dnes je 14.7.2024

Input:

Působnost silničního správního úřadu

8.3.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.0.12 Působnost silničního správního úřadu

red

Vzor ke stažení zde

Vzor
V následující tabulce je přehledně uvedena příslušnost k rozhodování ve věcech pozemních komunikací podle jejich druhu a jednotlivých případů.

Kategorie
(třída)
pozemní 
 
§
zákona
o PK 
 
Dálnice    Rychlostní
silnice 
 
Ostatní
silnice
I. třídy 
 
Silnice
II. a III.
třídy 
 
Místní
komunik. 
 
Veřejné
účelové
komunik. 
 
Státní
správa   
3 až 40       
zařazení PK
do kategorie   
3    MDS    MDS    MDS    Kraj    obec    *   
stavební
řízení   
16    MDS    MDS    kraj    OsP    OsP    OsP   
věcná
břemena   
17    MDS    MDS    kraj    OsP    OsP    zákon o PK
neřeší   
zrušení PK    18    MDS    MDS    MDS    kraj    obec a
následně
OsP   
zákon o PK
neřeší   
zpoplatnění
obecného
užívání   
20
až 23   
MDS    MDS    MDS
(vybrané)   
    obec       
uzavírka
provozu
a nařízení
objížďky   
24    MDS    MDS    kraj    OsP    obec    obec   
zvláštní
užívání   
25       
nadměrná
přeprava   
25
odst. 6 písm. a)   
MDS    MDS    MDS,
kraj **   
MDS,
kraj OsP **   
obec    zákon o PK
neřeší   
užití D a R
pomalými
vozidly   
25
odst. 6 písm. b)   
MDS    MDS            obec       
užití pro
umísťování věcí,
provádění
staveb. prací
vyhrazené
parkování,
provoz stánků atd.   
25
odst. 6 písm. c)   
MDS    MDS    kraj    OsP    obec    zákon o PK
neřeší   
umístění
inženýrských
sítí   
25
odst. 6 písm. d)   
MDS    MDS    kraj    OsP    obec    zákon o PK
neřeší   
Nahrávám...
Nahrávám...