dnes je 28.5.2023

Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech v roce 2023Garance

26.5.2023, JUDr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 73/2012 Sb.”) upravuje nakládání s dvěma typy látek – s látkami, které poškozují ozonovou vrstvu (tzv.…

Vláda chce urychlit přípravu investic například do zajištění energetické bezpečnosti či do zrychlení bytové výstavby

24.5.2023, Zdroj: Vláda

Vláda se chce zaměřit například na úpravu legislativy a schvalovacích procesů, které urychlí přípravu strategických investic například do dalšího rozvoje dopravní infrastruktury, do zajištění energetické bezpečnosti či do zrychlení bytové…

Krajský soud podpořil názor Úřadu v případech zneužívání zakázkového práva

24.5.2023, Zdroj: ÚOHS

Krajský soud v Brně zamítl dvě žaloby společnosti VYSSPA Sports Technology, s. r. o., proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V obou případech společnost napadla rozhodnutí druhého stupně ÚOHS jako nezákonná a nepřezkoumatelná. Napadenými rozhodnutími…

26.5. webinář zdarma: ERÚ radí městům a obcím, jak správně uzavírat smlouvy na energie

24.5.2023, Zdroj: ERÚ

Energetický regulační úřad (ERÚ) se ve své osvětě nově zaměřuje nejen na samotné spotřebitele, ale ve větší míře i na představitele samospráv. Se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) zpracoval metodiku, jak čelit podomnímu prodeji energošmejdů, nyní ERÚ a SMO ČR…

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

23.5.2023, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 8. 5. do 21. 5. 2023.

Poskytování daru, použití fondu odměn obce a změna rozpočtu příspěvkové organizace

23.5.2023, Zdroj: MF ČR

Ministerstvo financí třikrát odpovídá na dotazy obcí, aktuální témata: Orgán obce příslušný k rozhodnutí o poskytnutí daru. Použití fondu odměn. Změna rozpočtu příspěvkové…

Zvýšení daně z nemovitosti a zavedení pravidelné valorizace viz Ozdravný balíček MF ČR

23.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek plně ve prospěch státního rozpočtu a zavedení automatické valorizace daňové povinnosti podle inflace.

Stanovení pravidel pro odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků před Ústavním soudem neobstálo

23.5.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Ustanovení zákona o obcích a dalších zákonů, podle nichž o odměně zastupitelů samospráv rozhoduje vláda, jsou neústavní. Ústavní soud zrušil také nařízení vlády, kterým stanovovala odměny volených představitelů obcí, měst a krajů, a to s odkladem do konce…

Obce mají poslední možnost žádat až o 2 miliony na přípravu Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima

23.5.2023, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Do pondělí 5. června 2023 mohou obce a města sdružená v Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima žádat o dotaci až 2 miliony korun.

Náhradou škody za nedostatečnou kvalitu ovzduší se bude znovu zabývat Nejvyšší soud

23.5.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Ústavní soud dospěl k závěru, že Nejvyšší soud odmítnutím dovolání stěžovatele pro nepřípustnost porušil jeho právo na soudní ochranu a spravedlivý proces. Stěžovatel se domáhal přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu, spočívající v silném stresu a…

Zveřejňování dokumentů - rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet, smlouvy o poskytnutí dotace

23.5.2023, Zdroj: MF ČR

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) výslovně neupravuje formu ani formát výše uvedených dokumentů, které je územní samosprávný celek (dále jen „ÚSC“) povinen zveřejňovat.…

Je možné vyhlásit veřejnou zakázku, resp. je možné uzavřít smlouvu s dodavatelem, aniž by měl územní samosprávný celek v rozpočtu zajištěné veškeré finanční prostředky?

23.5.2023, Zdroj: MF ČR

Tento postup je možný a není v rozporu s platnými právními předpisy za předpokladu, že má územní samosprávný celek pro připravovanou finanční operaci zajištěné finanční zdroje.

Opuštěné německé hrobky v režimu § 1050 odst. 2 občanského zákoníkuGarance

22.5.2023, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek upravuje možný právní postup obcí, které v přenesené působnosti nakládají s opuštěnými civilními hrobkami a jejich zařízeními (nemovitými cennými náhrobky) původně německého vlastníka nebo uživatele, a to z důvodu specifické povahy této stavby v…

Novela zákona o ochraně ovzduší je připomínkována do 1. 6. 2023

22.5.2023, Zdroj: MŽP

Cílem novely je změnit platnou právní úpravu tak, aby co nejlépe odpovídala aktuálním potřebám v oblasti ochrany ovzduší.

