dnes je 22.3.2023

Finanční řízení školy aktuálněLIVEGarance

Datum konání 21.9.2023, Ing. Petra Schwarzová

On-line seminář je zaměřen na aktuální otázky financování MŠ, ZŠ i SŠ spojené se změnami nastolenými reformními kroky.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Mateřská škola v roce 2023/2024LIVEGarance

Datum konání 31.8.2023, JUDr. Hana Poláková, Mgr. Lenka Polášková, Mgr. Lenka Bittmannová, Mgr. et Bc. Julius Bittmann

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Alternativní zdroje financování školLIVEGarance

Datum konání 23.5.2023, Ing. Petra Schwarzová

Na on-line semináři získáte základní orientaci v problematice alternativních zdrojů financování a praktické rady k jejich získání a správě. Získáte ucelený přehled o možnostech jak získat finanční prostředky nad rámec přidělených zdrojů, a to ať již jde o…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Poskytování platu - mimotarifní složky platuGarance

20.3.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příplatkem za vedení (§ 124 ZP) se oceňuje řídicí a organizační náročnost práce:

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo lesGarance

18.3.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Souhlas pronajímatele s investicí nájemceGarance

17.3.2023, red, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Předávací protokolGarance

17.3.2023, red, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Prohlášení pronajímatele - vlastníkaGarance

17.3.2023, red, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Vzor veřejnoprávní smlouvy - přestupková agendaGarance

17.3.2023, Karlovarský kraj, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost třídit odpady má opravdu každý!Garance

16.3.2023, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

K úplnému pochopení povinnosti je potřeba srovnat si 2 situace legislativního prostředí, kdy platil starý zákon o odpadech č.185/2001 Sb. a dobu dnes, kdy platí nový zákon o odpadech č. 541/2020…

Přiznání k dani z příjmů NNO za rok 2022Garance

15.3.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nestátními neziskovými organizacemi jsou ty subjekty, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a účtují buď v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., nebo v souladu s vyhláškou č. 325/2015 Sb. Obě vyhlášky jsou prováděcími vyhláškami k zákonu č.…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Vládou schválená novela liniového zákona stanovuje lhůtu pro povolení dopravních staveb

15.3.2023, Zdroj: Vláda

Podpořit výstavbu klíčových železničních a dálničních tahů a mezistátní spolupráci při jejich přeshraničním propojování do transevropské dopravní sítě má novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury…

Začala platit technická norma o světelném znečištění

15.3.2023, Zdroj: MMR, MPO, MŽP

Zbytečné, příliš silné nebo nepřirozeně zabarvené noční osvětlení představuje stále rozsáhlejší problémem pro města i krajinu v České republice. Světelné znečištění negativně ovlivňuje nejen zdraví lidí a životní prostředí živočichů i rostlin. Nevhodně…

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

14.3.2023, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 27. 2. do 12. 3. 2023.

Menší obce do 5 tisíc obyvatel mohou žádat o dotaci na digitalizaci územních plánů. Resort připravil 90 milionů korun

14.3.2023, Zdroj: MMR ČR

V lednu a únoru uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s krajskými úřady sérii školení k jednotnému standardu územně plánovacích dokumentací, který je vyžadován novelizovanou vyhláškou od 1. ledna 2023. Ve všech krajích bylo proškoleno celkem…

Nové dotace pro energetické úspory veřejných budov

14.3.2023, Zdroj: MŽP

Ministerstvo životního prostředí přichází s novinkou v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) pro šetření energiemi. Tentokrát nabídne dotaci na komplexní úsporné projekty na veřejných budovách. Ty umožní školám, nemocnicím, obecním úřadům a dalším…

MPSV opět podpoří vznik dětských skupin, na novou výzvu je z fondů EU vyčleněno 300 milionů korun

13.3.2023, Zdroj: MPSV ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo novou výzvu, která je určena na podporu dětských skupin. Bude tak opět možné žádat o evropské finanční prostředky, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Peníze jsou určeny především na…

Společné stanovisko MV a MF k obecně závazným vyhláškám o poplatcích za komunální odpad

10.3.2023, Zdroj: MF ČR, MV ČR

Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí vydalo v souvislosti s obecně závaznými vyhláškami obcí zavádějícími místní poplatek za komunální odpad, které byly vydány v prosinci roku 2022, ale ve Sbírce právních předpisů územích samosprávných celků a některých…

Souhlas se soubory cookies, udělený prostřednictvím tzv. cookie lišty

10.3.2023, Zdroj: ÚOOÚ

Co je potřeba dodržovat, pokud využívám cookies na svých webových stránkách?

Povinně zveřejňované smlouvy obcemi

10.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdo zachraňuje zeleň ve městech, může počítat s pomocí MŽP i MMR

10.3.2023, Zdroj: MŽP

Na výsadbu v obcích i omezení sucha v krajině míří 200 milionů korun. Na obce, veřejné instituce, ale i pro soukromé osoby, kteří realizují nákladnější projekty k záchraně, obnově nebo zvětšení ploch zeleně ve veřejném prostoru se obrací dotační výzva z…

Smlouva o dílo - výhodnější pro zhotoviteleGarance

9.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o dílo - výhodnější pro objednateleGarance

9.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní platový předpisGarance

9.3.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek pro solidární domácnost

8.3.2023, Zdroj: MPSV ČR

Vzhledem k podezření na podvody spojené s proplácením příspěvků na ubytování jsme nuceni přistoupit ke kontrolám vyplácení příspěvku pro solidární domácnost. Nejedná se o pozastavení vyplácení…

Pro správné nakládání s nebezpečným odpadem

8.3.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Určitý odpad z provozu pohřební služby vykazuje stejné vlastnosti a rizika jako odpad ze zdravotní péče. Vyžaduje proto i shodné nakládání.

