dnes je 18.8.2022

Input:

Zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC - Program EFEKT III

5.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12
Zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC - Program EFEKT III

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace je určena na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC.

Energetické služby se zárukou (z angl. Energy Performance Contracting, také EPC) představují velmi efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Metodu EPC lze charakterizovat jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů, použitých na splácení původní investice.

Míra podpory:

  • - Alokace finančních prostředků na danou výzvu 8 000 000 Kč.
  • - Maximální výše dotace 400 000 Kč.
  • - Maximální výše způsobilých výdajů 80 %.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - Veřejnoprávní právnické osoby – obec, organizační složka státu, kraj, hlavní město Praha, městská část, město, městys, příspěvková organizace, státní podnik, statutární město, svazek obcí, školská právnická osoba, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce,
Nahrávám...
Nahrávám...