dnes je 18.8.2022

Input:

Obnova sportovní infastruktury pro obce do 3 000 obyvatel

18.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.27
Obnova sportovní infastruktury pro obce do 3 000 obyvatel

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.

Dotační titul Obnova sportovní infastruktury má za cíl obnovit sportovní infrastrukturu ve školách pomocí rekonstrukcí a oprav školních hřišť a tělocvičen. Dotace podporuje i výstavbu nového školního hřiště, naopak výstavba nové tělocvičny není možná. Kromě samotné vnitřní rekonstrukce tělocvičny je možné žádat i o vybudování či rekonstrukci sociálního zázemí, např. šatny, sprchy toalety, zateplení, výměnu oken a dveří či kotle. V případě výše uvedeného sociálního zázemí či energetických úspor však můžou tvořit tyto aktivity maximálně 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Míra podpory:

  • - Maximální výše podpory činí 80 % způsobilých výdajů.
  • - Maximální dotace je až 5 000 000 Kč.
  • - Minimální částka, o kterou lze žádat je 500 000 Kč.

Příjemci

Nahrávám...
Nahrávám...