dnes je 19.10.2021

Input:

Usnesení o dožádání provedení úkonu

22.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3 Usnesení o dožádání provedení úkonu

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
Usnesení o dožádání provedení úkonu podle § 13 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.

Tabulka


…………………………………………………. ÚŘAD ………………….……………………………………

Dožádaný správní orgán 
Čj..  Vyřizuje:.  V dne  

U S N E S E N Í

………………….. úřad ……………. rozhodl takto:

Podle § 13 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád), se žádá (podřízený nebo nadřízený správní orgán anebo jiný věcně příslušný správní orgán, = dožádaný správní orgán) o provedení úkonu ....................................................................……. ve věci .................................................................. z důvodu …………...................……………………….

Odůvodnění:

(Objasnit a konkretizovat důvod proč příslušný správní orgán dožaduje provedení

Nahrávám...
Nahrávám...