dnes je 20.7.2024

Input:

Výzva účastníkům řízení k možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí

24.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.3 Výzva účastníkům řízení k možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
Výzva účastníkům řízení k možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (tj. za předpokladu, že v řízení nebylo konáno ústní jednání, v rámci kterého by bylo umožněno uplatnění tohoto práva)

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD:

 

Účastník řízení (jde-li o řízení na žádost - žadatel) 

Další případný(-í) účastník(-ci) řízení 
Čj.
 
Vyřizuje:
 
V

dne  

Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

Nahrávám...
Nahrávám...