dnes je 13.7.2024

Input:

Nález 42/2002 SbNU, sv.25, K dodržování zásad řádného zákonného procesu při rozhodování o vazbě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 25, nález č. 42

IV. ÚS 16/02

K dodržování zásad řádného zákonného procesu při rozhodování o vazbě

Účel trestního řízení, jímž je sice nade vši pochybnost především snaha náležitě zjistit trestné činy a podle zákona jejich pachatele spravedlivě potrestat (§ 1 odst. 1 trestního řádu), nemůže být v právním státě nadřazen zásadě řádného zákonného procesu, z čehož plyne, že nelze tohoto účelu dosahovat za cenu porušení procesních předpisů, a to již vůbec ne těch ustanovení, která mají zajistit obviněnému možnost účinně se hájit, s čímž souvisí i zásada zdrženlivosti (přiměřenosti), v souladu s níž ani do práv osob důvodně podezřelých by nemělo být zasahováno více, než je nezbytně nutné (§ 2 odst. 4 trestního řádu).

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 28. března 2002 sp. zn. IV. ÚS 16/02 ve věci ústavní stížnosti C. T. proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze 7. 10. 2001 sp. zn. 9 Nt 716/01 a proti usnesení Městského soudu v Praze ze 6. 11. 2001 sp. zn. 44 To 1345/2001, jimiž byla stěžovatelka vzata do vazby.

I. Výrok

Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 7. 10. 2001 sp. zn. 9 Nt 716/01, jakož i usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2001 sp. zn. 44 To 1345/2001 se zrušují.

II. Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, splňující formální předpoklady a podmínky stanovené zákonem, stěžovatelka brojí proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 7. 10. 2001 sp. zn. 9 Nt 716/01 a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2001 sp. zn. 44 To 1345/2001, neboť se jimi cítí být dotčena na svých ústavně zaručených základních právech plynoucích z čl. 8 odst. 2 a 5 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). V postupu obecných soudů spatřuje též porušení svého práva na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“).

Napadeným usnesením Obvodní soud pro Prahu 1 vzal stěžovatelku do vazby, neboť dospěl k závěru o existenci vazebních důvodů podle § 67 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 trestního řádu (dále jen „tr. řád“). Městský soud v Praze shora označeným usnesením toto usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 9 Nt 716/2001, který si Ústavní soud připojil, bylo zjištěno, že stěžovatelce bylo dne 4. 10. 2001 sděleno obvinění pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1 a 4 trestního zákona, kterého se měla dopustit společně s obviněným V. J. a H. J. M. W. a dalšími neztotožněnými spolupachateli v době od 16. 5. 2000 do 10. 11. 2000 tím, že pod záminkou investování a zhodnocování finančních prostředků na londýnské burze firmou Q. prostřednictvím zprostředkovatelské firmy C., s. r. o., nejméně od 24 poškozených vylákali finanční částky ve výši nejméně 8 899 250 Kč; tyto částky byly poškozenými složeny na účet společnosti Q. u Erste bank Praha a obvinění J. a W. je z účtu vybírali, pro poškozené vystavovali fiktivní doklady o probíhajících burzovních operacích a zhodnocování vkladů, ačkoliv ve skutečnosti firma Q. na burze neobchodovala ani k tomu neměla oprávnění. Dne 5. 10. 2001

Nahrávám...
Nahrávám...