dnes je 19.6.2024

Input:

Nález 48/2001 SbNU, sv.21, K povinnosti soudů svá rozhodnutí odůvodnitK odůvodnění rozhodnutí o vydávací vazbě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 21, nález č. 48

IV. ÚS 649/2000

K povinnosti soudů svá rozhodnutí odůvodnit
K odůvodnění rozhodnutí o vydávací vazbě

Jak již Ústavní soud ve svých dřívějších nálezech (sp. zn. III. ÚS 188/99, sp. zn. IV. ÚS 137/2000 - Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 16, nález č. 156; svazek 20, nález č. 174) uvedl, jedním z principů, představujícím součást práva na řádný proces a vylučujícím libovůli při rozhodování, je i povinnost soudů svá rozhodnutí odůvodnit, a to v trestním řízení v případě usnesení způsobem zakotveným v § 134 odst. 2 trestního řádu. Pokud bylo usnesení obecného soudu, jímž byla uvalena vazba podle § 381 odst. l trestního řádu, zdůvodněno pouze obecným odkazem na okolnosti případu a osobu stěžovatele, aniž byl tento odkaz jakkoliv konkretizován, pak uvedenému požadavku nevyhovělo.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 20. března 2001 sp. zn. IV. ÚS 649/2000 ve znění opravného usnesení ze dne 25. října 2001 ve věci ústavní stížnosti Ing. V. D. T. proti usnesení Krajského soudu v Brně z 23. 10. 2000 sp. zn. 1 Nt 111/2000, jímž byl stěžovatel vzat do vydávací vazby.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 10. 2000 sp. zn. 1 Nt 111/2000 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se svou včas podanou ústavní stížností s odvoláním na porušení práv zaručených čl. 8 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) domáhá zrušení shora označeného rozhodnutí Krajského soudu v Brně, jímž byl podle § 381 odst. l trestního řádu vzat do vydávací vazby. Návrh na uvalení vazby, jak uvádí stěžovatel v důvodech ústavní stížnosti, podalo Krajské státní zastupitelství v Brně, které provádí šetření o vydání stěžovatele do Vietnamské republiky, a to na podkladě zatýkacího rozkazu Městského policejního ředitelství v Hai Phong ze dne 29. 10. 1997 sp. zn. 95/LTN, podle něhož je stěžovatel podezřelý ze spáchání trestného činu „pašování zboží přes státní hranici“ dle § 97 části VUU vietnamského trestního zákona. Vydání napadeného usnesení, jak se dále uvádí v důvodech ústavní stížnosti, předcházelo omezení stěžovatele na osobní svobodě, k němuž došlo ze strany policie dne 20. 10. 2000 ve chvíli, kdy se dostavil na referát cizinecké policie v Brně, kde mu mělo být prodlouženo povolení k dlouhodobému pobytu v České republice. Dne 22. 10. 2000 v 10.00 hod. byl předán Krajskému soudu v Brně a vlastní řízení o uvalení vazby pak začalo 23. 10. 2000, již v přítomnosti jeho obhájce, v době po 9.30 hod. s tím, že soudkyně Krajského soudu v Brně po poučení nechala protokolovat jeho výpověď. V 10.02 hod. byla stěžovatelovým obhájcem upozorněna na to, že vypršela 24hodinová lhůta daná k rozhodnutí článkem 8 Listiny, a tudíž že je stěžovatel nadále omezován na osobní svobodě protiprávně. Na toto upozornění reagovala soudkyně tak, že obratem vyhlásila, že jej bere do vazby podle § 381 odst. 1 trestního řádu, a i čas tohoto vyhlášení je zanesen ve spisovém materiálu. Skutečnost, že v jeho případě nebyla dodržena stanovená lhůta 24 hodin, pak podle něho dokladuje samotný spisový materiál Krajského soudu v Brně sp. zn. 1 Nt 111/2000, kde

Nahrávám...
Nahrávám...