dnes je 21.7.2024

Input:

Nález 89/2002 SbNU, sv.27, K rozsahu dokazování v trestním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 27, nález č. 89

I. ÚS 459/2000

K rozsahu dokazování v trestním řízení

Ústavní soud odkazuje na vlastní ustálenou judikaturu, např. na nález sp. zn. II. ÚS 101/95, uveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení, svazek 4, č. 81, str. 263, C. H. Beck, ročník 1995, II. díl, ze kterého vyplývá, že rozhodování o rozsahu dokazování spadá do výlučné pravomoci obecných soudů, či na nález sp. zn. I. ÚS 32/95, uveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení, svazek 5, č. 40, str. 331, C. H. Beck, ročník 1996, I. díl, z něhož je zřejmé, že soud není povinen vyhovět všem návrhům účastníků, má však o návrzích obžalovaného rozhodnout.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 16. července 2002 sp. zn. I. ÚS 459/2000 ve věci ústavní stížnosti K. B. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci - z 11. 5. 2000 sp. zn. 2 To 151/2000, jímž bylo zamítnuto stěžovatelovo odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Šumperku, kterým byl stěžovatel uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 trestního zákona, za což byl odsouzen k trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem výkonu trestu odnětí svobody, a bylo mu bylo též uloženo, aby poškozeným nahradil škodu.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

1. Rozsudkem Okresního soudu v Šumperku byl stěžovatel uznán vinným, že dne 21. 5. 1998 mezi 17.00 a 18.00 hodinou v P. před restaurací S. po předchozí hádce napadl T. R. tak, že ho uhodil pěstí do obličeje, silným strčením ho povalil na zem, a když se jmenovaný chtěl zvednout, kopl ho opakovaně do obličeje a na zemi ho opět bil pěstí do tváře; způsobil mu tak zlomeninu úhlu dolní čelisti vlevo v místě osmého zubu a zlomeninu kloubního výběžku vpravo s posunem do strany a pohmoždění a krevní podlitinu na levé tváři a krku vlevo, což si vyžádalo operační zákrok s nasazením mezičelistní fixace, hospitalizaci od 25. 5. 1998 do 8. 6. 1998, přičemž mezičelistní fixace byla odstraněna až 10. 7. 1998 a léčení a pracovní neschopnost trvala do 31. 7. 1998 včetně, tedy jinému úmyslně způsobil těžkou újmu na zdraví. Tím spáchal trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 trestního zákona, za což byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků s podmíněným odkladem výkonu trestu odnětí svobody na zkušební dobu v trvání 3 (tří) roků. Podle § 228 trestního řádu mu bylo též uloženo, aby poškozeným 1) Všeobecné zdravotní pojišťovně, Okresní pojišťovně Šumperk, nahradil škodu ve výši 9 815 Kč, 2) T. R. nahradil škodu ve výši 2 925 Kč.

V odůvodnění tohoto rozsudku Okresní soud v Šumperku zejména uvedl, že i když stěžovatel popíral jednání, které je mu kladeno za vinu, je z něj přesto usvědčován provedenými důkazy. Poškozený T. R. uvedl, že stěžovatel přišel do restaurace po 17.00 hod. s M. B., a když ho uviděl v přítomnosti K. H., začal na ni křičet a urážet ji. Stěžovatele se snažili uklidnit M. B. a číšník I. B. Poškozený T. R. poté popsal situaci téměř shodně, jak je uvedena ve skutkové větě rozsudku, přičemž dále sdělil, že po úderech do tváře byl otřesen, nemohl zavřít ústa a spodní čelist mu visela dolů. Nad sebou zaregistroval F. V., P. B., J. J., V. K. a další

Nahrávám...
Nahrávám...