dnes je 24.9.2021

Input:

Výstavba infrastruktury předškolních zařízeních a základních škol - Český ráj

27.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.75
Výstavba infrastruktury předškolních zařízeních a základních škol – Český ráj

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace je zaměřena na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Míra podpory

  • - minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 000 Kč,
  • - maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 300 000 Kč,
  • - míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • - evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • - státní rozpočet – 0 %.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - obce,
  • - dobrovolné svazky obcí.

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity této výzvy patří:

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:

  • - stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
  • - rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
  • - nákup pozemků a staveb
Nahrávám...
Nahrávám...