dnes je 8.12.2023

Input:

Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb

27.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.45
Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je podpora nákupu, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.

Míra podpory:

  • - dotace na projekt je v případě projektů oprávněných žadatelů spadajících do tzv. neziskového sektoru (spolek a pobočný spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církev, církevní organizace či církevní právnická osoba, nadace, nadační fond) poskytována ve výši 1 mil. – 30 mil. Kč vč. DPH.
  • - v případě projektů oprávněných žadatelů spadajících do tzv. veřejného sektoru je podpora poskytována ve výši 1 mil. – 30 mil. Kč bez DPH.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - kraj,
  • - obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská
Nahrávám...
Nahrávám...