dnes je 16.7.2024

Input:

Uzavření některých pracovněprávních smluv elektronickou cestou

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.6.8 Uzavření některých pracovněprávních smluv elektronickou cestou

JUDr. Petr Bukovjan

Od 1. 10. 2023 už nepatří mezi písemnosti, na jejichž doručování dopadají přísná pravidla podle ZP (viz výčet uvedený v § 334 ZP), písemnosti týkající se vzniku a změn obsahu pracovního poměru nebo právního vztahu založeného dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (typicky písemnosti nezbytné k uzavření např. pracovní smlouvy), stejně jako dohoda o rozvázání pracovního poměru nebo dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Doručování těchto písemností i v rámci uzavření smlouvy se řídí obecnou právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku.

Nově vložené ustanovení § 21 ZP obsahuje právní úpravu, která se váže na uzavření některých pracovněprávních smluv prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Nestanoví přitom žádné nové podmínky pro platnost jejich uzavření, jeho účelem je vytvořit jakýsi právní rámec, jenž má zaměstnanci poskytnout zvýšenou míru ochrany při elektronickém uzavírání těchto smluv.

Výčet smluv (působnost pravidla)

Komentované ustanovení vyjmenovává smlouvy pracovněprávního charakteru, pro které zákon předepisuje písemnou formu a na jejichž uzavření elektronickou cestou dopadají nová související pravidla. Řadí mezi ně:

  1. pracovní smlouvu,
  2. dohodu o provedení práce,
  3. dohodu o pracovní činnosti,
  4. dohodu o změně obsahu pracovní smlouvy,
  5. dohodu o změně obsahu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  6. dohodu o rozvázání pracovního poměru a
  7. dohodu o zrušení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Zaslání smlouvy na elektronickou adresu

Pokud zaměstnanec na elektronické uzavření předmětné smlouvy přistoupí, zpravidla se tak bude dít v platformách a aplikacích preferovaných nebo ovládaných zaměstnavatelem. Není vyloučeno (a uvádí to též důvodová zpráva k návrhu novely ZP s účinností od 1. 10. 2023), že takový způsob a prostředek nemusí zaměstnanci zajišťovat dostatečný přehled a klid pro nezávislý a určitý projev vůle sjednat daný závazek. Z tohoto důvodu právní úprava ukládá zaměstnavateli povinnost, aby vyhotovení elektronicky uzavřené smlouvy zaslal na elektronickou adresu zaměstnance, která není v dispozici zaměstnavatele a kterou zaměstnanec pro tento účel zaměstnavateli písemně sdělil. Zpravidla půjde o soukromý e-mail zaměstnance, cloudové úložiště zaměstnance nebo jeho elektronickou adresu v rámci určité komunikační aplikace (WhatsApp atd.).

Možnost odstoupení

Ochrana zaměstnance v souvislosti s elektronickým uzavřením smlouvy se projevuje i v jeho právu až na výjimky a v určitém časovém rámci od takové smlouvy písemně odstoupit. Budou-li splněny stanovené podmínky, smlouva se od počátku ruší a na celou situaci se nahlíží tak, jako by nebyla vůbec uzavřena.

K realizaci odstoupení od smlouvy dává ZP zaměstnanci čas do 7

Nahrávám...
Nahrávám...