dnes je 14.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informace ke sdělení, respektive čestnému prohlášení dle §95k energetického zákona

14.5.2024, Zdroj: ERÚ (http://www.eru.cz/)

V návaznosti na informace některých médií k údajné nové povinnosti malých výrobců elektřiny sdělit ERÚ, že jim nevznikla povinnost k úhradě odvodu z nadměrných příjmů dle energetického zákona (§ 92 a násl. § 95j odst. 1 písm. b), uvádíme následující sdělení.

ERÚ si je vědom možného jazykového výkladu, podle kterého by měl čestné prohlášení zaslat ERÚ každý výrobce, nicméně má ERÚ zato, že nelze vycházet pouze ze samotné textace jednotlivých právních norem, ale je nutné vykládat dotčená ustanovení upravující odvod z nadměrných příjmů ve všech vzájemných souvislostech a přistoupit k výkladu teleologickému, v rámci kterého nelze opomenout ani odůvodnění přijaté právní

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Města a obce profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Nahrávám...
Nahrávám...