dnes je 19.7.2024

Input:

Povinnost třídit odpady má opravdu každý!

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.9 Povinnost třídit odpady má opravdu každý!

Ing. Tomáš Lank

K úplnému pochopení povinnosti je potřeba srovnat si 2 situace legislativního prostředí, kdy platil starý zákon o odpadech č.185/2001 Sb. a dobu dnes, kdy platí nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

Původce odpadu

Původce odpadů definovaný ve starém zákonu o odpadech byla právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba a také obec od chvíle, kdy jí nepodnikající fyzická osoba (tedy občan) odložila odpad na místo k tomu určenému.

Zákon č.541/2020 Sb., účinný od 1.1.2021, jež je i dnes po dvou letech od své účinnosti stále ještě nazýván novým, to zejména kvůli přechodným ustanovením řídícím přechod od starého zákona na nový, definuje v § 5 původce odpadů jinak. Je velice důležité upozornit na § 5 odst. 1 písm. a), s jehož existencí se ještě ani zdaleka každý neztotožnil. Ono právě znění textu pod písmenem a) je v důsledku uplynulé devatenáctileté právní praxe starého zákona o odpadech v dnešních dnech zcela přehlíženo.

https://youtu.be/cSgfcK34HsE

Povinnost třídit

Nový zákon o odpadech totiž ve své hlavě I. „VŠEOBECNÉ POVINNOSTI” v § 13 odst. 1 ukládá obecné povinnosti při nakládání s odpady každému. V § 13 odst. 1, písm. c) ukládá povinnost soustřeďovat odpady odděleně, tedy třídit je. Taková povinnost prolomila právní praxi používanou do 31.12.2020. Každým je tady totiž myšlen opravdu každý, tedy také občan, který není této povinnosti zbaven odložením odpadu na místo k tomu určenému.

O potřebě a důležitosti této zásadní změny v právní úpravě na úseku odpadů asi není nutno psát dlouhý text. Třídění odpadů právě u

Nahrávám...
Nahrávám...