Koordinované stanovisko v novele stavebního zákona

8.3.2023, Zdroj: MMR, ČKAIT

Stavebníci by se mohli snáze a rychleji dostat ke stavebnímu povolení. Umožnit jim to má postup, kdy stavební úřad sám obešle ostatní dotčené úřady a získá jejich vyjádření v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku. Toto stanovisko bude nově zahrnovat i…

Jak zpracovat cost-benefit analýzu u projektů spolufinancovaných z fondů EU? Poradí série seminářů MMR

8.3.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Od března 2023 spouští Ministerstvo pro místní rozvoj další řadu seminářů pro žadatele a příjemce evropských dotací. Účastníky vzdělávacích akcí v sedmi krajských městech tentokrát čeká seznámení s teoretickými i praktickými aspekty přípravy a postupu…

Na jaké změny platné od roku 2022 nezapomenout?

8.3.2023, Zdroj: Finanční správa

Pro menší obce organizuje Finanční správa ve spolupráci se starosty a na základě evidovaného zájmu také výjezdy do obcí, kde nejsou sídla finančních úřadů, a tam je také možné přiznání podat.

Měsíční spotřeba elektřiny a plynu v roce 2023

7.3.2023, Zdroj: ERÚ

Netto, Brutto, Skutečná a Přepočtená spotřeba elektřiny. Skutečná teplota a dlouhodobý teplotní normál zemního plynu v roce 2023.

Stanovisko ve věci uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tím spojených

7.3.2023, Zdroj: MMR ČR, MF ČR

Ministerstvo financí ve svém stanovisku ve věci uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tímto úkonem spojených, které adresovalo Svazu měst a obcí ČR, plně podpořilo názor Ministerstva pro místní rozvoj. MMR po konzultaci s Komorou…

Poplatník místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

3.3.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě domu rozděleného na více bytových jednotek, např. 6, z toho ve 4 jsou osoby přihlášené k trvalému pobytu a ve 2 nikoli, platí vlastník domu poplatky za 2 byty 2 poplatky nebo jen 1 poplatek za dům…

Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajiněGarance

2.3.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzva je určena pro projekty revitalizace sídelní zeleně prostřednictvím zachování, obnovy či zvyšování počtu a rozlohy ploch (a prvků) zeleně ve veřejném prostoru. Výzva také cílí na aktivity vedoucí k omezení negativní funkce odvodňovacího systému anebo…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Průzkum kontaminace životního prostředíGarance

2.3.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzva se zaměřuje na projekty průzkumu kontaminace životního prostředí a jeho jednotlivých složek, tj. podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu. Realizace průzkumných a do průzkumných prací a zpracování analýz rizik…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravuGarance

2.3.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato výzva se zaměřuje na podporu udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Cílem výzvy je zakoupení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péčeGarance

2.3.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy je zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče. Dotaci lze čerpat na integrovanou péči, integraci zdravotních a sociálních služeb, podporu rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče dle aktivit A a B: A) Zvýšení kvality…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Muzea - revitalizace, odborná infrastruktura a vybaveníGarance

2.3.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Specifickým cílem této výzvy je posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích. Mezi hlavní aktivity této výzvy patří revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Záchranné stanice pro živočichy, prevence útoků šelemGarance

2.3.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy je pomoc podnikajícím chovatelům hospodářských zvířat, aby mohli zabezpečit svá stáda, a to zejména před útoky vlka obecného. Dále výzva nabízí podporu za účelem modernizace záchranných stanic a center pro ohrožené druhy živočichů. Předmětem dotace…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Paušální daň u daně z příjmů fyzických osobGarance

2.3.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smyslem úpravy paušální daně je co nejvíce zjednodušit proces vybírání daně z příjmů fyzických osob u podnikatelů, kteří vykonávají svou činnost v malém rozsahu. Cílovou skupinou, na které má paušalizace daně z příjmů a veřejných pojistných směřovat, jsou…

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - životní prostředíGarance

2.3.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nový Věstník veřejných zakázek

2.3.2023, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích

Od 3. dubna roku 2023 dochází ke změně provozovatele Věstníku veřejných zakázek. Na základě veřejné zakázky v otevřeném řízení byla vybrána společnost Spojené nástroje elektronické…

Zdroje informací pro výpočet plnění cíle vytříděných KO v obciGarance

1.3.2023, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obec se stará o odpadové hospodářství tím, že nastavuje systém, který je schválen místní vyhláškou konkrétní obce. Parametry, nebo spíše mantinely pro nastavení systému pak řídí platná legislativa.

ČKAIT: Přechod od ruského plynu klade větší důraz na obezřetnost projektantů i techniků

1.3.2023, Zdroj: ČKAIT

Zhasínání hořáků kotlů, nestandardní chování plynového topení (vafek), červené konce plamenu na plynovém sporáku i jeho nižší výkonnost… To jsou některé vnější projevy plynových spotřebičů, které se v poslední době začaly objevovat v českých domácnostech…

Vnitřní předpis zaměstnavatele o FKSPGarance

28.2.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

MMR představilo na kulatém stolu návrh efektivního zadávání veřejných zakázek

28.2.2023, Zdroj: MMR ČR

Na kulatém stole pod názvem Moderní a efektivní zadávání veřejných zakázek státem se zástupci MMR snažili rozptýlit obavy ohledně novely zakázkového zákona. Jednání uspořádal místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a…

Nahrávám...
Nahrávám...