dnes je 23.7.2024

Input:

č. 17/2003 Sb. NSS, Řízení před soudem: rozhodnutí správního orgánu ve věci soukromého práva

č. 17/2003 Sb. NSS
Řízení před soudem: rozhodnutí správního orgánu ve věci soukromého práva
k § 9 odst. 4 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
k § 46 odst. 2 a § 68 písm. b) soudního řádu správního
Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o odvolání proti rozhodnutí úřadu práce o mzdových nárocích žalobce podle § 9 odst. 4 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, je rozhodnutím správního orgánu v soukromoprávní věci. Ochrana soukromých práv, byť byla předmětem řízení u správního orgánu, je zajištěna postupem podle § 244 a násl. o. s. ř. ve znění účinném po 1. 1. 2003, tedy projednáním a rozhodnutím v občanském soudním řízení a nikoliv ve správním soudnictví [§ 46 odst. 2 a § 68 písm. b) s. ř. s.].
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 1.4.2003, čj. 6 A 97/2002-26)
Věc: Petr H. proti Ministerstvu práce a sociálních věcí o mzdových nárocích zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Úřad práce hlavního města Prahy rozhodl dne 27.3.2002 podle § 9 odst. 4 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, tak, že žalobci přiznal mzdové nároky, které žalobci nevyplatil zaměstnavatel S., s. r. o. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, o němž rozhodl žalovaný dne 14.6. 2002 tak, že odvolání zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Žalobní námitky lze shrnout takto: Žalobce namítal, že jak správní orgán prvního stupně, tak žalovaný rozhodli v rozporu se zákonem č. 118/2000 Sb., nesprávně ustanovení zákona vyložili v jeho neprospěch, a přiznali mu tak nesprávně na mzdových nárocích příliš nízkou částku.
Nejvyšší správní soud žalobu podle § 46 odst. 2 s. ř.
Nahrávám...
Nahrávám...