dnes je 30.7.2021

Input:

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

22.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.73
Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021. Cílem Výzvy je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Míra podpory

  • - Celková alokace činí 30 mil. Kč.
  • - Výše podpory je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.
  • - Minimální výše dotace na jeden projekt není stanovena.
  • - Maximální výše dotace na jeden projekt činí 250 tis. Kč (včetně DPH).
  • - Maximální výše dotace na jeden projekt z podprogramu 115D174 činí 1 mil. Kč (včetně DPH).

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - fyzické osoby, právnické osoby,
  • - obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (vyjma krajů),
  • - spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace (vyjma správ národních parků a Správy jeskyní ČR), organizační složky státu (vyjma Agentury ochrany přírody a krajiny ČR), státní organizace a státní podniky.

Podporované aktivity

Nahrávám...
Nahrávám...