Bartoš na sněmu SMO ČR zdůraznil spolupráci s obcemi při realizaci projektů dostupného bydlení

19.5.2023, Zdroj: SMO ČR, MMR ČR

Ve dnech 18.–19. května 2023 se v Olomouc konal už 19. sněm Svazu měst a obcí ČR. Letos byl hlavním tématem vládní konsolidační balíček. Na akci se každoročně potkávají představitelé samospráv s představiteli státu nad prioritami měst a obcí. Na zahájení…

Měsíční spotřeba elektřiny a plynu v roce 2023

19.5.2023, Zdroj: ERÚ

Netto, Brutto, Skutečná a Přepočtená spotřeba elektřiny. Skutečná teplota a dlouhodobý teplotní normál zemního plynu v roce 2023.

Spotřeba tepla klesla, ačkoli topná sezona byla delší a chladnější než minulá

19.5.2023, Zdroj: Teplárenské sdružení ČR

Končí třetí nejchladnější topné období posledního desetiletí. Teplárny postupně přestanou topit podle aktuálního počasí po tomto víkendu. Přestože bylo aktuální topné období od září do května meziročně o 2,7 % chladnější, dodávky tepla v teplárnách vlivem úspor…

Jak funguje brzda nájemného v Berlíně? Stávající byty jsou prý často pronajímány dráž, než reguluje brzda.

19.5.2023, Zdroj: Haufe Group

Berlín byl první spolkovou zemí, která zavedla brzdu cen nájemného. V roce 2020 Senát rozhodl o jejím prodloužení do konce května 2025. Účinek brzdy ceny pronájmu je kontroverzní, mnoho majitelů při opětovném pronajímání zákonná pravidla ignorovalo nebo je…

Na prevenci proti suchu plánuje ministerstvo zemědělství dávat téměř 16 miliard korun ročně

17.5.2023, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství má hotový komplexní plán proti suchu na příští léta, na prevenci bude dávat téměř 16 miliard korun ročně.

Posunutí limitů u poplatků za svoz odpadu umožní obcím lépe reagovat na zvýšené výdaje za odpady kvůli inflaci

17.5.2023, Zdroj: SMS ČR

Poslanci mají ve třetím čtení rozhodovat o novele zákona o místních poplatcích. Součástí novely je i pozměňovací návrh na stanovení nové maximální výše poplatků za komunální odpady.

Zpráva o hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů

17.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 28. 2. 2023.

Státní fond podpory investic dnes spustil příjem žádostí do programu Nájemní bydlení

15.5.2023, Zdroj: MMR ČR

Program Nájemní bydlení je určen pro obce, jimi zřizované organizace, charitativní organizace, církve, developerské společnosti a další právnické osoby. Na jeden projekt je možné získat až 111 mil. Kč. Jde o jeden z prvních důležitých kroků, který cílí na boj…

Města regulují vzhled restauračních zahrádek nejen v historických centrech

15.5.2023, Zdroj: Portál hlavního města Prahy

Za předzahrádky platí provozovatelé restaurací městům nájem a měli by se přizpůsobit podmínkám, které města stále častěji upravují metodikou.

Evidence bytu a smlouvy umožní uprchlíkům čerpat příslušné dávky v plné výši s účinností od 1.7.2023

15.5.2023, Zdroj: MPSV ČR

Jedná se o evidenci bytů a nájemních smluv majitelů nemovitostí, kteří je pronajali ukrajinským uprchlíkům. Zaevidování bytu a smlouvy pro majitele bytu nezakládá žádnou povinnost ani závazek. Evidence bytů a smluv se nijak netýká dosud vypláceného příspěvku…

Úpravy bytu či domu - základní práva a povinnosti pronajímateleGarance

12.5.2023, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 2205 písm. c) NOZ platí základní pravidlo, že pronajímatel je povinen po celou dobu nájmu zajistit nájemci nerušené užívání bytu. Na druhou stranu je to stále pronajímatel, který je oprávněn s domem nakládat jako se svým vlastnictvím a je…

Úpravy a jiné změny bytu či domuGarance

12.5.2023, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může se stát, že pronajímatel musí v pronajatém bytě provést za dobu trvání nájmu stavební či jiné úpravy. Stejně tak mohou být prováděny úpravy v domě, ve kterém se pronajatý byt nachází, a tyto úpravy mohou negativně zasáhnout do práv nájemce. Za podmínek…

