dnes je 18.5.2024

Input:

53/2004 F.z., Sdělení k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji podle § 26 odstavce (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Termínový kalendář výkazů pojišťoven v roce 2005.

53/2004 F.z., Sdělení k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji podle § 26 odstavce (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Termínový kalendář výkazů pojišťoven v roce 2005.
Sdělení
k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji podle § 26 odstavce (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
Termínový kalendář výkazů pojišťoven v roce 2005
 
Referent:
Ing. Josef Seidl, tel.: 257 042 695, fax: 257 049 237,
Č. j.: 32/116 454/2004-328
 
e-mail: Josef.Seidl@mfcr.cz
ze dne 27. 10. 2004
Ministerstvo financí vyhlásilo obsah a formu výkazů požadovaných dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve Finančních zpravodajích č. 5/2001 z 8. 6. 2001, 1/2002 z 29. 1. 2002, 5-6/2002 z 25. 6. 2002, 5-6/2003 z 21. 7. 2003, 9-10/2003 z 28. 11. 2003 a 4-5/2004 z 31. 5. 2004.
Termíny předkládání jednotlivých výkazů na Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění jsou uvedeny v „Termínovém kalendáři všech MF požadovaných výkazů, jiných dokladů a zpráv pojišťoven v roce 2005”.
Výkazy POL, TR, Solventnost, R a V Z+Z budou na MF předkládány vždy ve dvou verzích - písemné a elektronické.
Všechny tyto formuláře jsou ke stažení z webových stránek Ministerstva financí http://www.mfcr.cz / Pojištění a penzijní připojištění 1 Pojišťovnictví / Formuláře a výkazy / Aktuální formuláře.
Výkazy Poj 3a - 04 a Poj 5a - 01 budou na MF předkládány pouze v písemné verzi (písemná kopie výkazu zasílaného ČSÚ, tyto formuláře jsou ke stažení pouze z webových stránek ČSÚ).
Výroční zprávy pojišťoven a zajišťoven budou na MF předkládány podle Metodického pokynu pro předložení výročních zpráv pojišťoven za rok 2004, který bude vydán MF v 1. pololetí roku 2005, rovněž v písemné a elektronické verzi.
ZPOZ - Výkaz ekonomických výsledků zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání bude na MF předkládán v písemné verzi.
Ve výkazech se uvádějí data dle textu. Pokud to není zřejmé, uvádějí se údaje za 1. pololetí příslušného roku, resp. k 30. 6. příslušného roku a za celý příslušný rok, resp. k 31. 12. příslušného roku.
Písemná verze podepsaná autorem a schválená osobou předepsanou ve výkazu bude doručena poštou na adresu:

Ministerstvo financí
Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění
Letenská 15
11810 Praha 1.
Elektronická verze bude doručena e-mailem na adresu:

Pojistovny@mfcr.cz
nebo doručena MF na disketě ve formátu EXCEL apod.
Termín odevzdání „Vykazování solventnosti k 31. 12. 2004” + výroku auditora pojišťovna podřídí § 22 odstavci (6), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.
Ministerstvo financí upozorňuje pojišťovny, že nedodržení termínového kalendáře v roce 2005 a případné neúplné vyplnění výkazů bude posuzováno podle § 35 odstavce (1), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o
Nahrávám...
Nahrávám...