dnes je 30.7.2021

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele, sociální politika

27.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace)

8.    Zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele

 

Operační program Zaměstnanost

Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz

 

Dílčí programy

 

Sociální podniky – úvěry a poradentství

Zaměření dotačního titulu: Dotace je zaměřena na  podporu oblasti sociálního začleňování a boje s chudobou. Cílem programu S-podnik je usnadnit sociálním podnikům přístup k financování podnikatelských projektů zaměřených na zahájení a/nebo další rozvoj podnikání. Zvýhodněné úvěry v programu S-podnik usnadňují sociálním podnikům financování investičních projektů zaměřených na zahájení či rozvoj podnikatelské činnosti a/nebo financování provozních potřeb. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR včetně hlavního města Prahy.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • výše úvěru: až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu (400. tis. Kč,- 25 mil. Kč)
  • celková alokace je: 380 mil. Kč.

Příjemci podpory:

  • sociální podniky.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 6. 2023.

Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání a podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Investiční prioritou této výzvy je modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • finanční alokace
Nahrávám...
Nahrávám...