dnes je 22.3.2023

Input:

Pracovní smlouva pro školy zřízené ÚSC - vzor

1.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.9
Pracovní smlouva pro školy zřízené ÚSC – vzor

Mgr. Martin Kaplán

Identifikace zaměstnavatele a osoby za něj jednající

Škola ...............................................................................................................................................................

zastoupená

panem / paní .......................................................................... ředitelem / ředitelkou školy1

(dále jen zaměstnavatel)

a

identifikace zaměstnance2

..........................................................................................................

(dále jen zaměstnanec)

(spolu také smluvní strany)

uzavírají tuto

pracovní smlouvu,

kterou se zakládá pracovní poměr

s druhem práce3:.............................................................................................................

místem výkonu práce4:....................................................................................................

a dnem nástupu do práce56: .............................................................................................

Další ujednání pracovní smlouvy:

1. Sjednává se týdenní pracovní doba v rozsahu ... hodin týdně.7

2. Zaměstnanec souhlasí s vysíláním na pracovní cesty8. Jako pravidelné pracoviště se sjednává ............................................9

3.

Nahrávám...
Nahrávám...