dnes je 14.6.2024

Input:

Změna sazby DPH u stavebních a montážních prací od 1.1.2024

9.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.6.4
Změna sazby DPH u stavebních a montážních prací od 1.1.2024

Ing. Helena Hnízdilová

Od 1.1.2024 došlo ke změně sazby DPH u stavebních a montážních prací u staveb pro bydlení a sociální bydlení (§ 48 a § 49 ZDPH). Sazba DPH se snížila z 15 % na 12 %.

Rozhodným dnem pro uplatnění sazby daně je dle § 47 odst. 2 ZDPH den povinnosti přiznat daň (DPPD). Tedy den uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP). Pro úplatu na zdanitelné plnění, přijatou před DUZP, pak den přijetí platby.

Příklad

Příklad 1: dvě dílčí zdanitelná plnění, každé v jiném roce

Plátce DPH opravuje střechu bytového domu pro neplátce DPH. Dle Smlouvy o dílo byla oprava rozdělena do dvou dílčích etap:

  • - Etapa 1 (1. dílčí zdanitelné plnění) – DUZP 31. 12. 2023
  • - Etapa 2 (2. dílčí zdanitelné plnění) – DUZP 31. 1. 2024

Na Etapu 1 aplikuje dodavatel sazbu daně 15 %, na Etapu 2 pak sazbu daně 12 %.

Příklad

Příklad 2: vyúčtování záloh v roce 2024

Plátce DPH opravuje střechu bytového domu pro neplátce DPH (SVJ), na základě Smlouvy o dílo. Dne 20.12.2023 uhradilo SVJ zálohu ve výši 103 500 Kč. Dodavatel odvedl z přijaté platby DPH 15 %:

.  Datum přijetí platby ZD Sazba DPH DPH CELKEM 
Přijatá záloha  20.12.2023  90 000  15 %  13 500  103 500  

SVJ převzalo dílo 1.4.2024. Tento den je dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dle § 21 odst.4 písm.a) ZDPH). Cena díla činila:

  1. 100 000 Kč + DPH, SVJ vznikl nedoplatek
.  ZD Sazba DPH DPH CELKEM 
Oprava střechy   100 000  .  .  .  
Přijatá záloha  - 90 000  .  .  .  
Nedoplatek  10 000  12 %  1 200  11 200  

Na nedoplatek aplikuje dodavatel sazbu 12 %, protože DUZP nastalo 1.4.2024. SVJ doplatí 11 200 Kč.

  1. 80 000 Kč + DPH, SVJ vznikl přeplatek
..  ZD Sazba DPH DPH CELKEM 
Oprava střechy   80 000  .  .  .  
Přijatá záloha  - 90 000  .  .  .  
Přeplatek  -10 000  15 %  - 1 500  - 11 500  

Na přeplatek (vrácení zálohy) aplikuje dodavatel sazbu 15 %, tj. sazbu platnou k datu přijetí zálohy. Dodavatel SVJ vrátí 11 500 Kč.

Příklad

Příklad 3: vrácení přeplatku, pokud byly zálohy zdaněny různými sazbami DPH

Plátce DPH opravuje střechu bytového domu pro neplátce DPH (SVJ), na základě Smlouvy o dílo. Dne 20.12.2023 uhradilo SVJ zálohu ve výši 103 500 Kč. Dne 18.1.2024 uhradilo další zálohu ve výši 22 400 Kč. Dodavatel zdanil zálohy takto:

.  Datum přijetí platby ZD Sazba DPH DPH CELKEM 
Přijatá záloha 1  20.12.2023  90 000  15 %  13 500  103 500  
Přijatá záloha 2  18.1.2024  20 000  12 %  2 400  22 400  

SVJ převzalo dílo 1.4.2024. Tento den je dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dle § 21 odst.4 písm. a) ZDPH). Cena díla činila 80 000 Kč + DPH, SVJ vznikl přeplatek:

.  ZD Sazba DPH DPH CELKEM 
Oprava střechy  80 000  .  .  .  
Nahrávám...
Nahrávám...