dnes je 24.6.2021

Input:

Vytváření nových pracovních míst - MAS Aktivios, z.s.

11.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.48
Vytváření nových pracovních míst - MAS Aktivios, z.s.

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace je zaměřena na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Míra podpory:

  • - celková alokace činí 11 280 723 Kč.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí,
  • -  nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.),
  • - registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Podporované

Nahrávám...
Nahrávám...