K revizím vybraných technických zařízení domuGarance

12.5.2023, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdo provádí revize plynu, hromosvodu, spalinových cest, výtahů, tlakových nádob, elektroinstalace a dalších zařízení v budově, v jaké periodicitě? Musí jít o certifikovaného technika? Lze proškolit vlastního zaměstnance?…

3x aktuálně životní prostředí v praxi měst

12.5.2023, Zdroj: MŽP

Vláda schválila lepší ochranu vod, zpřísnila ohlašovací práh pro kyanidy. MŽP představilo teze k povinnému zálohování nápojových plastových lahví a plechovek. Výzva Nadace Partnerství na podzimní výsadby stromů pro fyzické i právnické…

Novela stavebního zákona prošla Senátem, stejně tak zákon o JES

10.5.2023, Zdroj: MMR, MŽP

Senát schválil a poslal zákon o jednotném stanovisku a novelu stavebního zákona k podpisu prezidentovi. Účinnost zákona o JES, změnových zákonů je navržena od 1. ledna 2024. Nový stavební zákon nabude účinnosti až 1. 7. 2024 s výjimkou vyhrazených - dopravních…

Usnesení poradního orgánu k příspěvkové péči, zástupce ombudsmana k opatrovnictví

9.5.2023, Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv

Zástupce ombudsmana: U podpůrných opatření je podstatné mít komplexní právní úpravu a jednotného gestora a zapojit do rozhodování o změnách opatrovance.

Organizace veřejné správy mají možnost odběru výpočetní techniky z již vysoutěžené veřejné zakázky

4.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Informace pro obce, školy, příspěvkové organizace a další subjekty o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných veřejných zakázkách. Návrhy úprav hygienických norem pro školy představí…

V německých městech chrání nájemní bydlení před přestavbami a převodu do osobního vlastnictví

3.5.2023, Zdroj: Haufe Group

Zákonem o mobilizaci stavebních pozemků dala spolková vláda spolkovým zemím možnost určit obce, v nichž přeměna nájemních bytů na byty vlastníků vyžaduje souhlas kvůli napjatému trhu s byty. To má zajistit dostupné nájemní bydlení a lepší ochranu před…

Ústavní soud: v ČR chybí zákon o sociálním bydlení

3.5.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Soud ve středu sice zamítl stížnost nájemníků obecních bytů v Olomouci, avšak v nálezu zároveň zkritizoval systémové nedostatky spojené s bydlením v Česku.

Úschova účetních záznamůGarance

2.5.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minulý týden proběhla konference v Poslanecké sněmovně na téma: Energetické úspory ve státní správě

2.5.2023, Zdroj: Poslanecká sněmovna

Během konference byly představeny způsoby a možnosti pro snižování spotřeby energie vedoucí k udržitelnému rozvoji a současně zde byly představeny programy pro podporu v rámci operačních programů jednotlivých rezortů. Zazněl zde komplexní pohled jako systémové…

MMR zveřejnilo metodiku vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci

2.5.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Metodika je hlavním výstupem výzkumného projektu “Vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu, jako nástroj posilování ekosystémových služeb v území.“ Jeho řešení probíhalo na základě resortní potřeby…

Drobný majetek a některé jeho současné podoby v účetnictví vybraných účetních jednotekGarance

28.4.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vybrané účetní jednotky – organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny (§ 1 odst. 4…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

On-line vzdělávání zdarma - klimatické i antidiskriminační

28.4.2023, Zdroj: MŽP, MPSV

MPSV podpoří zájemce o další vzdělávání. Pomůže nový e-shop, připravena je pro letošek až jedna miliarda korun. Rekordních 105 milionů jde na klimatické vzdělávání. Diskriminace v bydlení, vzdělávání nebo práci. Vyzkoušejte další části e-learningu…

Metodika ke kamerovým systémům - zahájena veřejná konzultace

28.4.2023, Zdroj: ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů dnes zahájil proces veřejné konzultace k materiálu Metodika k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů.

Ministerstvo spravedlnosti spustilo novou verzi portálu pro dlužníky

28.4.2023, Zdroj: justice.cz

Ministerstvo spravedlnosti spustilo novou verzi portálu insolvence. Úpravami prošla úvodní strana a část adresovaná dlužníkovi „Jsem dlužník". Cílem nové části insolvenčního portálu je informovat dlužníka o institutu oddlužení tak, aby mu rozuměl, byl…

Nahrávám...
Nahrávám...