dnes je 14.7.2024

Input:

Obce a veterinární zákon

20.5.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.2 Obce a veterinární zákon

Jan Lisý

Úvod

Výklad právní věty
Další právní rámec ke zvířatům a obcím poskytuje již zmíněný veterinární zákon (zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči /dále veterinární zákon/). Zákon přímo stanoví, že i obce jsou ve věcech veterinární péče orgány státní správy. Veterinární zákon v § 46 stanovuje činnost obce dle tohoto zákona, i když v některých případech se jedná i o duplicitní a nadbytečné (redundantní) ustanovení, protože je řešeno i v zákoně na ochranu zvířat.

Povinnosti obce

Obec

  1. schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje konání těchto trhů a svodů (svody zvířat řeší podrobně právě zákon o ochraně zvířat, protože se jedná rovněž o veřejné vystoupení zvířat),

  2. vydává na návrh krajské veterinární správy nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření, ukončuje mimořádná veterinární opatření a dozírá na jejich plnění,

  3. sama nebo ve spolupráci s jinou obcí nebo jinou osobou může zřídit a provozovat útulek pro odchycená zvířata – právo zřídit útulek pro zvířata je rovněž stanoveno i v zákoně na ochranu zvířat,

  4. hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete, není­li jeho chovatel znám,

  5. podílí se na svém území na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření

Nahrávám...
Nahrávám...