dnes je 24.6.2021

Input:

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací

11.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.44
Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Předmětem dotace je výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů, výstavba a rekonstrukce vodovodů ke zkvalitnění technologie úpravy vody nebo výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod a kanalizační sítě.

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • - celková alokace je 1 500 mil. Kč,
  • - maximální výši podpory je až 70 % z uznatelných nákladů a současně podpora na jeden projekt může činit maximálně 50 mil. Kč.

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • - obce,
  • - svazky obcí,
  • - vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou
Nahrávám...
Nahrávám...