohoto usnesení zastupitelstva obce byl zamítnut usnesením Krajského soudu v Plzni. Proti těmto rozhodnutím zastupitelstva obce a krajského soudu byla podána ústavní stížnost. Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti a obě napadená usnesení zrušil.

Protože zákon č. 96/2005 Sb., na jehož základě byla ústavní stížností napadená rozhodnutí vydána, byl nálezem Ústavního soudu ze dne 22. června 2005 sp. zn. Pl. ÚS 13/05 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 37, nález č. 127, vyhlášen pod č. 283/2005 Sb.) pro nedodržení ústavně předepsané procedury zrušen, nemohou nadále obstát závěry zastupitelstva obce a krajského soudu vycházející ze zrušeného znění ustanovení § 5 odst. 5 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Shora konstatovaná změna právní úpravy postihuje důvod zániku mandátu člena zastupitelstva obce, který byl jediným důvodem, pro který krajský soud návrh stěžovatele zamítl. Krajskému soudu sice nelze vytknout porušení zákona, protože v době, kdy své rozhodnutí přijímal, jej tehdy platná právní úprava k takovému rozhodnutí opravňovala, avšak poté co byl zákon č. 96/2005 Sb. nálezem Ústavního soudu zrušen, se toto rozhodnutí dostalo do rozporu s ústavně zaručeným právem na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i s čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, podle kterého mají občané za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Muchy a soudců Pavla Holländera a Jana Musila - ze dne 24. listopadu 2005 sp. zn. III. ÚS 361/05 ve věci ústavní stížnosti F. B. proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 5. 2005 č. j. 30 Ca 27/2005-29 a proti usnesení k bodu č. 9 jednání Zastupitelstva obce K. na 24. zasedání, konaném dne 27. 4. 2005, jimiž bylo rozhodnuto o ztrátě mandátu člena zastupitelstva obce, spojené s návrhem na zrušení ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. března 2005.

Výrok

I. Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 5. 2005 č. j. 30 Ca 27/2005-29 a usnesením k bodu č. 9 jednání Zastupitelstva obce K. na 24. zasedání, konaném

Nahrávám...
Nahrávám...