dnes je 16.7.2024

Input:

Zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) ve školách - komentář

20.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.6.4
Zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) ve školách – komentář

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Dnem 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který ukládá novou povinnost všem školám a školským zařízením, které mají 50 a více zaměstnanců. Tento zákon upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany oznamovateli, který oznámení učinil.

Jak již bylo řečeno, v případě škol se týká výslovně těch, které mají 50 a více zaměstnanců.

Ředitel školy musí v případě, že mu vzniká povinnost vyplývající z ustanovení tohoto zákona, by měl:

  • určit příslušnou osobu;

  • vytvořit vnitřní oznamovací systém, jehož prostřednictvím budou moci oznamovatelé podávat ústní, písemná a osobní oznámení;

  • připravit vnitřní směrnici;

  • vytvořit záznam s příslušnou osobou o poučení o právech a povinnostech oznamovatele;

  • zajistit ochranu identity oznamovatele;

  • přijmout vhodná opatření k nápravě protiprávního stavu v návaznosti na oznámení;

  • zajistit vhodné podmínky pro

Nahrávám...
Nahrávám...