dnes je 19.7.2024

Input:

19/2002 F.z., Metodický výklad k nakládání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a k úloze finančních úřadů v této oblasti

19/2002 F.z., Metodický výklad k nakládání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a k úloze finančních úřadů v této oblasti
Metodický výklad
k nakládání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a k úloze finančních úřadů v této oblasti
 
Referent: Ing. Pavel Vaněk, tel. 5704 4032
Čj. 434/107 277/2001
K odstranění stále se vyskytujících nejasností při nakládání s prostředky účelově poskytnutými ze státního rozpočtu a k vyjasnění úlohy finančních úřadů v této oblasti vydává Ministerstvo financí následující metodický výklad.
Ze státního rozpočtu jsou poskytovány právnickým a fyzickým osobám dotace, návratné finanční výpomoci, či jiné formy účelově určených prostředků. Prostředky státního rozpočtu jsou poskytovány podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), nebo podle zvláštních právních předpisů a jejich příjemci je mohou použít pouze k účelům, na které byly určeny.
Účel použití těchto prostředků je určen podmínkami, které jsou stanoveny:
  právním předpisem, podle něhož byly prostředky státního rozpočtu poskytnuty,
  dále rozhodnutím o poskytnutí
Nahrávám...
Nahrávám...