dnes je 19.10.2021

Input:

Usnesení o odmítnutí či vyhovění námitky podjatosti úřední osoby vznesené účastníkem

22.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.3 Usnesení o odmítnutí či vyhovění námitky podjatosti úřední osoby vznesené účastníkem

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
Usnesení o odmítnutí / vyhovění námitky podjatosti úřední osoby vznesené účastníkem řízení podle § 14 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD:.  
Účastník řízení (jde-li o řízení na žádost - žadatel):.  Další případný(-í) účastník(-ci) řízení:..  
Čj..  Vyřizuje:.  V dne  

U S N E S E N Í

Služebně nadřízený úřední osoby (ten, kdo má obdobné postavení)……………..……… rozhodl o námitce účastníka řízení ………….., nar. ………., trvale bytem ……….., o vyloučení z projednávání a rozhodování věci ............................................................................................ takto:

Podle § 14 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, úřední osoba …...........………… *) NENÍ / JE vyloučena z projednávání a rozhodování ve věci .....................................................................

Odůvodnění:

Po posouzení námitky účastníka řízení …………… ze dne ……… o skutečnostech, které podle jeho názoru nasvědčují vyloučení úřední osoby …………….. ze všech úkonů v

Nahrávám...
Nahrávám...