dnes je 5.12.2021

Input:

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov pro obce do 3 000 obyvatel

18.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.32
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov pro obce do 3 000 obyvatel

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.

Dotační titul Rekonstrukce a přestavba veřejných budov má za cíl rekonstrukci a přestavbu např. kulturních domů, obecních úřadů, knihoven čí základních škol. Dotační titul má za cíl obnovit či zrekonstruovat obecní veřejné budovy, které jsou využívané veřejností a jejich provoz je plně hrazen z obecních rozpočtů. Dotaci je možné získat rovněž na rekonstrukci mateřských škol, ale bez navýšení kapacity. Dále je podporována i rekonstrukce multifunkčních domů, což jsou takové, které plní dohromady více funkcí veřejných budov zmiňovaných výše. Opět je umožněno podpoření i energetických úspor v rámci podávaných žádostí – např. výměna oken, dveří, rekonstrukce střechy, zateplení či výměna kotlů.

Míra podpory:

  • - Maximální výše podpory činí 80 % způsobilých výdajů,
  • - Maximální dotace je až 10 000 000 Kč,
  • - Minimální částka, o kterou lze žádat je 500 000 Kč,
  • - Energetické úspory se
Nahrávám...
Nahrávám...