dnes je 25.1.2022

Input:

Rozvoj venkova a krajiny - Jihočeský kraj

29.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.89
Rozvoj venkova a krajiny - Jihočeský kraj

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem tohoto dotačního programu je podpora projektů a aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj venkova a krajiny, konkrétně v oblasti podpory činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy, podpory činnosti okresních mysliveckých spolků, chovu ryb ve vodních tocích a včelařství.

Míra podpory:

OPATŘENÍ 1 – OCHRANA DRUHŮ ČÁST OPATŘENÍ 1.A - Podpora záchranných stanic pro handicapované živočichy

 • - Min. – max. výše dotace 40 000 Kč – 500 000 Kč. Min. požadovaná spoluúčast žadatele 0 %.
 • - OPATŘENÍ 1 – OCHRANA DRUHŮ ČÁST OPATŘENÍ 1. B - Podpora činnosti okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.
 • - Min. – max. výše dotace 10 000 Kč – 140 000 Kč. Min. požadovaná spoluúčast žadatele 0 %.

OPATŘENÍ 2 – Chov ryb ve vodních tocích.

 • - Min. – max. výše dotace 10 000 Kč – 240 000 Kč. Min. požadovaná spoluúčast žadatele 30 %.

OPATŘENÍ 3 - Chov včel.

 • - Podpora včelařů – Min. – max. výše dotace 5 000 Kč – 20 000 Kč. Min. požadovaná spoluúčast žadatele 20 %.
 • - Podpora činnosti okresních organizací Českého svazu včelařů, z. s. - Min. – max. výše dotace 20 000 Kč – 140 000 Kč. Min. požadovaná spoluúčast žadatele 0 %.

OPATŘENÍ 4 - Výsadba klimatické zeleně.

 • - Min. – max. výše dotace 50 000 Kč – 300 000 Kč. Min. požadovaná spoluúčast žadatele 10 %.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

OPATŘENÍ 1 – OCHRANA DRUHŮ

 • - ČÁST OPATŘENÍ 1.A – Podpora záchranných stanic pro handicapované živočichy.
 • - Organizace, které jsou držiteli Rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice vydané MŽP ČR.
 • - ČÁST OPATŘENÍ 1.B – Podpora činnosti okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.
 • - Okresní myslivecký spolek Českomoravské myslivecké
Nahrávám...
Nahrávám...