dnes je 30.7.2021

Input:

Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností

22.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.71
Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy č. 101 z IROP je zlepšení podmínek pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb. Předmětem dotace je nákup budov, zařízení a vybavení, dále dotace na výstavbu, stavební úpravy, obnovu a celkově zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb.

Míra podpory

Celková částka dotace:

  • - minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč,
  • - maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 60 000 000 Kč.
  • - míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
    • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.

    • Státní rozpočet – 5 – 15 % dle kategorie žadatele

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - kraje, organizace zřizované a zakládané kraji,
  • - obce, organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
  • - městské části hlavního města Prahy, organizace zřizované a zakládané městskými částmi hlavního města Prahy, příspěvkové
Nahrávám...
Nahrávám...