dnes je 21.7.2024

Input:

Nález 131/2001 SbNU, sv.23, Ke stanovení daně podle pomůcekK návrhu na zrušení první věty § 23 odst. 2, alternativně jen slova „pomůcek“, a prvních tří vět § 50 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 23, nález č. 131

IV. ÚS 179/01

Ke stanovení daně podle pomůcek
K návrhu na zrušení první věty § 23 odst. 2, alternativně jen slova „pomůcek“, a prvních tří vět § 50 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

V případech, kdy je daň stanovena podle pomůcek, musí se odvolací orgán vyrovnat i s otázkou, zda správce daně splnil své zákonné povinnosti vyplývající z § 46 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Každý jiný postup staví účastníka daňového řízení do nedůvodně nerovného postavení, a je tedy v rozporu s čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 31. srpna 2001 sp. zn. IV. ÚS 179/01 ve věci ústavní stížnosti M. K. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 17. 1. 2001 sp. zn. 10 Ca 329/2000, jímž byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích z 12. 7. 2000 č. j. 229/110/2000 a č. j. 232/110/2000 a rozhodnutí Finančního úřadu v Českých Budějovicích z 25. 8. 1999 č. 990001531, č. j. 157395/99/077910/6395 a č. 990001533, č. j. 157404/99/077910/6395 o vyměření daně z příjmů fyzických osob podle pomůcek, spojené s návrhem na zrušení první věty § 23 odst. 2, alternativně jen slova „pomůcek“, a prvních tří vět § 50 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

I. Výrok

1. Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 1. 2001 č. j. 10 Ca 329/2000-23 a rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 12. 7. 2000 č. j. 229/110/2000 a č. j. 232/110/2000 se zrušují.

2. Návrh na zrušení první věty § 23 odst. 2, alternativně jen slova „pomůcek“, a prvních tří vět § 50 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se odmítá.

II. Odůvodnění

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 23. 3. 2001 se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud nálezem zrušil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 1. 2001 č. j. 10 Ca 329/2000-23, rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 12. 7. 2000 č. j. 229/110/2000 a č. j. 232/110/2000 a rozhodnutí Finančního úřadu v Českých Budějovicích ze dne 25. 8. 1999 č. 990001531, č. j. 157395/99/077910/6395, a č. 990001533, č. j. 157404/99/077910/6395. Uvedeným rozsudkem byla zamítnuta žaloba, kterou se domáhal zrušení rozhodnutí finančního ředitelství, jímž mu byla ve spojení s rozhodnutím finančního úřadu pravomocně vyměřena podle pomůcek daň z příjmů fyzických osob za rok 1994 ve výši 35 519 Kč a za rok 1995 ve výši 135 552 Kč. Současně navrhl, aby Ústavní soud odložil vykonatelnost rozhodnutí Finančního úřadu v Českých Budějovicích ze dne 25. 8. 1999, což odůvodnil tvrzením, že výkonem rozhodnutí by mu vznikla vážná újma, neboť by se ocitl zcela bez prostředků a nebyl by schopen pokračovat v činnosti osoby samostatně výdělečně činné.

Spolu s ústavní stížností stěžovatel

Nahrávám...
Nahrávám...