dnes je 19.7.2024

Input:

Prohlášení se za účastníka řízení

24.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2 Prohlášení se za účastníka řízení

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
Prohlášení se za účastníka řízení podle § 28 zákona č. 500/2004 Sb.

Státní plavební správa

Jankovcova 6

170 04 Praha 7 – Holešovice

Prohlášení se za účastníka řízení

Jméno a příjmení (název), adresa (sídlo), datum narození (IČ) osoby činící prohlášení: Jiří Novák, Pod Skalou 12, Praha 11, PSČ 111 00, nar. 11. 11. 1970.

Tímto se prohlašuji za účastníka řízení v probíhajícím řízení o vydání souhlasu s provozem přístavu Lysice na řece Labi, v říčním kilometru 45,5 – 45,7, vedeném plavebním úřadem – Státní plavební správou pod č.j. 34-67/06-22, zahájeném na základě žádosti společnosti První přístavní, s.r.o. ze dne 5. 11. 2006. Ačkoliv jsem s ohledem na níže uvedené účastníkem řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu, doposud jsem nebyl za účastníka řízení považován.

Toto prohlášení odůvodňuji tím, že provozuji podnikatelskou činnost – provozování vodní dopravy (provoz přívozu) v těsném sousedství přístavu Lysice. Podmínky provozu přístavu, které budou stanoveny v rámci řízení o vydání souhlasu s provozem přístavu, mohou mít zásadní dopad na provozování mé podnikatelské činnosti. Jedno z nástupních a výstupních místa je totiž na levém břehu Labe v říčním kilometru 45,4 a mohlo by tak dojít ke ztížení přístupu přepravovaných osob a v konečném důsledku až k zásadnímu omezení možnosti provozovat přívoz v předmětné lokalitě. Rozhodnutím v probíhajícím řízení o vydání souhlasu s provozem přístavu Lysice tak mohu být přímo dotčen ve svých právech, jakož i povinnostech (zajištění bezpečnosti přepravovaných osob).

V této souvislosti je nezbytné, abych v probíhajícím správním řízení mohl podávat návrhy a vyjadřovat stanoviska a využívat další procesní práva.

V Praze dne 12. 09.

Nahrávám...
Nahrávám...